XR & De Sering / Buurtmaaltijd

Cancelled: zaterdag, 16 oktober

XR & De Sering / Buurtmaaltijd

Short url: 

https://squ.at/r/8euc
Cancelled

- English follows dutch -

WAT IS DE SERING?
Elke dinsdag en zaterdag avond kun je voor een kleine donatie een twee gangen, vegan maaltijd bij ons krijgen. Tijdens de avond kun kennis maken met Extinction Rebellion - een internationale actiegroep die strijdt tegen klimaatverandering en voor een leefbare en rechtvaardige samenleving. 
De keuken is open tussen 18:30 en 21:30, maar je kan langer blijven als je wilt. Neem al je vrienden mee, of als je al actief bij XR bent, kom dan wel lekker met je affiniteitsgroepje mee!

VACCINATIE
We vragen jullie om volledig gevaccineerd te komen. Ben je nog niet gevaccineerd dan kun je gratis een zelftest bij ons doen. 

LOCATIE
Voorlopig vinden Sering avonden plaats bij Nieuwland, Pieter Nieuwlandstraat 93 in Oost. Graag bij aankomst en vertrek zo stil mogelijk zijn zodat we de buren te vriend kunnen houden.

RESERVERINGEN
Vanwege corona is het essentieel dat iedereen een reservering maakt voor de avond. Je kan het Reserverings Formulier vinden op onze website: https://desering.org/ [l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdesering.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1prbn-lF04q6mn0ni9qP7ugpZuAmesLzg2NwmOenJkubIoKFJNIwo8Ff0&h=AT2oK1v9X9aBGi9hBIVXt1LoLIlYnEYHoXFJuz1ANpbjdy8_Rncj-UCtQUeUeHuKS1zNpBGx9XtHuLaSZcKimHfOclPslX4WUGKVWRX8IABF3NSWBSXqqnAQynayUoLvPV69T_pwptXwzgC2bzjJnlieow&__tn__=q&c[0]=AT30NiHbF1eALdrTI1HuBQSHn_rMQUSTwslIgYzv3yeUKTgoSgW-zaxUXM-_JrTCTtaOO613EWdPNcR8EWkQOZ-6EnizDpGIdqMY2WY2XS1VSB7a2JWD1YJYh4avbVQG-MPvGZkX19FLGeeHek51cIDzJReM8kQ0xf8LVQ6F-hg1TGhS]. 

OVER DE SERING EN XR
Hoe sluit dit wekelijkse diner aan op XR? Wij denken dat als we een langdurige beweging willen zijn, we een gemeenschap moeten opbouwen die verder gaat dan online platforms en onregelmatige acties. Gedurende dit corona jaar zijn de meeste interacties die we met elkaar en met XR hebben gehad online geweest. Door de afwezigheid van de liefdevolle mensen van XR is ons interne momentum minder sterk, verdwijnt langzaam onze hoop, en keren onze klimaatangsten weer terug. We hopen dat een regelmatige bijeenkomst onze gezamenlijke band kan versterken en aanleiding kan geven tot nieuwe actie-ideeën die zich aan de eettafel vormen.

Wil je De Sering helpen? Met koken, of beschik je over ervaring met de gemeente, fondsen, vastgoed of de wet? Meld je aan via deze link: https://forms.gle/1FD6o7MGpZY4oMJX7 of stuur een berichtje naar 0616870053

CONTACT
Voor vragen: plaats een bericht op Facebook, mail naar info@desering.org.

-----------------------------------

WHAT IS DE SERING?
Every Tuesday and Saturday evening you can get a two course vegen meal for a small donation. During the evening you can get to know Extinction Rebellion - an international action group that fights against climate change and for a livable and just society. 
The kitchen is open between 18:30 and 21:30, but you can stay longer if you wish. Bring all your friends, or if you're already active in XR, please come along with your affinity group!

VACCINATION
We ask you to please come fully vaccinated. If you're not yet fully vaccinated you can do a self test at the location for free.

LOCATION
For now De Sering will take place every Tuesday evening at Nieuwland, Pieter Nieuwlandstraat 93 in east. Please be as quiet as possible when arriving and leaving.

RESERVATIONS
Because of Corona it is essential that everyone that wants to come makes a reservation. You can find our reservation form on our website: www.desering.org. [l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.desering.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR02sS_5PdkjAj0szxFz95vBeSULIdB2gIdJUZq5JcFnqsO9nEC6z5yIG9g&h=AT2Z-WKojpG8sZgz57E3gC-mtmNAAbsd0P-RNrfP8OnB8EbmuFuKrYqzlbqP7f5zp4ZAPZInPFfuLG7gXG1DEEU0KlGTON87VCKC3rq57V9KprGkT9qu53uSrr86cbbMgYprdtIg1Wuwwtuaf1AEeZpG1Q&__tn__=q&c[0]=AT30NiHbF1eALdrTI1HuBQSHn_rMQUSTwslIgYzv3yeUKTgoSgW-zaxUXM-_JrTCTtaOO613EWdPNcR8EWkQOZ-6EnizDpGIdqMY2WY2XS1VSB7a2JWD1YJYh4avbVQG-MPvGZkX19FLGeeHek51cIDzJReM8kQ0xf8LVQ6F-hg1TGhS]

ABOUT DE SERING AND XR
So how does this weekly dinner connect to XR? We believe that if we wish to be a long-lasting movement, we must build a community beyond online platforms and irregular action. During this long corona year most of the interactions we have had with each other and with XR has been online. With the absence of the wonderful people of XR our internal momentum may be flagging, hope withers, and climate despair more easily returns. We hope that a regular meetup can strengthen our bonds, and give rise to the great action ideas that come to us around a dinner table.

Do you want to help us? With cooking, or do you have experience with local government, funds, real estate or the law? Help us realise De Sering and sign up using this link: https://forms.gle/1FD6o7MGpZY4oMJX7 or send message to 0616870053

CONTACT
For any questions: post on Facebook, mail to info@desering.org

 

Datum & tijd: 

zaterdag, 16 oktober, 2021 - 18:00

Categorie: 

  • eten

Prijs: 

  • tegen donatie
  • minder dan 3 €
  • 3-5 €
- EU2.50-5

email: 

NieuwLand
Pieter Nieuwlandstraat 95
1093XN Amsterdam
Nederland

Wegbeschrijving: 

Most activities use the entrance on the left side of the building (#93). Middle entrance (#95) is used by Balcontactics, DIY Fietskliniek and occasionally ABW.

NieuwLand is solidary and self-built space for living and working, and a non-commercial, volunteer-run social-political centre in Dapperbuurt, Amsterdam Oost.

categories: 

  • advies/hulp/spreekuur / boekwinkel/info shop/bibliotheek / cursus/workshop / discussie/presentatie / tentoonstelling / film / weggeefwinkel / bijeenkomst / werkplaats/diy