Nora 219a

Nora 219a

Short url: 

https://squ.at/r/862r

Jesteśmy grupą rodzinną Wilczyc, czyli oddolnym ruchem na rzecz ochrony Puszczy Karpackiej.Działamy jako intersekcjonalny kolektyw. Podejmujemy decyzje poprzez konsensus. Wierzymy, że możemy funkcjonować tak jak chciałybyśmy, żeby funkcjonował świat: bez hierarchii, dominacji ludzi nad pozostałymi istotami, patriarchatu, queerfobii i faszyzmu. Z radykalną empatią i troską. Nie zgadzamy się na dewastację dzikiej przyrody i eksploatację cennych lasów jako magazynów drewna. Bieszczadzkie lasy to niezwykle złożony, wrażliwy ekosystem, który pełni wiele bardzo ważnych funkcji. Lasy te mają charakter glebo oraz wodochronny, dlatego od ich kondycji zależy ilość wody w kraju. To tu są największe opady w postaci deszczu i śniegu. Górskie potoki zasilają rzeki, a nadmiar wody magazynowany jest przez las. Lasy, zwłaszcza te stare, o naturalnym charakterze, pełnią kluczową rolę w ochronie klimatu.Jeśli dalej będą masowo wycinane, gleba miażdżona ciężkim sprzętem, a głębokimi koleinami dróg zrywkowych nadal spływać będzie morze błota do górskich potoków, to nie mamy żadnych szans w walce z suszą w kraju, powodziami, o katastrofie klimatycznej nie wspominając. Tymczasem Lasy Państwowe konsekwentnie wykonują plan zniszczenia lasów na obszarach, które mogłyby zostać włączone do parków narodowych lub na których projektowane są rezerwaty, tak, aby umniejszyć ich przyrodniczą wartość, by nie było już podstaw by je objąć ochroną.Wierzymy, że naszym moralnym obowiązkiem jest walka w obronie naszego wspólnego dobra i w obliczu planowanej wycinki w jednym z najcenniejszych obszarów lasów górskich na terenie Polski czujemy, że jedyną drogą, która nam została jest ich bezpośrednie zablokowanie. By nam się to udało, potrzebne nam wsparcie finansowe na pokrycie kosztów logistycznych, zakup materiałów do budowy domków, sprzętów wspinaczkowych, a także na zapewnienie wsparcia prawnego. 

kategorie: 

  • action/protest/camp

mejl: 

Wskazówki jak dotrzeć: 

two kilometers straigth on the road from the Bison Park Pokazowa zagroda żubrów w Mucznem

Squat: 

Presently squatted
There are no upcoming events.