Manifestation: Logement pour toutes et tous

woensdag, 21 maart

Betoging: Een dak voor iedereen

Short url: 

https://squ.at/r/4jg5

Waarom betogen?

Omdat we de woningcrisis niet zomaar aan ons mogen laten voorbijgaan.

In Brussel staan er momenteel tussen de 15.000 en de 30.000 woningen leeg. Dit terwijl er ongeveer 4.000 mensen dakloos zijn en er 40.000 mensen op de wachtlijst staan voor een sociale woning, waarvan de gemiddelde wachttijd 8 tot 12 jaar betreft. Bovendien blijven de huurprijzen binnen de de private vastgoedmarkt maar stijgen. Resultaat? Huishoudens met een inkomen lager dan 1500€ investeren noodgedwongen 60% van hun budget in de huur van hun woning.

Omdat, ondanks deze context, de overheid een nieuwe anti-kraak wet heeft laten goedkeuren waardoor mensen een gevangenisstraf riskeren indien ze een gebouw bezetten om er te wonen.

Omdat deze wet kadert in een grotere beweging: de voortdurende criminalisering van mensen zonder papieren en zelfs zij die solidair zijn met hen, de installatie van toezichtcamera’s in de straten, de aanwezigheid van militairen en politie in de publieke ruimte… Dit zijn allemaal voorbeelden van een constant streven naar totale controle.

Omdat de haalbare oplossingen reeds bestaan (Het openbaar beheersrecht, …) of zijn voorgesteld door verenigingen voor het recht op wonen (omkadering van huurprijzen, verhoging in het aantal sociale woningen, etc…). De overheden weigeren om deze wetten toe te passen.

Aan ons om verder te blijven kraken, verder te manifesteren!

Zodat de betoging aangenaam is voor alle deelnemers, zorg voor elkaar en vermijd onverantwoord of agressief gedrag.

Datum & tijd: 

woensdag, 21 maart, 2018 - 18:00

Categorie: 

  • actie/protest/camp

email: 

Place Bara - Baraplein
België

Le projet de loi anti-squat prévoit de pénaliser non plus la simple effraction, mais l’occupation d’un lieu sans droit ni titre, même s’il est à l’abandon.

categories: 

  • actie/protest/camp / bijeenkomst