Anarchismus a klimatická krize

Cancelled: måndag, 16 mars

Anarchismus a klimatická krize

Short url: 

https://squ.at/r/7rri
Cancelled

Akce se přesouvá na neurčito.
Děkujeme za pochopení.

CYKLUS PLANETA HOŘÍ, NĚCO SI PŘEJ!

Planeta hoří. Co když ji nestačí přepudrovat výsadbou nových stromů a technologickými inovacemi, ale je potřeba zcela proměnit společnost? Může nám v tomto ohledu pomoct pohled pod pokličku anarchistického myšlení a inspirace společenskou organizací, jednáním a angažováním, které nabízí? A co takhle zcela opustit pro nás tak pohodlný antropocentrický model světa, který nadřazuje člověka nad ostatní druhy a přírodu samotnou? Nebo nahlédnout, jak svět vnímají jiné kultury a zjistit, co se od nich můžeme naučit?

Cyklus přednášek z dílny Tří ocásků představuje radikální pohledy na klimatickou krizi jako příležitosti k proměně našeho uvažování o společenském organizování, vztahu k přírodě i k sobě navzájem.

#1 Arnošt Novák - Anarchismus a klimatická krize

Anarchismus, tedy společnost „spolupráce bez hierarchie a státní nadvlády“, jak se vyjádřil Proudhon, většinou lidé odmítali jako utopii. Dnes se ale především zdá utopií pokračovat v podobě společnosti v jaké žijeme nyní, založené na ekonomickém růstu, maximalizaci zisku, konkurenci a podmaňování přírody a lidí. Klimatické změny přinášejí klimatickou krizi a s tou končí Konec historie. Chtě nechtě se před námi otevírá paleta možností budoucího vývoje světa. Společenská transformace se dostává na pořad dne.
Jakou roli v tom může hrát anarchismus? Co to vůbec je? Můžeme se v odvrácení klimatické katastrofy spoléhat na národní státy?
Bruno Latour mluví o tom, že se musíme stát pozemšťany a hledat kde a jak přistát. Jak nám v tomto pozemském přistání může pomoci anarchismus?

Další přednášky cyklu:
2. 4. Maja Hoffmann - Problém práce a "postpráce" jako příslib dosažení klimatické spravedlnosti
V čem je práce problematická z ekologické, společenské a globální perspektivy? Jak může kritický přístup k práci a koncept "postpráce" pomoct tyto problémy řešit a přinést emancipační sociální změny a klimatickou spravedlnost?

23. 4. Matě Křížkovský - Radikální ekologická politika v čase klimatické krize aneb Murray Bookchin jako inspirace pro současné klimatické hnutí

TBA Ondřej Lánský, moderuje Lukáš Matoška - Dekoloniální kritika a klimatická krize

Date & Time: 

måndag, 16 mars, 2020 - 18:30

Category: 

  • discussion/presentation

Pris: 

  • by donation
Kavárna Tři ocásci
třída Kpt. Jaroše
18
602 Brno
Tjeckien

„Stavíme se proti byrokratickému systému s centralizovanou mocí, který je sociálně nespravedlivý a dlouhodobě neudržitelný, bez ohledu na to, zda funguje ve státech kapitalistických nebo tzv. socialistických.

categories: 

  • action/protest/camp / book shop/info shop/library / children's activity / course/workshop / discussion/presentation / exhibition / film / work space/diy