Κατειλλημένο Κοινωνικό Κέντρο Ζιζάνια - Zizania . Archive

Categories by / with
Saturday, 17 April 2021
13:00
meeting
Friday, 16 April 2021
18:00
meeting
Sunday, 11 April 2021
15:00
meeting
Sunday, 11 April 2021
13:00
book shop/info shop/library
Saturday, 10 April 2021
13:00
discussion/presentation / meeting
Friday, 9 April 2021
17:00
discussion/presentation
Wednesday, 12 May
12:00 to 15:00
action/protest/camp
Thursday, 8 April 2021
17:00
discussion/presentation / meeting
Wednesday, 12 May
12:00 to 15:00
action/protest/camp
Wednesday, 7 April 2021
15:00
(free) shop/market
Wednesday, 12 May
12:00 to 15:00
action/protest/camp
Tuesday, 6 April 2021
17:00
discussion/presentation / film
Wednesday, 12 May
12:00 to 15:00
action/protest/camp
Sunday, 4 April 2021
17:00
discussion/presentation / film
Sunday, 4 April 2021
(All day)
work space/diy
Saturday, 3 April 2021
17:00
meeting
Saturday, 3 April 2021
13:00
bar/cafe