Participativna Ljubljanska Avtonomna Cona (PLAC)

Participativna Ljubljanska Avtonomna Cona (PLAC)

Short url: 

https://squ.at/r/8wlv

PLAC (Participativna Ljubljanska Avtonomna Cona) je prostor za sve koje je društveno-politično uređenje gurnulo na stranu i oduzelo jim infrastrukturu za njihovo kulturnu/političnu participaciju i ispunjavanje njihovih napora.
Prostor u kojem se nalazi PLAC, je godinama služio kao menza Cestnemu podjetju Ljubljana (CPL-preduzeće za putove Ljubljana). Posle stečaja produzeća je objekat godinama bio zapušten, sve do septembra 2022, kada je ponovo bio otvoren za javnost.
Od tad nadalje se u njemu odvijaju brojna politična, muzička, pozorištna, kulinarična, sportska i druga dešavanje, uključujući čak i radionice šivenja, ljudskih menzi i joge. Zajednica PLAC je ta koja, preko skupština, upravlja sa prostorom na demokratski način.
Program: program.plac@proton.me
Media: media.plac@proton.me

categories: 

 • action/protest/camp
 • book shop/info shop/library
 • children's activity
 • course/workshop
 • discussion/presentation
 • exhibition
 • film
 • food
 • (free) shop/market
 • meeting
 • music/concert
 • theater
 • work space/diy
Participativna Ljubljanska Avtonomna Cona (PLAC)
Linhartova 43
Slovenia

Squat: 

Presently squatted
There are no upcoming events.