Ateneu Llibertari de Gràcia

Ateneu Llibertari de Gràcia

Short url: 

https://squ.at/r/2tlo

L’Ateneu Llibertari a Gràcia sorgeix des d’un grup de gent nombrós i heterogeni, veïnes que davant la necessitat d’un espai llibertari comú de convi­vencia, aprenentatge, pensament crític i transformació, ens organitzem per poder dur a terme un projecte que pretén instal·lar una alternativa, real i comunitaria, de vida social en temps de precarietat a la Vila, basada en el suport mutu, les relacions horitzontals i l’autogestió.
Els ritmes i les relacions de la ciutat, així com el procés de gentrificació que estem patint a tot el districte de Gràcia, ens porten a entendre les nostres vides i la manera de viure-les des d’una visió dicotómica entre vida pública i vida privada: tot alió que té a veure amb la familia, l’oci, els sentiments, etc., es troba en l’esfera priva­da, mentre que el que está relacionat amb la feina, la política, la formació, etc. acostumem a viure-ho des de l’esfera pública.
Des de l’Ateneu volem trencar aquesta dicotomía artificial que s’empenyen en imposar-nos, tot creant un espai on ens sentim cómodes aprenent, relacionant-nos, debatint, gaudint, i sembrant pensament crític, d’una manera natural i intergene­racional com es donava abans als barris o se segueix donant en espais de convivencia más reduïs, com als pobles. Pensem que des d’aquests espais comuns, on podem desenvolupar la major part d’activitats de la nostra vida, es mes fácil crear una comunitat forta i autoorganitzada en el suport mutu per tal de plantar cara a la vida de miseria que el capitalisme ens té reserva­da, i crear alternatives de vida mes lliures i propies.
El model d’Ateneu que construïm es aquell en el qual poguem aprendre, parti­cipar, gaudir i dur a terme practiques llibertáries, albora que volem teixir una xarxa a Gràcia des d’on articular un projecte social ben gran, on s’aglutinin iniciatives d’autoocupació, d’educació lliure, de sanitat autogestionada, etc., esdevenint l’Ate­neu l’esquelet des del qual s’articulin tots aquests projectes.
El nou Ateneu Llibertari de Gràcia es troba al carrer Alzina 5 i esperem sigui l’inici d’una gran xarxa.

Öffnungszeiten : 

Dilluns
19h, classes d’anglès nivell bàsic.
18h30-20h30 Secretaria de l’ateneu
17 a 21 h Biblioteca Col.lectiva La Malcriá
19-20h Taller informàtic lliure «4 gatos»

Dimecres
19-20h30 Classe de català
19h, cada 15 dies, Grup de cultura
19h, cada 15 dies, Assamblea Ateneu

Divendres
20h, cada 15 dies, Reunió d'antipsiquiatria

Kategorien: 

  • book shop/info shop/library
  • course/workshop
  • discussion/presentation
  • exhibition
  • film
  • food
  • meeting

E-Mail: 

Ateneu Llibertari de Gràcia
5, Carrer de l'Alzina, Gràcia
Catalonia

Mittwoch, 24 Juli

Montag, 29 Juli

Dienstag, 30 Juli

Mittwoch, 31 Juli