Bâtiment Citydev

Bâtiment Citydev

Short url: 

https://squ.at/r/87vq

29 januari 2021, bezetting van een groot gebouw aan de Koninckstraat 38 te Molenbeek. Dankzij de vierde actie van deze bezettingscampagne worden er herhuisvestingsoplossingen geboden aan 200 migranten die op het punt staan uit hun huis te worden gezet in Jette en voor anderen die op straat slapen, maar de vraag blijft dezelfde : wie organiseert zich voor het recht op huisvesting ?
De overheid lijkt niet in staat het recht op huisvesting te garanderen, en toch staan veel openbare gebouwen leeg. Het is de regio die eigenaar is van het bezette gebouw van12.000 m2, gelegen te 38 Koninck straat. Via Citydev (zijn vastgoedtak), waarvan de strategieën gericht zijn op publiek-private partnerschappen die vastgoedspeculatie in de hand werken, middenklasse woningen die na 20 jaar worden vrijgegeven aan de markt, en service gerichte economische activiteiten in de armste buurten, treedt de regio op als een agent van gentrificatie. Dergelijke gebouwen leeg laten staan is ervoor kiezen om mensen op straat te laten slapen.
Wij kunnen geen dakloosheid of slechte huisvestiging accepteren. Evenzo, kunnen we niet toezien dat we leven in steden waar de huidige bewoners worden verdreven om plaats te maken voor de beter gesitueerden. Wij kunnen niet aanvaarden dat de huisvestingsonzekerheid nog groter wordt.
Wij eisen dat de beschikbare ruimte zal worden gebruikt om in te wonen ! Nogmaals, een huis en papieren voor iedereen !
12 februari 2021, zijn de onderhandelingen aan de gang en hopen wij een overeenkomst voor één jaar te kunnen sluiten (ten minste tot eind maart 2022). Ongeveer 30 mensen wonen al in het gebouw. Wij wachten op het inschakelen van de verwarming en op het bezoek van de brandweer, zodat wij de verhuizing van de bezetting uit de Honoré Longtinstraat 44 in Jette kunnen uitvoeren. In totaal zullen er 200 mensen kunnen wonen.

categories: 

  • action/protest/camp

additional tags: 

  • sans papiers
Bâtiment Citydev
38 rue De Koninck - De Koninckstraat 38, Molenbeek
België

Squat: 

Presently squatted
There are no upcoming events.