Balkan Anarchist Bookfair 2024

Cuma, 5 Temmuz to Pazar, 7 Temmuz

Balkan Anarşist Kitap Fuarı 2024

Short url: 

https://squ.at/r/a73g

Katılım Çağrısı: Balkan Anarşist Kitap Fuarı 2024

16. Balkan Anarşist Kitap Fuarı’nın (Balkan Anarchist Bookfair: BAB) 5-7 Temmuz 2024
tarihlerinde -şimdiye dek ilk kez- Kosova’nın Priştine kentinde gerçekleşeceğini duyurmaktan
heyecan duyuyoruz. BAB sadece kitapların tanıtıldığı bir mecra değil, aynı zamanda bilgi ve
fikir alışverişinde bulunmak, yeni inisiyatifler oluşturmak ve örgütlenmeleri güçlendirmek için
bir zemin niteliğindedir. Bu bağlamda, 20 yılı aşkın bir süredir, Balkanlar’ın yapay sınırlarının
ötesinde dayanışma, direniş ve işbirliğine olan kolektif bağlılığımızın kanıtı olarak varlığını
sürdürüyor.

BAB, sermayenin olağan akümülasyon krizini yaşadığı, savaş ateşinin tüm dünyayı kasıp
kavurarak bizi bir dünya savaşının eşiğine getirdiği ve faşizmin bariz bir biçimde orman
yangını gibi yayıldığı kritik bir döneme denk geliyor. Devletler giderek daha fazla militarize
oluyor ve popülasyon giderek daha fazla polisleştiriliyor, topluluklar ve dayanışma bağları
parçalanıyor. Ve her türlü muhalefetin baskı altına alınmasıyla birlikte, sermaye serbestçe
hareket eder hale geliyor; yeni sömürü kaynaklarına doğru sürekli genişliyor.

Balkanlar da bir istisna değildir. Zorunlu askerlik hizmetinin uygulamaya konulması planıyla
birlikte silah ve teknoloji stokunun giderek arttığı Balkan ülkelerinin her geçen gün daha da
militarize olduğuna tanık oluyoruz. Ulusal çıkar kisvesi altında ve ırkçı milliyetçi söylemler
aracılığıyla genellikle etnik, toplumsal ve siyasal azınlıkların aleyhine olacak şekilde, daha
baskıcı bir biçimde nüfusu kontrol yöntemleri uygulamaya konulmuştur. Siyasi iktidar daha
da merkezileştirilmiş ve siyasi baskı daha görünür bir biçimde uygulanmış; politik örgütler
ise siyasal, toplumsal ve kültürel yaşamın her alanına sızan neoliberalizmin mantığını
yansıtan STK’laşma yoluyla etkisiz hale getirilmiştir.

Aynı zamanda, kapitalist sömürünün vazgeçilmez bir öğesi olan ataerki, artan kadın
cinayetleri ve fiziksel saldırılarla hem kamusal hem özel alanda sürdürülen nefret
atmosferinin yanında bedenlerimizi de kontrol etmeye çalışarak herkes, ama özellikle de
kadınlar ve LGBTİQ+ toplulukları için giderek daha düşmanca bir ortam yaratmaktadır. Aynı
ataerkil mantık, ulusal muhafazakârlığa olan
göstermelik karşıtlığıyla ataerkil sistemi güçlendiren dini bağnazlığa da yol açmaktadır.
Uluslararası ölçekte Balkanlar, küresel siyasette kritik bir rol oynamaktadır. NATO ve Rusya
Federasyonu’nun jeopolitik manevraları bölge üzerindeki doğrudan etkisini sürdürmektedir.
Aynı zamanda, neoliberal reformlar uluslararası sermayeye, özellikle de Balkanlar’daki tüm
temel kamu altyapısı üzerinde kontrol sahibi olan AB, Çin ve Türkiye sermayesine erişim
sağlamıştır. Ve Balkanlar uluslararası sömürü pazarlarıyla birbirine zaten bağlıyken, şimdi
sermaye odaklarının yararına nüfus ve hareket kontrolüyle daha da bağlı hale geliyor.
Balkanlar -İtalya adına Arnavutluk’ta planlanan gibi- göçmen gözaltı merkezlerine ev
sahipliği yaparak, Avrupa kalesinin halihazırda kurulmuş olan sınır bölgesinde göçmen
nüfusunun kontrolü için doğrudan bir “ileri üs” haline gelmektedir.

Anarşistler olarak sınırların ötesinde örgütlenmek, dayanışma mekanizmaları oluşturmak ve
baskıya direnmenin yollarını bulmak konusundaki kararlılığımızı her zaman gösterdik. Bugün
Balkanlar’da yaşayan halklar olarak karşı karşıya kaldığımız yukarıdaki tüm zorluklarla
yüzleşirken, yine kendi gücümüzü ve baskı kurumlarına en acil şekilde yanıt vermenin
yollarını bulmalıyız.

Bu nedenle, önceki BAB’larda olduğu gibi bu yıl da anarşist yayınevleri ve inisiyatiflerin yanı
sıra Balkanlar ve ötesindeki coğrafyalardan uluslararası anarşist ve anti-otoriter hareketleri
Priştine’deki BAB2024’e katılımlarını şimdiden planlamaya davet ediyoruz. İlgilenen tüm kişi
ve grupları etkinliğin organizasyon sürecine katılmaya çağırıyoruz.

Daha fazla bilgi, soru ve önerileriniz için bab2024@riseup.net e-posta adresinden bizimle
iletişime geçebilir veya https://bab2024.espivblogs.net web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

2024 Balkan Anarşist Kitap Fuarı Meclis

Tarih & Zaman: 

Cuma, 5 Temmuz, 2024 (Tüm gün) to Pazar, 7 Temmuz, 2024 (Tüm gün)

Is this a callout or mobilisation?: 

  • uluslararası çağrı

Kategori: 

  • kitapçı/info shop/kütüphane
  • tartışma/sunum

email: 

The Balkan Anarchist Bookfair was first incepted in 2003 in Ljubljana, Slovenija and has since then been organised all around the Balkans - in geographies of Croatia, Serbia, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Greece and Romania. The concept of BAB was never only about the books.

categories: 

  • eylem/protesto/kamp / kitapçı/info shop/kütüphane / tartışma/sunum / toplantı