Balkan Anarchist Bookfair 2024

Friday, 5 July to Sunday, 7 July

Balkanski anarhistički sajam knjiga 2024.

Short url: 

https://squ.at/r/a73g

Poziv za učešće: Balkanski anarhistički sajam knjiga 2024.

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da će, po prvi put, 16. izdanje Balkanskog anarhističkog sajma knjiga (BAB) biti održano u Prištini, na Kosovu, od 5. do 7. jula 2024. godine. BAB nije samo platforma za promociju knjiga, već je i mesto za razmenu informacija i ideja, stvaranje novih inicijativa i jačanje naših organizacija. Već više od 20 godina, BAB je primer koji svedoči o našoj kolektivnoj posvećenosti solidarnosti, otporu i saradnji preko veštački postavljenih Balkanskih granica.

BAB se održava u ključnom trenutku, u vremenu krize akumulacije globalnog kapitala, ratova koji haraju svetom I koji su nas doveli do ivice svetskog rata, kao i fašizam koji se u svom eksplicitnom obliku, širi poput požara. Države postaju sve više militarizovane, a stanovništvo je sve više je pod kontrolom države; razbijaju se zajednice i veze solidarnosti. Sa gušenjem svakog disidentstva, kapital se slobodno širi na nove izvore za eksploataciju.

Balkan nije izuzetak ovog poretka. Svedoci smo sve veće militarizacije balkanskih država koje svakim danom sve više nabavljaju novo naoružanje i vojnu tehnologiju, te planiraju uvođenje obaveznih vojnih rokova. Pod maskom nacionalnog interesa, i kroz rasni nacionalistički diskurs, uvedene su još represivnije metode kontrole stanovništva, često na štetu etničkih, društvenih i političkih manjina. Politička moć je dodatno centralizovana, a politička represija se sprovodi otvorenije, dok su političke organizacije onemoćale kroz NVO-izaciju, odražavajući logiku neoliberalizma koja se uvlukla u svaku poru političkog, društvenog i kulturnog života.

Istovremeno, patrijarhat koji je sastavni deo kapitalističke eksploatacije, stvara neprijateljsko okruženje za ljude, a posebno za žene, i LGBTKI+ zajednicu, uz sve veći broj femicidnih i fizičkih napada, održavajući nesigurno okruženje kako u javnoj, tako I u privatnoj sferi, kao i kroz pokušaj same kontrole I naših tela. Ova ista patrijarhalna logika izaziva i religiozni zilotizam, čiji lažni antagonizam sa nacionalnim konzervativizmom samo pojačava patrijarhalni sistem.

Na međunarodnom nivou, Balkan ima posebnu ulogu u globalnoj politici. Geopolitički manevri NATO-a i Ruske Federacije odražavaju direktan uticaj na region. Istovremeno, neoliberalne reforme su već omogućile pristup međunarodnom kapitalu, posebno kapitalu iz EU, Kine i Turske, koji je stekao kontrolu nad svom osnovnom javnom infrastrukturom širom Balkana. I dok je Balkan međusobno povezan sa međunarodnim tržištima eksploatacije, on sada postaje i dodatno povezan u kontroli stanovništva i kretanja u korist centara kapitala. Balkan već sad nije više samo pogranično područije tvrđave Evrope, no, više se ponaša kao direktna „baza“ koja ima ulogu kontrole migrantskog stanovništva za interes evropskog kapitala, preko, između ostalog, stvaranja centara za pritvor migranata, poput onog koji je planiran u Albaniji a za potrebe Italije.

Kao anarhisti, uvek smo pokazivali našu posvećenost prekograničnom organizovanju, stvaranjem struktura solidarnosti i pronalaženjem načina da se odupremo ugnjetavanju. Danas, ponovo suočeni sa svim gore navedenim izazovima sa kojima se suočavamo na Balkanu, neophodno je da ponovo pronađemo snagu i načine da damo naš odgovor tim represivnim strukturama.

Stoga i ove godine, kao i prethodnih BAB-ova, pozivamo anarhističke izdavačke kuće i inicijative, kao i sve međunarodne anarhističke i antiautoritarne pokrete sa područja Balkana i šire, da planiraju svoje učešće na BAB2024 u Prištini. Pozivamo sve zainteresovane ljude i grupe da se pridruže u procesu organizovanja događaja. Za dalje informacije, pitanja i predloge, kontaktirajte nas na bab2024@riseup.net ili posetite https://bab2024.espivblogs.net

Skupština Balkanskog anarhističkog sajma knjiga BAB2024

Date & Time: 

Friday, 5 July, 2024 (All day) to Sunday, 7 July, 2024 (All day)

Is this a callout or mobilisation?: 

  • international callout

Category: 

  • book shop/info shop/library
  • discussion/presentation

email: 

The Balkan Anarchist Bookfair was first incepted in 2003 in Ljubljana, Slovenija and has since then been organised all around the Balkans - in geographies of Croatia, Serbia, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Greece and Romania. The concept of BAB was never only about the books.

categories: 

  • action/protest/camp / book shop/info shop/library / discussion/presentation / meeting