Getting started with prisoner solidarity work

lördag, 20 augusti

Getting started with prisoner solidarity work

Short url: 

https://squ.at/r/8v46

Som en del i förberedelserna inför den kommande internationella solidaritetsveckan med anarkistiska fångar (23 och 30 augusti) bjuder vi in dig till en kväll fokuserad på fångsolidaritetsarbete. Det är ett öppet evenemang och alla som är intresserade av ämnet är välkomna att delta. De olika grupperna som är inbjudna kommer hålla kortare presentationer som efterföljs av frågor, samtal och diskussioner. Grupperna är ombedda att prata om deras erferenheter, vad en skall ha i åtanke när en arbetar med de här frågorna, hur deras vardagliga aktivism ser ut och slutligen ifall de upplever att någon del saknas i stockholm just nu. 

Det är vår förhoppning att kvällen kommer peppa nya aktivister till att antingen börja arbeta i redan existerande nätverk och grupper eller att starta upp helt nya samarbeten inom fångsolidaritet.

Date & Time: 

lördag, 20 augusti, 2022 - 18:00

Category: 

  • course/workshop
  • discussion/presentation

Pris: 

  • free
- Nattsvart is financed only by donations from anonymous givers. Please consider supporting us by donating to us.

email: 

Nattsvart Verkstad
herrestagränd 5
2nd floor
12459 Stockholm
Sverige

Nattsvart Nattsvart Verkstad är ett revolutionärt anarkistiskt rum som engagerar sig i utbildning, ömsesidig hjälp och direkt aktion. Lokalen har utrustning för screentryck, självförsvar/kampsportsträning, möten, och andra evenemang.

categories: 

  • advice/help/office hours / book shop/info shop/library / course/workshop / discussion/presentation / film / food / (free) shop/market / meeting / work space/diy

opening times: 

Torsdagar 18.00 - 20.00