Food Not Bombs Praha

Food Not Bombs Praha

Short url: 

https://squ.at/r/3oh

Co to je Food Not Bombs

Food not Bombs (FNB) je anarchistická iniciativa, jejíž dobrovolníci už od roku 1988 pracují v městských parcích, na ulicích a v jídelnách. Desítky aktivních skupin v USA, Kanadě a Evropě se věnují podávání bezplatné vegetariánské stravy. Je to pozitivní forma protestu proti stálému financování pokusů s novými zbraněmi, vedle rozrůstajícího se hladu a zvětšujícímu se počtu bezdomovců.

Aktivisté FNB jsou přesvědčeni, že společnost založená na kapitalistickém systému si lidského života cení méně, než materiálního bohatství. Iniciativa má své kořeny ve známé kampani proti otevření atomové elektrárny v Seabrook v Nové Anglii.

Základní zásady, spojující všechny skupiny tvořící organizaci jsou: úplná rezignace na používání násilí, nediskriminování nikoho v přístupu k rozdávané stravě a skupinové rozhodování koncenzem umožňující nezavádět do organizace elementy hierarchie. Každá skupina má právo na vlastní výklad těchto zásad, podle svých lokálních podmínek, jelikož neexistuje centrální řízení ani vedoucí pracovníci, každý člověk může navrhovat nové způsoby řešení problémů a způsobů jednání. Většina času zasvěceného práci se využívá na bezplatné získávání jídla ze všech možných zdrojů: z velkých skladů, obchodů se zdravou výživou, pekáren a jiných míst, ve kterých se z různých důvodů nepovoluje jeho prodej. Kdyby nebylo aktivistů z FNB, tyto potraviny by byly vyhozeny na smetiště. Z takto získaných surovin se připravuje výživná strava. Hotové jídlo se rozdává na místech, kde se shromažďují lidé, kteří je mohou potřebovat. Tato forma „recyklace jídla“ zjevně dokazuje, že příčina hladu není v nedostatku potravin, ale v neschopnosti distribuce – dennodenně se vyhazuje z úplně nesmyslných důvodů takové množství stravy, které by dokázalo uživit mnoho hladovějících.

Další formou činnosti některých lokálních skupin FNB je pomáhání při akcích různého charakteru: blokády transportů radioaktivního materiálu, atomových elektráren, kampaně proti ekonomické globalizaci a praktikám nadnárodních koncernů apod. Z FNB se stala platforma, na které se setkává množství skupin a jednotlivců bojujících proti ekonomickému a hospodářskému systému, protože dává příklad aktivního boje a reálného odporu.

 

Principy

RECYKLACE POTRAVIN
FNB se snaží využít potraviny, které jsou „díky“ nesmyslným předpisům neprodejné. Jedná se většinou o jídlo s prošlou dobou trvanlivosti nebo třeba jen poškozeným obalem vždy však používáme jídlo zdravotně nezávadné. Aktivisté proto obcházejí především tržnice a malé obchody s potravinami a snaží se dohodnout s majiteli na bezplatném získávání těchto neprodejných surovin pro vaření hladovým. Nebýt aktivistů Food Not Bombs, toto nezávadné jídlo by skončilo na skládce. Snažíme se tak upozornit na to, že hlad, sužující velkou část lidstva, není zapříčiněn populační explozí, ale špatnou distribucí potravin.

VEGETARIÁNSTVÍ / VEGANSVÍ
Hlavním důvodem pro životní styl, který z jídelníčku vypouští maso (v případě veganství i ostatní živočišné produkty – vejce, mléko..), je utrpení zvířat ve velkochovech (nedostatek životního prostoru, bezcitné zacházení, krutost při transportech…). Je také známým faktem, že stejná plocha, která uživí jednoho člověka, který jí maso, uživí 12 vegetariánů a až 50 veganů. Kdyby se spotřeba masa ve světě snížila alespoň o 10 %, ušetřilo by se takové množství obilí, které by mohlo nasytit miliony lidí, kteří dnes kvůli naší bezohlednosti umírají hlady. Nelze opomenout ani skutečnost, že vegetariánství je zdraví prospěšný a hodnotný životní styl.

ANTIMILITARISMUS
Zbrojařský průmysl je po ropném největším průmyslovým odvětvím na světě. V mnoha případech se však ukázalo, že obchodní strategií zbrojařských firem je vyzbrojování obou stran konfliktu, korupce, porušování embarg, dodávky do zemí, kde zuří občanská válka, a zemí, kde jsou vládnoucími diktaturami porušována lidská práva. Česká armáda spolkne ročně až 30 miliard Kč z našich daní a přitom se odhaduje, že v ČR žije okolo 80 000 bezdomovců. Food Not Bombs se na tento paradox snaží prostřednictvím své činnosti upozorňovat.

KONSENSUS
Je mnoho způsobů jak dělat rozhodnutí. Někdy je nejefektivnější cestou nechat za sebe rozhodovat autority, avšak efektivnost není jediné kritérium. Když vybíráme metodu rozhodování, musíme nejprve zodpovědět dvě otázky. Je metoda spravedlivá? Vznikají tou či onou metodou správná rozhodnutí? Samovláda (autokracie) může fungovat, ale idea laskavého diktátora je pouze nereál- ným snem. „Věříme, že je neodmyslitelně lepší zapojit všechny členy, kterých se rozhodnutí týká, do procesu jeho utváření. To platí z několika důvodů. Rozhodnu- tí bude odrážet celistvost skupiny, ne jenom vůdcovství v ní. Lidé, kteří vytvoří plány do budoucna budou více spokojeni se svou prací“, uvádí doslova C. T. Lawrence Butler a Army Rothstein ve své knize „On Conflict and Consensus“. Formální konsensus vyžaduje závazek aktivní spolupráce, disciplinované prezentování názorů a samozřejmě plný respekt k příspěvkům ostatních.

VYDÁVÁNÍ JÍDLA LIDEM BEZ ROZDÍLU
Jsme proti jakékoliv formě diskriminace, jídlo proto vydáváme všem lidem bez rozdílu. Neohlížíme se tak na rasu, etnický původ, pohlaví, věk, národnost, vyznání či sexuální orientaci.

otevírací hodiny: 

podle rozpisu na radar.squat.net

kategorie: 

  • action/protest/camp
  • advice/help/office hours
  • food
  • (free) shop/market
  • meeting

additional tags: 

  • Food Not Bombs

email: 

Nádraží Holešovice
Česká republika
Náměstí Winstona Churchilla
13000 Prague
Česká republika
Salé
Orebitská 14
Česká republika
There are no upcoming events.