Parasamba Łódź

Parasamba Łódź

Short url: 

https://squ.at/r/9blb

O nas

Jesteśmy zespołem perkusyjnym, który razem z innymi zespołami z całęgo świata tworzy Rytmy Oporu.

Rytmy Oporu (RoR) to sieć zespołów perkusyjnych złożona obecnie z ponad sześćdziesięciu aktywistycznych grup z całego świata. RoR jest spadkobiercą różowo-srebrnego bloku opartego na “taktycznej frywolności” (znanej też jako sekcja “niepoważnych akrobacji i puszystych rzeczy”), biorącego udział w akcjach antyglobalistycznych lat 90. i w początkach XXI wieku. Wykorzystywanie tej taktycznej frywolności, karnawału i kreatywności, to cechy charakterystyczne zespołów w sieci RoR (a kolor różowy to znak rozpoznawczy dla aktywistów RoR zarówno w zespołach, jak i poza nimi).

Wszystkie grupy grają te same rytmy oraz używają tych samych znaków i sygnałów, dzięki czemu na wielkich wydarzeniach różne zespoły mogą uformować jedną wielką żywiołową baterię.

Zespoły RoR opierają się na demokratycznych i zdecentralizowanych zasadach. Decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu, a dyskusje trwają tak długo, aż każda osoba będzie przekonana, że wspólne stanowisko jest słuszne. Nikt nie jest “szefem”, a osoby, które dopiero dołączyły mają taki sam głos, jak wieloletni członkowie. Każdy zespół jest niezależny, może wspierać akcje i demonstracje, które uzna za istotne, ale wszystkie zespoły zawsze mogą grać wspólnie na dużych wydarzeniach. Przy takich okazjach grupę składającą się z wielu zespołów prowadzić mogą osoby maestrujące („dyrygujące”) pochodzące z poszczególnych grup wymieniając się w zależności od nastroju lub okoliczności.

Chociaż każdy zespół w sieci jest niezależny, to wszystkie składają się z osób mających wspólne przekonania i wartości, które definiują sieć RoR jako całość.

 Pryncypia

Jesteśmy transnarodową, antyhierarchiczną, antykapitalistyczną, antyseksistowską i antyrasistowską siecią walczącą o sprawiedliwość społeczną i ekologiczną.

Jesteśmy aktywistkami i aktywistami wykorzystującymi taktyczną niepowagę jako formę działania politycznego, stawiajac czoła każdemu systemowi dominacji.

Wspieramy bezpośrednio każdą osobę, która doświadcza lub walczy z wyzyskiem, dyskryminacją i uciskiem, nie naruszając przy tym naszych zasad.

Nasza taktyka opiera się o bębnienie i taniec, inspirowane sambą i karnawałem.

Odrzucamy fałszywą opozycję między walczącymi i kreatywnymi formami oporu.

Pomimo tego, że składamy się różnych grup i działamy w sposób zdecentralizowany, dążymy do maksymalizacji udziału w naszym kolektywnym procesie.

Jesteśmy siecią otwartą dla wszelkich ludzi, którzy podzielają nasze zasady.

Chodź z nami! Mamy wszystko do wygrania!

 

godziny otwarcia: 

Próbujemy w poniedziałki od 18:00 do ~20:00

kategorie: 

  • action/protest/camp
  • course/workshop
  • music/concert

mejl: 

Miejsce Spotkań
28 Pułku Strzelców Kaniowskich
9
90-749 Łódź
Polska

poniedziałek, 2 Październik

poniedziałek, 9 Październik

poniedziałek, 16 Październik

poniedziałek, 23 Październik

poniedziałek, 30 Październik

poniedziałek, 6 Listopad

poniedziałek, 13 Listopad

poniedziałek, 20 Listopad

poniedziałek, 27 Listopad

poniedziałek, 4 Grudzień