Ulica Siostrzana

Ulica Siostrzana

Short url: 

https://squ.at/r/92gl

Ulica Siostrzana jest grupą nieformalną, zawiązaną w lutym 2001 roku przez dziewczyny* i kobiety* działające w różnych organizacjach lub poza organizacjami. Łączy nas to, że jesteśmy feministkami i chcemy zmieniać otaczającą nas rzeczywistość tak, żeby nam i innym osobom żyło się lepiej.

Nasza działalność to przede wszystkim organizowanie FALi (Feministyczno-queerowych Akcji Letnich), czyli edukacyjno-rekreacyjnych obozów feministycznych. Obozy są dla nas przestrzenią dialogu, wspólnego podejmowania decyzji, krytycznego myślenia i szacunku dla różnorodności.

Chcemy spotykać się i działać wspólnie jako feministki, wspierać się i wzajemnie motywować do działania. Chcemy czerpać od siebie energię niezbędną, żeby zmieniać świat na taki, w którym żyje się lepiej.

Wspólnymi założeniami, które przyjmujemy i promujemy, są:

  • feminizm (definiowany na różne sposoby)
  • współpraca kobiet*
  • otwartość na różnorodność
  • szeroko pojmowana równość, w tym równość kobiet i mężczyzn, osób o różnorodnych tożsamościach płciowych i orientacji psychoseksualnej, osób o różnym pochodzeniu etnicznymi i narodowym, osób o różnym stopniu sprawności, osób o różnym statusie materialnym, osób z mniejszych i większych miejscowości, osób o różnej sytuacji rodzinnej – tych, które opiekują się osobami od nich zależnymi (dziećmi, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami) i tych, które takiej opieki nie sprawują.

Ulica Siostrzana powiększa się po każdym obozie feministycznym – dołączają do niej uczestniczki obozu. Weź udział w obozie obozie i dołącz do Ulicy!

*Kobieta/dziewczyna – osoba mająca doświadczenie życia jako kobieta/dziewczyna i/lub socjalizacji do roli kobiety (także osoba transseksualna i transgenderowa).

kategorie: 

  • action/protest/camp
  • course/workshop
  • meeting

mejl: 

No upcoming events, or upcoming events don't have a location.
There are no upcoming events.