Ateneu Llibertari de Gràcia

Ateneu Llibertari de Gràcia

Short url: 

https://squ.at/r/2tlo

L’Ateneu Llibertari a Gràcia sorgeix des d’un grup de gent nombrós i heterogeni, veïnes que davant la necessitat d’un espai llibertari comú de convi­vencia, aprenentatge, pensament crític i transformació, ens organitzem per poder dur a terme un projecte que pretén instal·lar una alternativa, real i comunitaria, de vida social en temps de precarietat a la Vila, basada en el suport mutu, les relacions horitzontals i l’autogestió.
Els ritmes i les relacions de la ciutat, així com el procés de gentrificació que estem patint a tot el districte de Gràcia, ens porten a entendre les nostres vides i la manera de viure-les des d’una visió dicotómica entre vida pública i vida privada: tot alió que té a veure amb la familia, l’oci, els sentiments, etc., es troba en l’esfera priva­da, mentre que el que está relacionat amb la feina, la política, la formació, etc. acostumem a viure-ho des de l’esfera pública.
Des de l’Ateneu volem trencar aquesta dicotomía artificial que s’empenyen en imposar-nos, tot creant un espai on ens sentim cómodes aprenent, relacionant-nos, debatint, gaudint, i sembrant pensament crític, d’una manera natural i intergene­racional com es donava abans als barris o se segueix donant en espais de convivencia más reduïs, com als pobles. Pensem que des d’aquests espais comuns, on podem desenvolupar la major part d’activitats de la nostra vida, es mes fácil crear una comunitat forta i autoorganitzada en el suport mutu per tal de plantar cara a la vida de miseria que el capitalisme ens té reserva­da, i crear alternatives de vida mes lliures i propies.
El model d’Ateneu que construïm es aquell en el qual poguem aprendre, parti­cipar, gaudir i dur a terme practiques llibertáries, albora que volem teixir una xarxa a Gràcia des d’on articular un projecte social ben gran, on s’aglutinin iniciatives d’autoocupació, d’educació lliure, de sanitat autogestionada, etc., esdevenint l’Ate­neu l’esquelet des del qual s’articulin tots aquests projectes.
El nou Ateneu Llibertari de Gràcia es troba al carrer Alzina 5 i esperem sigui l’inici d’una gran xarxa.

opening times: 

dilluns, a les 19h, classes d’anglès nivell bàsic.
dilluns, 17 a 21 h Biblioteca Col.lectiva La Malcriá.

categories: 

  • book shop/info shop/library
  • course/workshop
  • discussion/presentation
  • exhibition
  • film
  • food
  • meeting

email: 

Ateneu Llibertari de Gràcia
Carrer Alzina 5, baixos 2
08024 Barcelona
Catalonia

Directions: 

L3 Fontana

Tuesday 18 December

Wednesday 19 December

Thursday 20 December

Friday 21 December

Monday 24 December