Federacija za anarhistično organiziranje (FAO)

Federacija za anarhistično organiziranje (FAO)

Short url: 

https://squ.at/r/636

Federacija za anarhistično organiziranje (FAO) je anarhistična organizacija, ki na podlagi načel avtonomije in federalizma združuje avtonomne (lokalne/regionalne) skupine, posameznike in posameznice.

Organiziranje in delovanje Federacije za anarhistično organiziranje temelji na temeljnih anarhističnih idejah in principih. To so samoorganizacija, svobodni dogovor in združevanje, povezovanje, solidarnost ter vzajemna pomoč. Združujemo se po načelih avtonomije posameznika in skupin, horizontalnosti, neavtoritarnosti in direktne demokracije. Zavzemamo se za družbeno organizacijo brez hierarhije in izkoriščanja, ki bo temeljila na individualni in kolektivni svobodi, enakosti in solidarnost.

FAO združuje številne aktivne skupine ter posameznike in posameznice iz različnih krajev in regij v Sloveniji. Na VI. Kongresu FAO v letu 2014 se je zvezi pridružila tudi prva skupina iz Hrvaške, s čimer realno presegamo nacionalne okvirje in v praksi potrjujemo anti-nacionalistični internacionalizem. Spodaj objavljamo glavne informacije in kontakte do najbolj aktivnih skupin, za kontakte v ostalih krajih in regijah, pa se obrnite na splošni kontakt.

Federation for Anarchist Organizing (FAO) is an anarchist organization that unites autonomous / local / regional groups and individuals on principles of autonomy and federalism. Organizing and activities of the Federation are based on the key anarchist ideas and principles such as self-organization, free agreement and association, solidarity and mutual aid. We associate on the basis of autonomy both of individuals and groups, horizontality, anti-authoritarianism and direct democracy.

FAO is made of several active local groups and individuals from various places and regions across Slovenia.

We understand internationalism as one of the key components of anarchism. This is why we are investing a lot of energy  in communication, mutual cooporation and solidarity with anarchist groups and organizations from other regions.

FAO is member federation of International of Anarchist Federations (IAF-IFA).

email: 

There are no upcoming events.