BPW Rotterdam

BPW Rotterdam

Short url: 

https://squ.at/r/7pnv

De Bond Precaire Woonvormen (BPW) is opgericht om het recht op wonen en de stad op te eisen. Huren is steeds vaker tijdelijk, onzeker of te duur. Een risico dat de groei van deze precaire woonvormen met zich meebrengt, is dat het reguliere verhuur met volledige huurrechten en een gezonde, goed functionerende (sociale) woningvoorraad, onder druk zet en langzaamaan verdringt. Woningzoekenden komen hierdoor steeds vaker in bijna rechteloze situaties terecht. Wij strijden voor stabiele woonruimte voor iedereen. De BPW organiseert huurders in solidariteitsnetwerken en biedt (juridische) back-up, zowel inhoudelijk als moreel voor (flex)bewoners die voor hun rechten op willen komen. Sinds 2010 is de Bond Precaire Woonvormen als vrijwilligersvereniging actief.

Om meer te leren over de bond, zie bondprecairewoonvormen.nl/achtergrond.

opening times: 

De woonspreekuur vind plaats elke dinsdag om 7 uur. RATS anti-food waste collectief zijn vaak aanwezig en biedt heerlijke maaltijd voor iedereen.

categories: 

  • advice/help/office hours
  • course/workshop
  • discussion/presentation
  • film
  • meeting

email: 

Varia
Gouwstraat
3
3082 BA Rotterdam
Nederland

dinsdag, 12 december

Woonspreekuur

advies/hulp/spreekuur / bar/café / boekwinkel/info shop/bibliotheek / eten / bijeenkomst
19:00 tot 21:00

dinsdag, 19 december

Woonspreekuur

advies/hulp/spreekuur / bar/café / boekwinkel/info shop/bibliotheek / eten / bijeenkomst
19:00 tot 21:00

dinsdag, 26 december

Woonspreekuur

advies/hulp/spreekuur / bar/café / boekwinkel/info shop/bibliotheek / eten / bijeenkomst
19:00 tot 21:00