Reflexe squatingu a sociálních bojů (nejen) na Balkáně

fredag, 20 januari

Reflexe squatingu a sociálních bojů (nejen) na Balkáně

Short url: 

https://squ.at/r/2p4o

Burácení války doléhá blíž a blíž, pravicová hnutí a politici sílí a ohrožují (nejen) Evropu. Síla našich vazeb, schopnost vytvářet dlouhodobé projekty a odhodlané rozhodnutí držet ulice jsou dnes
důležitější než kdy dřív.

Jaká je role autonomních prostorů v našem boji? Jak můžeme zajistit, abychom se netočili v bludném kruhu a nevytvářeli bezvýznamná místa, ale abychom zůstali nadčasovým zdrojem inspirace pro nové vazby, myšlenky a touhy po životě a boji? Jak zabezpečíme, aby naše prostory sloužily jako modely sociálních vztahů ve světě, ve kterém bychom chtěli opravdu žít? A jak se ujistíme, že neskončíme pouze u těchto modelů? Jak můžeme z našich autonomních center udělat pevnosti, které by sloužily našim komunitám jako opora v boji?

Anarchistka z kolektivu CrimethInc. z Lublaně bude sdílet zkušenosti s vytvářením dlouhodobých autonomních projektů a infoshopů a také radosti a strasti, které jdou s těmito projekty ruku v ruce.

Date & Time: 

fredag, 20 januari, 2017 - 17:30

Category: 

  • discussion/presentation

Pris: 

  • by donation
Kavárna Tři ocásci
třída Kpt. Jaroše
18
602 Brno
Tjeckien

„Stavíme se proti byrokratickému systému s centralizovanou mocí, který je sociálně nespravedlivý a dlouhodobě neudržitelný, bez ohledu na to, zda funguje ve státech kapitalistických nebo tzv. socialistických.

categories: 

  • action/protest/camp / book shop/info shop/library / children's activity / course/workshop / discussion/presentation / exhibition / film / work space/diy