Boekpresentatie Leven Zonder School

zaterdag, 8 december

Boekpresentatie Leven Zonder School

Short url: 

https://squ.at/r/6er5

School, en je kinderen daar naartoe brengen, lijkt ook voor veel maatschappijkritische personen een redelijk vanzelfsprekend gegeven. Terwijl deze mensen ten aanzien van andere politieke thema’s wel minder voor de hand liggende keuzes maken lijkt het uitbannen van school daar niet toe te behoren. Maar wat is school – en in het verlengde daarvan, opvoeding – eigenlijk, en waarom sturen we kinderen ernaartoe? En wie heeft bepaald wat daar geleerd wordt, en hoe?

Freddy Bonnu en Johan Van Eeckhout hebben over deze vragen een boek geschreven. Freddy kiest ervoor zijn kinderen niet naar school te sturen en vertelt hoe hij daar mee omgaat. Het boek is dus niet een volgende toevoeging aan de vele, wellicht zinnige pogingen tot schoolhervorming, zoals die van Maria Montessori, Rudolf Steiner, Kees Boeke, Francisco Ferrer of A.S. Neill. Het boek gaat over vragen als: Waarom zetten we kinderen weg als een aparte categorie mensen, die niet volwaardig mogen deelnemen aan de maatschappij? Waarom worden kinderen gedwongen om hun dagen te spenderen in aparte gebouwen en gesegmenteerde groepen? Volgens tijden en schema’s die door een ander bepaald worden? Terwijl ze, net als de categorie 'volwassenen', als ze daar de tijd, ruimte en ondersteuning voor krijgen, perfect in staat zijn zich te ontwikkelen volgens hun eigen interesses, schema’s en behoeftes.

Ondanks alle mensen die zich een fijne schooltijd herinneren, en ondanks alle gepassioneerde leraren, zijn er ook de uitgebluste leraren en inmiddels ontelbare 'leerstoornissen', die aan kinderen worden toegeschreven maar eigenlijk beter te begrijpen zijn als stoornis van het schoolsysteem. School heeft iets weg van andere negentiende-eeuwse instituties waarvan we ons nog altijd aan het bevrijden zijn, zoals gendernormen of gevangenissen: het willen controleren van het oncontroleerbare, het willen indelen in hokjes van dat wat fluïde is, het willen scheiden van wat bij elkaar hoort.

Daarom zijn we heel blij dat dit boek is geschreven: voor mensen met kinderen, die voor keuzes rond school en opvoeding staan, voor iedereen die tegen onderdrukkende systemen en voor vrijheid voor iedereen is.

  • Na de presentatie is er ruimte voor discussie en gesprek met auteur Freddy Bonnu.
  • Kinderen zijn uiteraard welkom bij de lezing, maar er is ook genoeg ruimte om te spelen
  • Open: 14:00, start lezing 14:30
  • Na afloop zal er vegan eten zijn om 17:30
  • Taal van de presentatie: Nederlands

 

Datum & tijd: 

zaterdag, 8 december, 2018 - 14:00

Categorie: 

  • discussie/presentatie
  • eten

Prijs: 

  • tegen donatie

email: 

MKZ
Eerste Schinkelstraat 16
1075TX Amsterdam
Nederland

DE VRIJE BOND IS EEN verzameling van mensen die streven naar een andere samenleving. Een samenleving zonder hierarchieën, zonder onderdrukking en uitbuiting van mensen en dieren en zonder uitputting van het milieu.

categories: 

  • actie/protest/camp / advies/hulp/spreekuur