Jak oživit prázdné domy?

onsdag, 27 maj

Jak oživit prázdné domy?

Short url: 

https://squ.at/r/fys

O ČEM TO BUDE?

Panelová diskuze na téma využívání prázdných, dlouhodobě neobývaných domů prostřednictvím kulturních a společensky prospěšných aktivit a bydlení.

Squatting je v posledních měsících jedno z častých témat, která dostávají prostor už i v mainstreamových médiích. Negativní konotace, které v minulosti vyvolával, dnes tváří v tvář realitě stále rostoucího počtu prázdných, nevyužívaných a chátrajících domů ztrácí u mnoha lidí opodstatnění. To co zákon považuje za protiprávní jednání je dnes velkou částí veřejnosti vnímáno jako oprávněný prostředek ke znovunaplnění významu prostor, které své funkce z různých důvodů pozbyly. V rámci panelové diskuze se členy a členkami kolektivů, které se snaží získat takové prostory ať už z pohledu zákona legální nebo nelegální cestou a využít je v zájmu komunity k různorodým sociálním a kulturním aktivitám nebo k bydlení, otevřeme téma squattingu, potřeby a přínosu nezávislých komunitních center, překážkách, na které kolektivy naráží při jednání s majiteli, využívání prázdných domů k bydlení a mnohá další.

KDO DORAZÍ?
• členové kolektivu autonomního sociálního centra Klinika v Praze
• člen z komunitního domu ze Spodní v Ostravě. Dlouhodobě opuštěný a nevyužívaný dům na Spodní získal kolektiv po vyjednávání s městem. Kolektiv dům využívá k bydlení a kromě toho organizuje diskuze, koncerty, vernisáže nebo se podílí na chodu Ostravské skupiny FoodNotBombs
• členové brněnského kolektivu Kulturou proti chátrání, jehož záměrem je smysluplně využít opuštěné chátrající prostory v centru Brna a vybudovat zde neziskové komunitní centrum, které bude odrážet potřeby místních obyvatel, poskytne příležitost k tvůrčí seberealizaci všech zájemců ochotných respektovat principy kolektivu, a bude tak představovat jakýsi protipól k stále masivnější komercionalizaci veřejného prostoru
• a z katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni Mgr. O. Hejnal, který se dlouhodobě zabývá otázkou bezdomovectví

FB událost:
facebook.com/events/939662006078251

Date & Time: 

onsdag, 27 maj, 2015 - 18:30

Category: 

  • discussion/presentation

Pris: 

  • free
W7
Wurmova 7
77200 Olomouc
Tjeckien

„Stavíme se proti byrokratickému systému s centralizovanou mocí, který je sociálně nespravedlivý a dlouhodobě neudržitelný, bez ohledu na to, zda funguje ve státech kapitalistických nebo tzv. socialistických.

categories: 

  • action/protest/camp / book shop/info shop/library / children's activity / course/workshop / discussion/presentation / exhibition / film / work space/diy