Varis

Varis

Short url: 

https://squ.at/r/8o23

Varis är ett nätverk som täcker hela Finland och har som syfte att förstöra den organiserade fascismen och eliminera dess samhälleliga grogrund. Vi motsätter oss fascismen i alla dess former; politiskt, ideologiskt och fysiskt. Nätverket består av självständiga och självstyrande grupper som bestämmer sina egna mål och verksamhetsprinciper. Allt beslutsfattande inom och mellan grupper sker på lika villkor.
Varis förespråkar jämlikhet, frihet och ett samhälle som grundar sig på ömsesidig hjälp, där människor inte drivs att konkurrera med varandra. Vi arbetar mot alla former av diskriminering, både i samhället och i våra egna nätverk. Våra ideal står i exakt motsats till allt det människoförakt som kapitalismen för med sig och som värst förkroppsligas i fascismen.

categories: 

  • action/protest/camp

email: 

No upcoming events, or upcoming events don't have a location.
There are no upcoming events.