Nikdo není ilegální: kolektiv No Borders o situaci na polsko-běloruských hranicích

Monday, 27 February

Nikdo není ilegální: kolektiv No Borders o situaci na polsko-běloruských hranicích

Short url: 

https://squ.at/r/98mn

Pilsen DIY gigs a No Borders Team Poland vás zvou na diskusní večer věnovaný současné situaci na polsko-běloruské hranici.

No Borders Team (NBT) je anarchistická grassroot skupina sdružující jednotliv*kyně z různých kolektivů z Polska a Evropy, kteří*é se staví proti postupu úřadů na hranicích. Agrese úřadů je namířena proti lidem hledajícím útočiště.

NBT jako skupina věří, že svoboda pohybu a rozhodování o místě pobytu je základním lidským právem. Proto nesouhlasí s politikou úřadů spočívající v kategorizaci lidí. Žádný člověk není nelegální a solidarita a vzájemná pomoc jsou odpovědí na systém založený na xenofobii a pohrdání lidmi z různých etnických skupin.

Program večera:
Setkání začne promítáním krátkého filmu o polsko-běloruském a také polsko-ukrajinském pohraničí, na kterém NBT spolupracuje s místními a dalšími aktivist*kami. Ukazuje rozdíly mezi oběma stranami východní hranice Evropské unie: jedna je otevřená a vítá lidi, kteří bojují proti ruské invazi, a ta druhá ve stejnou dobu – jenom o 300 km dále – zabíjí lidi, kteří utíkají před další válkou.

Po promítání bude následovat prezentace vedená aktivist*kami NBT, kde bude také prostor na diskusi, otázky, nebo sdílení různých pohledů na to, jak pomoci lidem v pohybu právě nyní.

Jsme rádi, že můžeme kamarádky/y z NBT přivítat v Plzni a akci pro vás přinést. Akce je otevřena široké veřejnosti, proto uvítáme kolegy a kolegyně z univerzit, studenty/ky, kteří se o tuto problematiku zajímají, ale i přátelé... Vstup free, na místě bude kasička na podporu NBT.

xNo Nation! No Bordes! GxNxWxPx

Date & Time: 

Monday, 27 February, 2023 - 18:00

Category: 

  • discussion/presentation
  • film

Price: 

  • by donation
Kulturka ZČU
Sedláčkova 19
30100 Plzeň
Czech Republic

„Stavíme se proti byrokratickému systému s centralizovanou mocí, který je sociálně nespravedlivý a dlouhodobě neudržitelný, bez ohledu na to, zda funguje ve státech kapitalistických nebo tzv. socialistických.

categories: 

  • action/protest/camp / book shop/info shop/library / children's activity / course/workshop / discussion/presentation / exhibition / film / work space/diy

We are a grassroots anarchist group bringing together individuals from various collectives across Poland and Europe, who oppose the actions of the authorities on the border. The aggression of the authorities is directed against people seeking refuge.

categories: 

  • action/protest/camp