Κατειλλημένο Κοινωνικό Κέντρο Ζιζάνια - Zizania . Archive

Categories by / with
zaterdag, 17 april 2021
13:00
bijeenkomst
vrijdag, 16 april 2021
18:00
bijeenkomst
zondag, 11 april 2021
15:00
bijeenkomst
zondag, 11 april 2021
13:00
boekwinkel/info shop/bibliotheek
zaterdag, 10 april 2021
13:00
discussie/presentatie / bijeenkomst
vrijdag, 9 april 2021
17:00
discussie/presentatie
maandag, 17 mei
12:00 tot 15:00
actie/protest/camp
donderdag, 8 april 2021
17:00
discussie/presentatie / bijeenkomst
maandag, 17 mei
12:00 tot 15:00
actie/protest/camp
woensdag, 7 april 2021
15:00
weggeefwinkel
maandag, 17 mei
12:00 tot 15:00
actie/protest/camp
dinsdag, 6 april 2021
17:00
discussie/presentatie / film
maandag, 17 mei
12:00 tot 15:00
actie/protest/camp
zondag, 4 april 2021
17:00
discussie/presentatie / film
zondag, 4 april 2021
(Hele dag)
werkplaats/diy
zaterdag, 3 april 2021
17:00
bijeenkomst
zaterdag, 3 april 2021
13:00
bar/café