Balkan Anarchist Bookfair

Balkan Anarchist Bookfair

Short url: 

https://squ.at/r/94sj

Libri anarkist ballkanik u pranua për herë të parë në vitin 2003 në Lubjanë, Slloveni dhe që atëherë është organizuar në të gjithë Ballkanin - në gjeografitë e Kroacisë, Serbisë, Bullgarisë, Bosnje-Hercegovinës, Maqedonisë, Greqisë dhe Rumanisë. Koncepti i BAB nuk ishte kurrë vetëm për librat. Ai është gjithashtu një mjet për forcimin e grupeve, organizatave, marrëdhënieve dhe rrjeteve tona në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar. Është një hapësirë për shkëmbimin e ideve, analizave, perspektivave tona dhe përballjes me praktikat tona, modelet e organizimit dhe përvojave të luftës, të pjesëmarrjes sonë në lëvizjet sociale dhe të futjes së ideve tona në to. Të gjithë me synimin për të formuar propozime kuptimplota për hapat e ardhshëm që mund të na ndihmojnë të trajtojmë sfidat me të cilat po përballen lëvizjet dhe shoqëritë tona në kontekstin e realiteteve politike, ekonomike dhe sociale si dhe atë të potencialit revolucionar.

categories: 

  • action/protest/camp
  • book shop/info shop/library
  • discussion/presentation
  • meeting

additional tags: 

  • Bookfair

E premte, 5 July

Termokiss, Pristina

Panairi Ballkanik Anarkist i Librit – BAB2024

international callout - book shop/info shop/library / discussion/presentation
Fri, 05 - (All day) to Sun, 07 - (All day)