Anarchistická Federace

Is it a bit slow? We know :-( The poor server we are sharing is struggling. Plans are underway to move somewhere with some more resources.

Anarchistická Federace

„Stavíme se proti byrokratickému systému s centralizovanou mocí, který je sociálně nespravedlivý a dlouhodobě neudržitelný, bez ohledu na to, zda funguje ve státech kapitalistických nebo tzv. socialistických. Odmítáme zastupitelský systém parlamentní ,demokracie‘, protože se stal – obzvlášť v éře globalizovaného kapitalismu – jen loutkou v rukou politicko-ekonomických zájmů. Nejsme jen negativisté, kteří všechno odmítají. Snažíme se aktivně propagovat naši alternativní vizi svobodné a samosprávné společnosti.“

Proti státu a kapitalismu!
ZA SVOBODNOU SPOLEČNOST

Více info:
▸ Programové minimum AF
▸ Stanovy
▸ Kontakt

categories: 

  • action/protest/camp
  • book shop/info shop/library
  • children
  • course/workshop
  • discussion/presentation
  • exhibition
  • film
  • work space/diy

email: 

Upcoming events

Saturday, 01 April

Saturday, 22 April

Zinfest Brno

book shop/info shop/library / course/workshop
16:00

Friday, 05 May

Fotbal proti rasismu

action/protest/camp / bar/cafe / music / party - fotbal
Fri, 05 - 07:00 to Sun, 07 - 10:00