‘Abolish Frontex’ - International No Border Camp

maandag, 8 augustus tot zondag, 14 augustus

‘Abolish Frontex’ - Internationaal No Border Camp

Short url: 

https://squ.at/r/8uvy

Week met acties en workshops tegen repressief grens- en migratiebeleid

Rotterdam, 8 augustus 2022 – Om 10 uur vanochtend is het No Border Camp 2022 van start gegaan op Giessenweg] 25 in Rotterdam. Gedurende de week zullen daar enkele honderden internationale activisten samenkomen voor acties, bijeenkomsten, workshops, discussie en meer in het kader van de strijd voor een wereld zonder grenzen en bewegingsvrijheid voor iedereen. De internationale campagne ‘Abolish Frontex’ is een belangrijk speerpunt van het kamp.

Het kamp, inclusief zijn acties en workshops, zal aandacht vragen voor het repressieve en gemilitariseerde grens- en migratiebeleid van Nederland en de EU, op een moment dat dat nieuwe hoogten bereikt met muren, racisme, geweld en pushbacks aan en voorbij de grenzen. “Het No Border Camp brengt mensen samen om een beweging te bouwen tegen het verschrikkelijke, racistische Europese grensbeleid en in actie te komen tegen de profiteurs ervan, zoals wapenbedrijven”, aldus Noah van de organisatie van het kamp.

Abolish Frontex is een gedecentraliseerd en autonoom netwerk van op het moment zo’n 130 groepen en organisaties uit EU-landen en daarbuiten. Het doel van de afschaffing van Frontex is niet om het EU-grenswachtagentschap Frontex te hervormen, te verbeteren of te vervangen door meer van hetzelfde. Maar veeleer gericht op het beleid en het systeem dat Frontex op zijn plaats houdt. Abolish Frontex zet zich in voor beëindiging van het EU-grensregime, ontmanteling van het grens-industriële complex en het opbouwen van een samenleving waarin mensen vrij kunnen bewegen en leven.

Het kamp wordt georganiseerd door een coalitie van activisten van verschillende groepen in Nederland en volgt de eerdere No Border Camps in Rotterdam (2013) en Wassenaar (2019). Het kamp eindigde in 2019 met de bezetting van het dak van het NAVO Communications and Informations Agency in Den Haag, om te protesteren tegen de rol van de NAVO bij het op de vlucht slaan van mensen en haar betrokkenheid bij grensbewaking op de Middellandse Zee.

---------------

Het No Border Camp vindt plaats in Rotterdam! We beginnen op maandagochtend 8 augustus om 10.00 uur met het opbouwen van het kamp. De exacte locatie zullen we op dat moment aangeven. Zorg dat je in of rond de stad bent en houd radar en website in de gaten! Maandagochtend om 10.00 uur maken we de exacte locatie bekend. We hopen dat er zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen komen opdagen om ons te helpen het kamp op te bouwen. Let op: er is een kans dat de politie aanwezig is en ons zal proberen tegen te houden. Wees hierop voorbereid. Neem je fiets (of ander vervoermiddel) mee om ervoor te zorgen dat je je kunt verplaatsen. Zie je maandag!

Van dinsdag tot en met vrijdag is er een programma met workshops, discussies en presentaties. Naast onderstaande workshops is er volop ruimte voor ad hoc meetings, spontane workshops en andere activiteiten. De Sahara tent is hiervoor altijd beschikbaar, de We Are Here tent wanneer er geen workshop gepland staat. Als je iets wilt doen, voeg dit dan toe aan het tijdschema op de tenten. Als je ergens hulp bij nodig hebt, kom dan naar de entree stand.

De workshops zijn in het Engels, tenzij anders vermeld. We zullen ons best doen om mensen voor elke workshop fluistervertaling te laten doen.

DINSDAG 9 AUGUSTUS

 • Circustent 11:30 – 13:00: Het grensindustrieel complex in kaart brengen: Rotterdam en omgeving – No Border Camp organisatie

Rotterdam en de regio, in het bijzonder Den Haag, herbergen een aantal rijksdepartementen en -agentschappen, internationale organisaties en bedrijven die werken aan (het faciliteren van) repressief grens- en migratiebeleid. De organisatiegroep van het kamp heeft een (niet volledige) lijst van deze locaties gemaakt en zal ze in deze workshop voorstellen. Wil je weten wie en wat speciale aandacht verdient tijdens de week van het kamp (en daarna), kom dan naar deze workshop en stel je vragen.

 • Circustent 14:00 – 15:30: Afrikaans Vluchtelingen Collectief

Wij van het Afrikaans Vluchtelingen Collectief in Nederlands zijn opgericht om vluchtelingen en daklozen zonder papieren die in Amsterdam op straat leven te begeleiden, te helpen en te ondersteunen. Deze mensen hebben geen toegang tot onderdak, mogen niet werken of studeren en komen niet in aanmerking voor maatschappelijke ondersteuning van de overheid of gemeente.

ARC staat voor de alliantie voor de mensenrechten van vluchtelingen en daklozen zonder papieren die op straat leven in Amsterdam. Ons belangrijkste doel is om ongedocumenteerden zonder onderdak te helpen met essentiële basisbehoeften. Ons tweede doel is om daklozen zonder papieren binnen het Nederlandse asielstelsel te helpen navigeren. Ons doel is om hen te ondersteunen met juridische informatie over migratieprocessen en hen te empoweren door educatieve activiteiten, zoals door de Nederlandse taal te leren en door empowermentcursussen te volgen. Onze grote missie is om mensen zonder papieren in contact te brengen met lokale bewoners in Amsterdam en in Nederland en om het leven van mensen zonder papieren zichtbaar te maken met mediastreams, en onze droom is om met beleidsmakers aan dezelfde tafel te zitten. Daarom zullen mensen zonder papieren zelf hun stem laten horen en ernaar streven te zorgen dat beleidsmakers de juiste beslissingen te nemen.

 • Circustent 16:00 – 17:30: Situatie aan de Frans-Italiaanse grens – Netwerken en uitwisseling door betrokkenen aan de Frans-Italiaanse grens

Deze workshop zal een uitwisseling zijn van ervaringen en praktijken van verzet aan de Frans-Italiaanse grens. Hoe manifesteert de racistische migratiepolitiek van Europese staten zich in steden in de grensregio’s zoals Briançon, Clavière of Ventimiglia?

Na een introductie over de criminalisering, het racisme en het geweld tegen mensen op de vlucht in de zuidelijke grensregio rond de Roya-vallei en meer naar het noorden in de Hautes-Alpes, is er tijd om inzichten uit het dagelijkse verzet te delen. Vragen als: ‘Wie is erbij betrokken?’, ‘Hoe krijgt Solidariteit hier vorm?’, ‘Wat ontbreekt er?’ en ‘Wat zijn de komende uitdagingen?’ zullen worden besproken.

Naast een bijdrage aan een beter begrip van de context in deze specifieke grensregio, is het doel van deze workshop om in een (nog niet gedefinieerde) vorm van verbinding, met collectieven en mensen die in Nederland actief zijn, af te sluiten om een ​​sterkere band op te bouwen tussen verschillende plaatsen van verzet in de strijd voor bewegingsvrijheid voor iedereen.

 • WAH tent 14:00 – 15:30: Hoe mensen te helpen die zijn getroffen door de oorlog in Oekraïne, anarchistische perspectieven – solidariteitsnetwerk V.

Beschrijving: er zal inbreng zijn over de huidige situatie, er zullen enkele groepen en organisaties worden geïntroduceerd en er zal ook een deel zijn over hoe je je vrienden die door de oorlog zijn getroffen mentaal kunt ondersteunen. Daarna is er een open ruimte voor vragen en discussie.

 • WAH tent 16:00 – 17:30: Schilderen op afstand – Carlos

Schilderen op afstand oftewel verfbommen. Wat zijn het, hoe maak je ze en hoe gebruik je ze. Korte uitleg over verschillende soorten en kort juridisch advies over het gebruik ervan.

WOENSDAG 10 AUGUSTUS

 • Circustent 11:30 – 13:00: Phoenix en LGBTQ+-irregularisatie

Phoenix is een zelforganisatie door en voor LGBTQI+-mensen in gedwongen ontheemding, gevestigd in Amsterdam sinds juli 2020. Phoenix promoot een veilige ruimte voor seksuele zelfexpressie, peer empowerment, en pakt problemen aan waarmee onze leden worden geconfronteerd door irregularisatie. De behoeften van niet-reguliere LHBTQ+-personen worden voortdurend terzijde geschoven in de publieke discussie en met ondersteunende organisaties. Met de workshop willen we de strijd van de gemeenschap verder bekendmaken en samen met aanwezigen bespreken welke stappen onze gemeenschap zou kunnen nemen als reactie.

Gebaseerd op het verhaal dat migratie een veiligheidsprobleem is, onder zware druk van de Europese wapenindustrie, richt het EU-grens- en migratiebeleid zich op het versterken en militariseren van grenzen om vluchtelingen buiten te houden of weg te krijgen. Ondertussen worden niet-EU-landen ertoe aangezet om als grenswachten op te treden. Een inleiding tot de militarisering van de EU-grenzen, inspanningen om de grenzen te externaliseren, de rol van de wapenindustrie en campagnes en acties die deze praktijken tegengaan. Gevolgd door Q&A en discussie.

Het eiland heeft in de schijnwerpers gestaan ​​als de plek waar Moria, de hel op aarde, bijna twee jaar geleden afbrandde. Kamp Moria bestaat niet meer, maar de situatie is er niet beter op geworden. Een activist die de afgelopen maanden op Lesbos was, vertelt over de situatie en de strijd op het eiland.

 • WAH tent 11:30 – 13:00: Teenage mutant ninja turtles – Olya Korsun

[visual art/performance] – De geschiedenis van de economie van planten en de wereldwijde verplaatsing van planten door mensenhanden laten mij altijd denken als ik een plant voor mij zie: is deze hier altijd al geweest? Waar komt deze oorspronkelijk vandaan? Dit soort vragen verpesten gelijk de illusie van een ‘ongerepte natuur’ waar men typisch aan denkt als men door een bos loopt. Om dit uitgekauwde dualisme van ‘wild’ versus ‘gecultiveerd’ te laten gaan, maak ik simpele collages waarbij ik planten die in de wildernis groeien samenbreng met hun stadse vrienden.

Voor het No Border Camp wil ik bezoekers graag uitnodigen om hun eigen ‘mutaties’ van planten te maken door planten die gevonden kunnen worden op het terrein samen met planten te voegen die ik uit de stad meeneem. Tijdens de workshop zou ik het leuk vinden om het gesprek aan te gaan en te vertellen over de strategieën die planten gebruiken om grenzen over te steken en hoe zij “illegaal” alle hoeken van de wereld veroveren.

 • WAH tent 14:00 – 15:30: Esperanto –Ronaldo

Kunnen we het hebben over migratie en privilege zonder het te hebben over taal? In deze workshop vertel ik over de geschiedenis, en beantwoord ik al je vragen over het Esperanto en over andere wereldtalen. Hopelijk sneuvelen daarbij wat misvattingen :-). De workshop is in het nederlands, engels, duits of onsedebrouille. Er is geen ruimte voor simultaanvertaling.

 • WAH tent 16:00 – 17:30: Antifascistische onderzoeksvaardigheden delen – autonome antifa NL/DE

Ken je vijand! We willen ruimte bieden om onderzoeksvaardigheden naar fascistische bewegingen en structuren te delen. Aangezien in Duitsland en enkele andere landen dat werk veel meer gebeurt, en hier in NL vooral Kafka en individuele/kleine groepen antifascisten het doen, kunnen we van elkaar leren. Natuurlijk is antifascisme verbonden met de strijd tegen het grenssysteem, dus we kunnen niet ontsnappen aan de taak om degenen te kennen die dat systeem nog gewelddadiger willen maken. Dus deel je eigen methoden, succes, risico’s, fouten en leer over andere contexten!

DONDERDAG 11 AUGUSTUS

 • Circustent 11:30 – 13:00: Crowd Management & Guest Care aan boord van de Seawatch-schepen – Sea-Watch

Nadat de repressie van het Salvini-regime (Italië) tegen de NGO-schepen in de centrale Middellandse Zee was geëindigd, nam het aantal mensen dat door de verschillende Search & Rescue-schepen werd gered en aan boord kwam enorm toe. Ondanks Covid 19 en alle inspanningen van de zogenaamde Libische kustwacht en de grensbewakingsoperaties van de EU, zijn situaties waarin we meer dan 400 mensen aan boord hebben vrij waarschijnlijk en een scenario waarop we voorbereid moeten zijn.

In het geval van het schip Seawatch 3 betekent dit dat iedereen minder dan 0,7m² slaapruimte heeft. Onze medische middelen zijn overbelast, we kunnen maar één warme maaltijd verzorgen en de informatiestroom is een grote uitdaging. We hebben mensen aan boord uit verschillende delen van de wereld, die het nodig hebben om samen te leven en het lukt om samen te leven, ook als de omstandigheden moeilijk zijn.

In de workshop zullen we kijken naar de benadering van onze gasten, onze crowd management principes en hoe we deze in de praktijk uitvoeren. We bespreken ook vragen als: Wat is makkelijker in vergelijking met projecten op het land, wat is moeilijker en hoe gaan we om met conflicten als het te gespannen wordt.

In juni 2021 werd Abolish Frontex gelanceerd, een informeel netwerk van nu meer dan 130 organisaties en groepen in en buiten Europa, die strijden om Frontex af te schaffen en het EU-grensregime te beëindigen. Een inleiding tot Frontex en het EU-grens- en migratiebeleid, de campagne, de structuur en de activiteiten, door een van de groepen die eraan werken in Nederland. Gevolgd door Q&A, uitwisseling van informatie en ervaringen en discussie over versterking van de campagne.

 • Circustent 16:00 – 17:30: Grensdoden, of hoe een Europa-brede beweging op te bouwen – Migreat

In 2023 bestaat de Dodenlijst 30 jaar. Hoogstwaarschijnlijk zal deze het verlies vermelden van meer dan 50.000 mensen die stierven toen ze Europa probeerden te bereiken. In deze workshop zullen we strategieën bespreken om een ​​sterkere beweging op te bouwen om de dood aan onze grens tegen te gaan. Hoe kunnen we samenwerken met verschillende soorten organisaties en bewegingen op nationaal, Europees, regionaal en mondiaal niveau? Hoe houden we mensen op de lange termijn gemotiveerd? We zullen bekijken hoe we de beweging voor migratie kunnen versterken, concreet door te kijken naar mogelijke acties om grensdoden te herdenken en dodelijk migratiebeleid in 2023 te bestrijden.

 • WAH tent 11:30 – 13:00: Mad Pride meeting – Mad Pride

Mad Pride is een internationale beweging van “gekken” en hun bondgenoten, die zich verzet tegen deze negatieve houding tegenover mensen die “anders” zijn. We zijn er trots op dat we zijn wie we zijn en claimen het recht om anders te zijn, zonder meteen als tweederangsburgers te worden beschouwd.

 • WAH tent 14:00 – 15:30: Huwelijk tegen grenzen – Marriage Against Borders

Deze workshop onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van politieke huwelijken tegen de achtergrond van een restrictief migratiebeleid in de context van de Duitse wetgeving. Een zine over dit onderwerp dat onlangs is gepubliceerd, zal tijdens deze workshop worden gepresenteerd en besproken.

 • WAH tent 16:00 – 17:30: Solidariteit opbouwen in Ter Apel – Zep en Tjaaktje

Iedereen kent inmiddels de erbarmelijke omstandigheden waaronder de vluchtelingen in Ter Apel verblijven. De verantwoordelijken doen alsof dit iets buiten hun controle is, maar de situatie rond het aanmeldcentrum is een direct gevolg van onmenselijk beleid. Zep en Tjaaktje zijn onlangs in Ter Apel geweest om hulp te bieden. Ze komen naar het nbc om te praten over hun ervaringen, de moeilijkheden die ze ondervonden bij het organiseren en wat ze geleerd hebben. Maar nog meer dan het vertellen van een verhaal, willen ze leren vanuit andere perspectieven en een uitwisseling hebben over hoe ze solidariteit kunnen opbouwen in een situatie die zo ongrijpbaar is als de crisis in Ter Apel. Hoe kunnen we een langduriger en sterker solidariteitsnetwerk opbouwen? Niet alleen in Ter Apel, maar overal waar vluchtelingen in de doolhoven van de staat terechtkomen, is solidariteit onafhankelijk van NGO’s essentieel.

VRIJDAG 12 AUGUSTUS

 • Circustent 11:30 – 13:00: Liederen van verandering en erbij horen – Hessel

Muziek en migratie door de eeuwen heen – Muziek speelt een belangrijke rol bij identiteitsvorming en verbondenheid met sociale strijd, gemeenschap en plaatsgebondenheid. In deze lezing reizen we door ruimte en tijd om het belang van dergelijke liedjes te bespreken door te luisteren naar interessante voorbeelden die in een historisch verhaal zijn verweven. Beginnend in de oude wereld, reizen we door middeleeuwse migratie, oud en nieuw (anti)kolonialisme, globalisering, massamigratie en socialistisch internationalisme van de 19e tot 21e eeuw.

 • Circustent 14:00 – 15:30: Abortusrechten zijn mensenrechten – een overzicht van toegang tot abortus en juridische structuren – Abortion Network Amsterdam

Tijdens deze lezing zal Abortion Network Amsterdam zichzelf en haar werk presenteren en een overzicht geven van toegang tot abortus in verschillende contexten, evenals de juridische structuren noemen die het legaal, veilig en toegankelijk maken van abortus in verschillende regio’s in de weg staan.

 • Circustent 16:00 – 17:30: Verzet – over migratieafschrikking en burgerlijke ongehoorzaamheid – Migreat

Migratie is een mensenrecht. Beweging is onmisbaar om mondiale en raciale ongelijkheid te bestrijden. Toch wordt de beweging van degenen die dit het meest nodig hebben, op zijn best geconfronteerd met uitsluiting, in het slechtste geval met bruut geweld en moord. Dit is niet alleen oneerlijk, het is crimineel. Europa heeft een modern apartheidsregime ingesteld. Afgezien van petities en demonstraties, welke mogelijkheden hebben we om weerstand te bieden aan het systeem van onderdrukking? Hoe kunnen we burgerlijke ongehoorzaamheid organiseren? Deze workshop zal niet alle antwoorden geven, we zijn nog aan het zoeken. We zullen een introductie geven, maar hopen van elkaar te leren en te brainstormen om met nieuwe ideeën te komen om te strijden voor gerechtigheid.

 • WAH tent 11:30 – 13:00: Stel je voor! Geen grenzen, en dan? – Blindspots-activisten in Bosnië en afschaffing Frontex-activisten in België

Een meevaller gebeurt plotseling, verrassend. Alles is nu mogelijk, hoe het ontstaat maakt niet uit, het gebeurt gewoon. Er zijn geen grenzen. Deze workshop opent ruimte en tijd voor een ‘Wat, als…’ die ons naar een andere visie kan leiden. Wat gebeurt er eigenlijk na de strijd tegen de grenzen, wie zouden er geraakt worden en op welke manier? Wat nu ?

 • WAH tent 14:00 – 15:30: Strijden voor bewegingsvrijheid voor iedereen: Watch The Med Alarmphone – een telefonische hotline voor mensen in nood op zee – Watch The Alarmphone

Watch the Med Alarmphone is een transnationaal activistennetwerk met een telefonische hotline voor mensen die de Middellandse Zee oversteken – 24/7 sinds 2014. We werken aan beide zijden van de Med en vechten voor bewegingsvrijheid voor iedereen. Het info-event geeft inzicht in ons dagelijks werk en hoe we ons organiseren en deelt indrukken van de huidige situatie op de verschillende routes over de Middellandse Zee en onze strijd tegen fort Europa, met een focus op actuele ontwikkelingen in de centrale Middellandse Zee.

 • WAH tent 16:00 – 17:30: Een veiliger scene en een betere wereld: giftige mannelijkheid afleren in de beweging – collectief Patriarkraakt

De wereld wordt gedomineerd door mannen, schadelijke ‘mannelijke’ trekken en schade aangericht door patriarchale structuren. Om ons milieu, onze samenleving als het gaat om migratiekwesties en de samenleving als geheel te verbeteren en om onze eigen gezondheid te verbeteren, moeten mannen het initiatief gaan nemen om zichzelf te onderwijzen en te verbeteren. Ook binnen onze bewegingen speelt dit een grote rol. Het collectief Patriarkraakt richt zich op mannen die collectief aangeleerd giftig gedrag afleren en verbeteren met betere praxis. In deze workshop nodigen we mensen uit die dergelijk gedrag willen afleren en zichzelf collectief willen verbeteren in een poging om van onze omgeving een betere plek te maken.

Datum & tijd: 

maandag, 8 augustus, 2022 - 08:00 tot zondag, 14 augustus, 2022 - 23:00

Oproep: 

 • Internationale oproep

Categorie: 

 • actie/protest/camp
Giessenweg 25
3044 AK Rotterdam
Nederland

Wegbeschrijving: 

The closest bus stop to the campsite is Bornissestraat (5 min walk), which can be reached by bus 42 from Marconiplein.

Squat: 

Presently squatted

Dit is de groepspagina voor het No Border Netwerk in Nederland. Dit netwerk bestaat uit mensen en groepen die actie willen ondernemen om het migratiebeleid van Nederland en Europa te veranderen.

categories: 

 • actie/protest/camp