Wieczory z polską animacją – 12. Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA [Teraz Dzieci Mają Głos, 12-15 lat]

zondag, 21 april

Wieczory z polską animacją – 12. Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA [Teraz Dzieci Mają Głos, 12-15 lat]

Short url: 

https://squ.at/r/a6fh

 O!PLA w Postoju: program Teraz Dzieci Mają Głos (12-15 lat) 

[english below]

Ogólnopolski Festiwal Animacji „O!PLA”, czyli wieczór z polską animacją już 21.04.2024 w Postoju!!!
Wspólne oglądanie na ścianie jest prawie jak w kinie, tylko że lepsze bo w świetnym towarzystwie i można wypić ciepłą herbatkę albo pyszną kawę!

„O!PLA” („O! Polska Animacja”/„Oh! People Love Animation”) jest oddolną inicjatywą D.I.Y., która za cel obrała sobie odzyskiwanie kontaktu widza z animacją autorską. Animacja, jako broszka polskiej kinematografii, ma długą historię świetności. W latach 60-tych i 70-tych XX wieku, zjawisko zwane Polską Szkołą Animacji, świadczyło reprezentację dla marki polskiej sztuki za granicą, czego tak samo jak świat, świadome było polskie społeczeństwo. Jednak w obliczu kapitalistycznych realiów zanikł kontakt widza z autorską animacją dla dorosłych, dziedziną tak niezwykle ważną dla polskiej sztuki.

21.04, razem, na wielkiej ścianie (w skali Postoju), obejrzymy 7 filmów z kategorii TERAZ DZIECI MAJĄ GŁOS! PROGRAM SZKOLNY dla widzów 12-15 LAT (65 min.).

 BAJKA O POCZĄTKU (2023. 09:00), Karolina Gołębiowska, Las Sztuki
 JEDWABNY SZAL (2023, 13:35), Maciej Kądziela, PJATK w Warszawie
 PORTRET KONIA (2023, 05:46), Witold Giersz, FUMI Studio
 WIELKI ARCHITEKT (2023, 13:00), Pawlina Carlucci Sforza, Filmograf sp. z o.o.
 WIELKI MAŁY GIGANT (2023, 08:16), Jakub Dolny, PWSFTviT w Łodzi
 WSTĄŻKI (2023, 04:55), Julia Sieczkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 ZĘBUSZKA (2021, 06:54), Robin Kasznia, Warszawska Szkoła Reklamy

Więcej informacji o filmach i autorach, ale także o samej inicjatywie, znajdziecie na stronie:
O!PLA | 12. Ogólnopolski Niezależny Festiwal Animacji > Wiosna 2024 (https://polskaanimacja.wordpress.com)

Festiwal odbywa się bezpłatnie, ale oczywiście zachęcamy do wspierania OCSK Postój, wydarzenie działa ZA WOLNĄ CENĘ w ekonomii daru

Oddolne centrum społeczno kulturalne Postój.
Wrocław Ul. Metalowców 59b
https://www.openstreetmap.org/node/7261329759
https://ocsk-postoj.wspolneoparcie.org/adres-kontakt/ [l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Focsk-postoj.wspolneoparcie.org%2Fadres-kontakt%2F%3Ffbclid%3DIwAR3nC9jBo9k264yexIQ6xdx2qIGhnwJm9IUXFoZcqvWkiGp9K0-3v9KpOPg&h=AT1m9VcIEWVNG0Mh5GPNIFAiiyTILqc9Ax34qppVTLUeuPCPUr3syIK6ZTKcqZyvP3uO4JNgpxig-6I02s6jH9SPZZqa8NdeRF2rV9ivTNhVh4PnI8JO_pMorhjHsgsnw7-P&__tn__=q&c[0]=AT1AZYn4hK0XKny9VcoDJwzdqVU0f4hZAmKHFtT-yi-7IuOm_bi9UP7flbe-LP6kCpdh5biGWMvhssLahQhh_EZ7X-rb9_-w_xliL1odYaCBJ7m8L7TdeOWqz3EuPy4SGoljG05dSIC8AZ232o71JjrWT2JV]
Przestrzeń bezpieczna i wolna od alkoholu i środków odurzających

 

[ENG]
National Animation Festival "O!PLA" – an evening with Polish animation now happening on 7th of April in Postój!!!
Watching on the wall together is almost like going to the cinema, only better because you're in great company and you can drink warm tea or delicious coffee!

"O!PLA" ("O! Polska Animacja" / "Oh! People Love Animation") is a D.I.Y, grass-roots initiative, which aims to regain the viewer's contact with original animation. Animation as the pinnacle of Polish cinematography has a long history of greatness. In the 1960s and 1970s, a phenomenon called the Polish School of Animation represented the name of Polish art abroad, of which Polish society was aware, just as well as the world. However, in the capitalistic reality, the viewer's contract with original animation for adults, a field so extremely important for Polish art, disappeared.

On 21.04, together, on the big wall (on the scale of the Post), we will watch 7 films from NOW THE CHILDREN HAVE A VOICE! SCHOOL PROGRAMME for an audience of 12-15 YEARS OLD (65 min.).

 BAJKA O POCZĄTKU (2023. 09:00), Karolina Gołębiowska, Las Sztuki
 JEDWABNY SZAL (2023, 13:35), Maciej Kądziela, PJATK w Warszawie
 PORTRET KONIA (2023, 05:46), Witold Giersz, FUMI Studio
 WIELKI ARCHITEKT (2023, 13:00), Pawlina Carlucci Sforza, Filmograf sp. z o.o.
 WIELKI MAŁY GIGANT (2023, 08:16), Jakub Dolny, PWSFTviT w Łodzi
 WSTĄŻKI (2023, 04:55), Julia Sieczkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 ZĘBUSZKA (2021, 06:54), Robin Kasznia, Warszawska Szkoła Reklamy

More information about the films and authors, but also about the initiative itself, can be found at:
O!PLA | 12. Ogólnopolski Niezależny Festiwal Animacji > Wiosna 2024 (https://polskaanimacja.wordpress.com)

The festival is held free of charge, but of course we encourage you to support OCSK Postój through free price in the thought of gift economy

Grassroots socio-cultural center Postój.
Wrocław ul. Metalowców 59b
https://www.openstreetmap.org/node/7261329759
https://ocsk-postoj.wspolneoparcie.org/adres-kontakt/
Space safe from alcohol and drugs

Datum & tijd: 

zondag, 21 april, 2024 - 19:00

Categorie: 

 • bar/café
 • kinderen
 • film
 • radio/tv

Onderwerpen: 

 • Festiwal Animacji
 • O!PLA
 • animacja
 • pokaz filmowy

Prijs: 

 • free
 • tegen donatie
Postój
Metalowców 59b
54-156 Wrocław
Polen

Grassroots Socio-Cultural Center "Postój" is a free space filled with grassroots art, culture and social activities. Located in a former railroad house in Wroclaw.

categories: 

 • advies/hulp/spreekuur / bar/café / boekwinkel/info shop/bibliotheek / cursus/workshop / discussie/presentatie / film / eten / bijeenkomst / muziek / party / werkplaats/diy