Plac Wolności / Плошча Свабоды

niedziela, 26 Wrzesień

Plac Wolności / Плошча Свабоды

Short url: 

https://squ.at/r/8eup

[ніжэй па-беларуску]

Zapraszamy na uroczyste otwarcie Placu Wolności na terenie Warszawy. Miejsca dostępnego dla Białorusinów, zachęcającego do dyskusji i rozmów o wsparciu osób represjonowanych, ale również tworzącego przestrzeń do odpoczynku, relaksacji i działań kulturalno-edukacyjnych. Powstanie tego Placu ma być odpowiedzią na Plac Pieremien - zaułek Mińska, który słynie z samoorganizacji i różnorodnych działań na rzecz rewolucji w Białorusi od sierpnia 2020 r. samoorganizował się i działał w różnorodny sposób, broniąc słynnego grafiti "DJ zmian". Podczas otwarcia odsłonimy rzeźbę Ў, formy białoruskiego znaku, który odróżnia alfabet białoruski od innych alfabetów grupy wschodniosłowiańskiej, autorstwa Natana Kryszka i Moniki Orpik. Inauguracji towarzyszyć będzie panel dyskusyjny o działaniach na rzecz pomocy Białorusinom oraz koncert białoruskiej muzyki elektronicznej SYNTRIG na który zapraszamy razem z Svmerki.

SYNTRIG to refleksja otaczającego świata w postaci muzyki, tworzonej za pomocą maszyn. Wielogatunkowy projekt jest zainspirowany w równej mierze elektroniczną muzyką taneczną i eksperymentami dźwiękowymi. Występy SYNTRIG są połączeniem sound designu i improwizacji.

18:00
Oficjalne otwarcie Placu Wolności
Odsłonięcie rzeźby Ў przez Natana Kryszka i Monikę Orpik

19:00
Panel dyskusyjny “Z Białorusią” o działaniach pomocowych i solidarnościowych
Goście: TBA

20:00
Koncert SYNTRIG

\\\

Запрашаем на ўрачыстае адкрыццё Плошчы Cвабоды ў Варшаве. Месца для беларусаў, якое заахвочвае дыскусіі і размовы аб падтрымцы рэпрэсаваных, але таксама стварае прастору для адпачынку, рэлаксацыі і культурна-асветніцкай дзейнасці. Стварэнне гэтай плошчы – гэта адказ на менскую плошчу Перамен, славутую сваёй самаарганізацыяй і рознымі мерапрыемствамі ў часе рэвалюцыі ў Беларусі. У жніўні 2020 года яна самаарганізавалася і дзейнічала, абараняючы знакамітае графіці «Ды-джэі пераменаў». У гэты вечар мы адкрыем скульптуру Ў, створаную Натанам Крышкам і Монікай Орпік, – адметную літару, якая адрознівае беларускі алфавіт ад іншых алфавітаў усходнеславянскай групы. Падчас вечарыны адбудзецца дыскусійная панэль аб аказанні дапамогі беларусам і канцэрт электроннай музыкі SYNTRIG, на які мы запрашаем вас разам са Svmerk.

SYNTRIG - гэта адлюстраванне навакольнага свету ў выглядзе музыкі, створанай з дапамогай машын. Шматжанравы праект натхнёны адначасова электроннай танцавальнай музыкай і гукавымі эксперыментамі. Выступы SYNTRIG - гэта спалучэнне гукавога дызайну і імправізацыі.

18:00
Афіцыйнае адкрыццё Плошчы Перамен
Адкрыццё скульптуры Ў Натана Крышка і Монікі Орпік

19:00
Дыскусійная панэль «З Беларуссю» па пытаннях дапамогі і салідарнасці
Госці: ТБА

20:00
Канцэрт SYNTRIG

Data i czas: 

niedziela, 26 Wrzesień, 2021 - 18:00

Kategoria: 

  • dyskusja/prezentacja
  • spotkanie
  • muzyka

Cena: 

  • darmowe
  • co łaska
Klubojadalnia Młodsza Siostra
Dobra 14/16
00-388 Warsaw
Polska

Concerty i inne wydarzenia / Concerts and other events

kategorie: 

  • spotkanie / muzyka