Kongresono 2023 – Wobec klęski | VI Kongres Anarchistyczny

czwartek, 8 Czerwiec do niedziela, 11 Czerwiec

Kongresono 2023 – Wobec klęski | VI Kongres Anarchistyczny

Short url: 

https://squ.at/r/94mn

Kongresono 2023 | VI – Kongres Anarchistyczny 
8 – 11 czerwca 2023 | Warszawa 


Po edycjach we Wrocławiu, Krakowie i Łodzi… wracamy do Warszawy! Zapraszamy Was do spędzenia z nami długiego czerwcowego weekendu (8, 9, 10 i 11 czerwca) w Aktywnym Domu Alternatywnym (ul. Puławska 37). 


Ostatnim razem postawiłyśmy na naukę troski. Już wtedy była to odpowiedź na działanie w niebywale trudnych warunkach: pandemię, walkę o osoby LGBTQ+ i dostępność do aborcji, nie wspominając o obronie środowiska naturalnego. Niestety, od czasu łódzkiej edycji okoliczności przysporzyły nam tylko więcej powodów do zatroskania. Od jakiegoś czasu towarzyszy nam niezbywalne poczucie klęski – serwowanej zarówno „od góry”, w formie międzynarodowych decyzji, państwowo-partyjnej polityki, jak i przejawiającej się „od dołu”, przez wyczerpanie i zastraszenie działaczek, jawną przemoc, ale i słabość dotychczasowych form organizacyjnych. Chcemy przegadać i przemyśleć dalszy kierunek dla naszych nieskrępowanych ruchów. Dlatego właśnie tegoroczna edycja Kongresono odbywać się będzie pod konfrontacyjnym hasłem: „wobec klęski”.


Będziemy chciały rozmawiać o naszych klęskach i o tym jak sobie z nimi poradziłyśmy (bądź też nie), o klęskach, które jeszcze nie nadeszły. Naradźmy się jak działać w obliczu klęski! Jakie taktyki i strategie obierać, jakich jeszcze nie opracowałyśmy, jak czerpać z nich siły na inne życie i inny świat, gdzie klęski można przeistoczyć w (mniej niewidzialne) zwycięstwa, gdzie jeszcze klęskom można zapobiec?
Chcemy zaprosić was do wspólnego namysłu nad:
• przemilczanymi sukcesami pośród „oficjalnej porażki” ruchu feministycznego,
• ochroną środowiska a anarchizmem, czyli o tym, czy przywiązywanie się do drzewa wystarczy,
• aktywizmem w dużym mieście a poza nim,
• działaniem podczas wojny, klęsk żywiołowych, kryzysów migracyjnych,
• problemami obecnych strategii anarchistycznych i form organizacyjnych,
• negatywnym wpływem mediów społecznościowych na politykę radykalną,
• działaniami i brakiem działań wobec neoliberalnego zwijania instytucji publicznych,
• odpowiedzią na klęskę międzynarodowej i państwowej „polityki ekologicznej”,
• przestarzałym szkolnictwem w obliczu nowych wyzwań,
• niedomaganiem systemu ochrony zdrowia,
• trudnością dalszego działania po represjach lub doświadczeniu przemocy policyjnej,
• wspieraniem się w budowaniu relacji, sieci i przyjaźni w obliczu klęski,
• wypaleniem, zaprzestaniem działalności, rozpadem i odbudowywaniem grup aktywistycznych,
• oddolnymi formami pomocy i wsparcia,
• przezwyciężaniem ograniczeń naszej sprawczości,
• brakiem odpowiedzi ruchów wolnościowych na to jak ma wyglądać i jak organizować "czarno-zieloną" ochronę przyrody,
• porażkami dogmatycznego i schematycznego rozumienia problemów,
• nieudolnością procesów mediacyjnych i facylitacyjnych,
• niemożliwością zatrzymania maszyny wojennej,
• zawłaszczaniem ruchów społecznych przez partie i polityków,
Oraz wieloma innymi tematami, które przyjdą wam do głowy.


Jak zawsze nie zabraknie prelekcji, warsztatów i dyskusji, jednak podczas tej edycji chcemy stworzyć dużo większą niż zazwyczaj przestrzeń do poznawania się ze sobą, odpoczynku i dobrej zabawy.
Wypatrujcie informacji i zapiszcie datę spotkania w kalendarzach. 
Informuj. Zapraszaj. Dyskutuj. Współpracuj. Działaj. 
Przyjedź i weź ze sobą znajome osoby! 

Skontaktuj się z nami:
✉️ kongresono2019@autistici.org 
💬 messenger 
🌐 https://kongresono.info/ 

Data i czas: 

czwartek, 8 Czerwiec, 2023 (Całodzienne) do niedziela, 11 Czerwiec, 2023 (Całodzienne)

Czy to wezwanie, czy mobilizacja?: 

  • wezwanie krajowe

Kategoria: 

  • bar/kawiarnia
  • kurs/warsztat
  • dyskusja/prezentacja
  • jedzenie
  • spotkanie

Cena: 

  • darmowe
  • co łaska
ADA Puławska
Puławska 37
Polska

Squat: 

Former squat, now legalised

A.D.A. PUŁAWSKA to mieszczący się przy ulicy Puławskiej 37 w Warszawie Aktywny Dom Alternatywny, pełniący funkcję autonomicznego centrum społeczno-kulturalnego. Swoją działalność A.D.A. PUŁAWSKA opiera w całości na oddolnej aktywności społecznej.

kategorie: 

  • porady/pomoc/otwarte biuro / bar/kawiarnia / księgarnia/punkt informacyjny/biblioteka / dzieci / kurs/warsztat / dyskusja/prezentacja / wystawa / kino / jedzenie / wymienialnia / spotkanie / muzyka / impreza / teatr / przestrzeń do pracy/DIY