Chez Nous asbl - vzw Bij Ons

Chez Nous asbl - vzw Bij Ons

Short url: 

https://squ.at/r/36r7

Ons inloopcentrum bestaat sinds begin 1998. Sinds de opening bieden we ons thuislozenpubliek (daklozen, krakers, mensen met laag inkomen, gehandicapten, mensen zonder papieren,...) een ruimte waar onthaal, ontmoeting en solidariteit centraal staan.
We werken actief met de meest gemarginaliseerde groepen uit de Brusselse regio. Enerzijds willen we via een laag-drempelig onthaal en het aanbieden van een aantal diensten (maaltijden, tweedehandskledij, hygiënische produkten, bergruimtes,...) een praktische ondersteuning zijn in het dagelijks leven van ons doelpubliek. Anderzijds willen we via de sociale permanentie een hulp op maat bieden voor mensen met de meest uiteenlopende vragen of problemen. Ook mobiliteit staat centraal in onze hulpverlening.
Vanzelfsprekend wordt er nauw samengewerkt met andere actoren op het terrein: OCMW's, onthaaltehuizen, Artsen Zonder Grenzen, ziekenhuizen, medische huizen, diensten geestelijke gezondheidszorg, straathoekwerkers, juridische diensten, de Centra Algemeen Welzijnswerk, initiatieven voor begeleid of beschut wonen, enzovoort.
Onze structurele werking vertaalt zich in een actieve vertegenwoordiging in organisaties als de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen, het Gemeenschappelijk Daklozen Front, het Brussels Overleg Thuislozen van de Brusselse Welzijnsraad, het Overleg voor Inloopcentra van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk op Vlaams niveau, en andere.

categories: 

  • action/protest/camp
  • advice/help/office hours

email: 

phone: 

+32 (0) 2 5133596
Rue des Chartreux 60 / Kartuizersstraat 60
België
There are no upcoming events.