Nieuws van squat.net

Amsterdam: Verklaring kraakactie Waldeck Pyrmontlaan 8

In de afgelopen maanden hebben velen actie gevoerd als onderdeel van een bredere huisvestingsstrijd. De recente huisvestingsdemonstraties hebben aangetoond dat we massaal zijn en dat er dringend behoefte is aan betaalbare huisvesting, maar dat het politieke systeem niet in staat is tot echte en betekenisvolle verandering.

Er is een groeiend besef dat deze strijd anti-kapitalistisch moet zijn. Respect voor een verscheidenheid aan tactieken is essentieel in deze strijd. Huisvestingsstrijd is klassenstrijd. We zetten deze strijd hier voort, door collectief een ruimte terug te nemen van de machthebbers. Alle rijkdom in de wereld is gecreëerd door de arbeiders, vandaag nemen we terug wat van ons is, laten we de commons terugnemen.

We hebben Waldeck Pyrmontlaan 8 gekraakt, en we zullen het gebruiken als een thuis voor huisloze studenten en een politieke ruimte voor Autonome Studentenstrijd. In deze ruimte willen we kennis delen die niet afhankelijk is van onderdrukkende machtsstructuren en ons actief organiseren tegen kapitalisme en de staat, voor een vrije wereld waar iedereen een zinvol en bevredigend leven kan leiden. We zijn pas vrij als iedereen vrij is.

De huisvestingscrisis bestaat niet, woningschaarste is een mythe – het probleem is de ongelijke verdeling van rijkdom. Het probleem is het kapitalisme. Als we kraken, vragen we politici niet om onze woonbehoeften veilig te stellen: we doen het zelf! Huur is diefstal, alle huisvesting zou gratis moeten zijn, we willen een wereld zonder privébezit.

Velen van ons hebben geen dak meer boven hun hoofd en nog velen hebben moeite om de steeds maar stijgende huur te betalen. Sociale woningen worden verkocht aan privé-eigenaren, aan investeerders die de vrije hand krijgen om te doen wat ze willen. Het gebrek aan betaalbare huisvesting betekent dat we worden uitgesloten van het leven in de stad en dat ons een basisrecht op huisvesting wordt ontzegd. Wij zullen geen eisen stellen aan politici, zij hebben ons niets te bieden.

We moeten onze onderdrukkers aanspreken vanuit een machtspositie, niet smeken om ons wat kruimels toe te werpen. De stad is van iedereen die er woont en we moeten hem terugnemen, hoe we ook kunnen.

We trotseren hun wetten en kraken ondanks de criminalisering, we kunnen te maken krijgen met repressie ‒ maar het is wanneer we vrij handelen ondanks wat wettelijk is toegestaan dat we beseffen wat mogelijk is. Als we het niet proberen, hebben we al verloren. Wij zijn met velen en zij zijn met weinigen. Laten we onze daden voor ons laten spreken, laten we laten zien dat we buiten en tegen de staat structuren kunnen opbouwen die praktische betekenis geven aan het leven van mensen.

Onze daden moeten dienen om de netwerken van solidariteit uit te breiden, om bij te dragen aan de opbouw van een samenleving gebaseerd op wederzijdse hulp, om alle autoriteit te vernietigen. Het is op deze momenten dat we samenkomen en onze collectieve kracht ervaren, dat we ons kunnen voorstellen wat mogelijk zou kunnen zijn. Het zijn deze momenten die ons in staat stellen te dromen.

ASS (Autonomous Student Struggle)
Amsterdam, 16 januari 2022

Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL

bron: Indymedia https://indymedia.nl/node/51321

Ghent: Wordt het Pand verkocht aan de hoogste bieder?

Eenmaal…
Tweemaal…
Driemaal gekraakt tegen de privatisering!

Op 19 december 2021, twee weken na de laatste ontruiming, herkraakten we het Pand! Uit politieke noodzaak, want opnieuw wordt de stem van het volk genegeerd en willen de de stad en haar marionetten het Caermersklooster verkopen aan de hoogste bieder.

Al meer dan veertig jaar symboliseert het Pand de strijd van gewone Gentenaars om het behoud van hun publieke eigendommen en recht op waardig wonen. Tegenover hen staat het belang van privé investeerders en speculanten, vooral geïnteresseerd in het opkopen van erfgoed om er daarna winst mee te maken. Meer nog dan dat belichaamt het Pand de macht van het volk als zij haar stem luid genoeg laat horen. In 1980 kwamen al duizenden Gentenaars, krakers en sympathisanten, op straat tegen de verkoop van het Pand aan de toeristische privésector. Ze wonnen de strijd en meer dan 25 jaar werd het Caermersklooster gebruikt voor de sociale huisvesting.

Nu dreigt voor de tweede maal in een halve eeuw het verlies van het Pand. Terwijl er zoveel mensen op zoek zijn naar een betaalbare woon- en leefruimte heeft WoninGent de sociale woningen en vervolgens de krakers ontruimd en wil men het Caermersklooster verkopen. Gent in de uitverkoop! Naast het Pand volgen nog veel meer privatiseringen van publiek goed zoals het Blauwhuis en de Arsenaalsite en honderden sociale woningen. Met onze actie willen we de oorzaak hiervan aanklagen: een falend neoliberaal woon- en antikraakbeleid, waarbij iedereen met een normaal of laag inkomen uit het centrum wordt gedreven en letterlijk aan de kant wordt gezet.

Voel je je verbonden met onze strijd en wil je graag helpen al weet je misschien niet hoe? Wordt dan ook pandemist en help ons de strijd te winnen! Er is vanalles te doen: kom mee denken, bouwen, praten, doen… Heb je een idee voor een project in het Pand of ben je gewoon nieuwsgierig naar de plek? Kom dan eens langs! Je kan ons hier contacteren of naar de volkskeuken komen op zaterdag.

Wil je weten wat er in het pand te beleven valt de komende dagen? Bekijk hier onze evenementen.

We stelden vijf eisen op aan de stad en vertrekken niet tot er een geloofwaardig antwoord komt.

Onze eisen

Het stad moet stoppen met de golf van privatiseringen van gemeengoed in het belang van rijke investeerders in plaats van gewone Gentenaars.

Daarom luidt onze eerste eis:
1. Het Caermersklooster blijft in publieke handen

Het pand zal minstens een jaar leeg staan totdat er en definitieve bestemming komt en omdat de vorige bewoners dus onnodig vlak voor de winter in volle crisis ontruimd werden, eisen wij
2. Een sociale tijdelijke invulling met woonmogelijkheid

Het centrum van Gent is peperduur geworden en mensen spenderen een steeds groter deel van hun inkomen om gewoon ergens op een menselijke manier te mogen bestaan. Daarom eisen wij
3. Een plafonnering van de huurprijzen

Iedereen, met of zonder papieren, heeft recht op een dak boven zijn kop. De stad heeft zoveel gebouwen leeg staan dat dit perfect mogelijk is. Daarom eisen wij
4. Huisvestingsmogelijkheid voor elke dakloze

Tot slot hebben krakers in het verleden vaak plannen verhinderd en projecten mogelijk gemaakt waar iedereen nu dankbaar voor mag zijn. Omdat Gent blijkbaar de positieve rol van krakers in haar democratische geschiedenis vergeten is en met macht, geld en staal ons nu als uitschot behandelt, eisen wij
5. De stopzetting van het antikraakbeleid

Het kapitalisme en de staat geven ons geen oplossing voor de wooncrisis en de leegstand. Daarom doen we het zelf en gaan we niet weg tot onze eisen zijn ingewilligd.
HET PAND IN ONZE HAND!

Getekend,
De Pandemisten

januari 2022

Pandemisten voeren opnieuw actie met vijf eisen
Persbericht 10 januari 2022

Op zondagnacht hebben de pandemisten, die opnieuw het Caermersklooster kraakten op 19 december, het stad volgehangen met posters waarop hun vijf eisen naar Stad Gent en het stadsbedrijf WoninGent te lezen zijn:

1. Het Caermersklooster blijft in publieke handen
2. Er komt een sociale tijdelijke invulling met woonmogelijkheid
3. Een plafonnering van de huurprijzen
4. Huisvestingsmogelijkheid voor elke dakloze
5. De stopzetting van het antikraak beleid

“De verkoop van waardevolle gebouwen als het Caermersklooster, die een belangrijke sociale en culturele geschiedenis met zich meedragen, zou een beslissing moeten zijn als resultaat van een democratisch proces. Momenteel hebben de Gentenaren enkel inspraak aan wie en met welk doel het verkocht wordt”, zegt een van de krakers.

“Het Pand staat niet alleen in haar strijd, want er staan nog veel meer privatiseringen gepland, waaronder het Blauwhuis, de Arsenaalsite en honderden sociale woningen. Dit asociale woonbeleid is in het belang van rijke investeerders in de plaats van gewone Gentenaren, voorwie de huurprijs nog meer de lucht in zal gaan”, stelt nog een kraker.

De krakers willen hiermee ook het antikraakbeleid aanklagen dat Stad Gent sinds een tiental jaar voert:
“Het negatieve beeld van krakers dat geschetst wordt door de politiek en de media klopt niet. Krakers hebben in het verleden veel goede dingen gedaan en ze doen dat nog steeds. Mensen onderdak geven, wanbeleid aanklagen, mensen inspireren tot een duurzamere vorm van leven en historische gebouwen beschermen tegen verloedering. In het geval van het Pand hebben krakers een onmisbare rol gespeeld in het creëren van sociale huisvesting”, zo luidt het.

De pandemisten zeggen dat ze het pand zullen blijven bezetten totdat alle vijf eisen ingewilligd worden en nodigen iedereen die zich verbonden voelt met hun strijd uit om een handje te komen helpen. Ze laten weten dat het niet de laatste keer zal zijn dat ze in het straatbeeld verschijnen om actie te voeren voor een socialer woonbeleid.

“Totdat het stad afkomt met een plan voor een sociale tijdelijke invulling mét woonmogelijkheid dat mensen in plaats van winst ten goede komt, zullen wij zo hard mogelijk ons best doen om zélf die tijdelijk invulling te vormen”, zo sluiten ze hun betoog af.

‘t Pand
Trommelstraat 1, 9000 Ghent, België
hetpand [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/8bey
https://hetpand.noblogs.org

Een paar kraakpanden in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE
Evenementen in België: https://radar.squat.net/nl/events/country/BE

bron: https://hetpand.noblogs.org/persberichten/

Wassenaar: de rechtbank veroordeelt onze ontruiming

Op maandag 20 december oordeelde de Rechtbank Den Haag dat we Ivicke binnen zes weken moeten verlaten.

Deze uitspraak ten gunste van de eigenaar verbaast ons niet, en we zullen hem niet zomaar accepteren.

Volgens de argumentatie van de rechtbank is onze bewoning in strijd met het bestemmingsplan. Ivicke zou als kantoor moeten worden gebruikt. De rechter gaf aan dat hij begrip heeft voor de niet “gemakkelijke situatie” op de “hedendaagse woningmarkt” (oh, echt waar!?), maar besluit alsnog om te ontruimen voor leegstand.

Ja, ontruiming voor leegstand: want er zijn geen concrete plannen voor toekomstig gebruik van Ivicke. Geen vergunningen, geen kostenplaatjes, geen schetsen, alleen het erewoord van Ronnie van de Putte dat hij het wil gebruiken als een kantoor voor de ene medewerker van zijn bedrijf.

Dit is, voor de rechter, voldoende om te stellen dat “op dit moment geen aanknopingspunten bestaan om te kunnen concluderen dat het rijksmonument opnieuw leeg zal komen te staan als de bewoners zijn vertrokken.”

Bullshit!

Iedereen die de moeite neemt om naar Ronnie’s carrière als vastgoedspeculant te kijken, zal tot de conclusie komen dat Ivicke weer leeg komt te staan als we ontruimd worden. Leegstand is al tientallen jaren zijn verdienmodel.

De gemeente Wassenaar weet dat maar al te goed. Ze hebben net een miljoen uitgegeven aan herstelwerkzaamheden aan de buitenkant van Ivicke, die noodzakelijk waren door leegstand en verwaarlozing. Maar zelfs tijdens die werkzaamheden bleef de gemeente onze ontruiming (en dus meer leegstand) najagen.

Speculatie, in haar vele vormen, is de oorzaak van de wooncrisis. Dit huis is eigenlijk een kantoor… Dat huis zal meer winst opleveren als het verhuurd wordt aan expats… Dit huis zal jarenlang leeg staan… Dat huis zal worden gesloopt… Zolang huizen handelswaar zijn, is wonen precair.

Meneer de Rechter, dit is waarom de “hedendaagse woningmarkt geen gemakkelijke situatie voor de bewoners met zich brengt”.

De wooncrisis, waartegen mensen massaal de straat op zijn gegaan in Nederland, is slechts een “crisis” voor mensen met beperkte middelen. De keerzijde, voor speculanten, is een “gezonde vastgoedmarkt” die veel winst belooft.

We weigeren om dakloos te worden voor leegstand. We accepteren niet dat het speculatie-verdienmodel van de eigenaar zwaarder weegt dan de behoefte aan onderdak, dan ons belang om in het huis te blijven waar we al drieënhalf jaar wonen.

We verwachten niets anders van de rechtbank. Die bestaat om de bezittende klasse te beschermen.

Maar we zullen voor nu het spelletje spelen en in hoger beroep gaan.

Huize Ivicke
Rust en Vreugdlaan 2
2243AS Wassenaar, Nederland
ivickeautonoom [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/64fv
https://huizeivicke.noblogs.org/

Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL

Bron: Huize Ivicke Autonoom https://huizeivicke.noblogs.org/post/2021/12/22/court-orders-our-ivicktion/

Ghent: Caermersklooster opnieuw gekraakt

Een groep pandemisten heeft sinds zondag 19 december opnieuw het Caermersklooster bezet. Ze protesteren hiermee opnieuw tegen de uitverkoop van het Caermersklooster.

“Wij wilen dat het pand in publieke handen blijft en dat er een stop komt op de groeiende verkoop van gemeengoed in onze stad”, zeggen ze.
Ook eisen ze dat er een tijdelijke sociale invulling met woonmogelijkheid komt totdat het een definitieve bestemming krijgt.

Verder hekelen ze het asociale woonbeleid en de chronische leegstand in Gent en eisen ze een plafonnering van de huurprijzen, huisvestingsmogelijkheid voor elke dakloze en een stopzetting van het antikraakbeleid.

‘Eerdere breed gedragen acties in de Bernadettewijk, Het Blauwhuis en Het Caermersklooster werden genegeerd door het stadsbestuur. Daarom vonden we het nodig om opnieuw onze democratische stem te laten horen tegen de golf van privatiseringen van publiek goed, alleen deze keer nog luider’, zegt een van de krakers.

‘Het kan niet dat de bevoegdheidskaart blijft doorgespeeld worden naar WoninGent, terwijl dat bedrijf voor 99% in handen is van het stad’, stelt nog een kraker

De actie vind plaats in teken van het publiek stadsdebat over de toekomst van het pand, dat gepland is op 22 december. Zo willen de bezetters op hun manier bijdragen aan het participatieproces, waarvoor de eigenaars één jaar tijd geven.

‘Het is schandalig dat zoveel mensen vlak voor de winter ontruimd worden. Het oorspronkelijke plan was om het stadsdebat hier in het Caermersklooster te laten doorgaan. We nodigen iedereen uit om dat alsnog hier te komen doen’, zo luidt het voorstel van de krakers.

‘t Pand
Trommelstraat 1, 9000 Ghent, België
hetpand [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/8bey
https://hetpand.noblogs.org

Een paar kraakpanden in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE
Evenementen in België: https://radar.squat.net/nl/events/country/BE

bron: https://hetpand.noblogs.org/persberichten/

Amsterdam: Gemeente wil LVV-bewoners ontruimen, rechtbank wijst dit in een meedogenloos vonnis toe

Dinsdag 30 november, waren de eerste uitspraken in een reeks van kort-gedingen die zijn aangespannen door de gemeente Amsterdam. De rechtszaken hadden als doel het legitimeren van het ontruimen van deelnemers van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). In twee zaken is nu uitspraak gedaan, in beide vonnissen is de ontruimingsvordering door de rechtbank toegewezen. Dat betekent dat de gemeente vanaf aankomend weekend kan overgaan tot ontruiming, waardoor de betrokken LVV-bewoners op straat komen te staan. Dit terwijl de verantwoordelijke partij voor de LVV, Groenlinks, in haar partijprogramma 2022 weer stelt dat er in Amsterdam niemand op straat slaapt.

Het gaat onder andere om een 37 jarige vrouw afkomstig uit Eritrea, die al 11 jaar in Nederland verblijft. In het vonnis wordt de verantwoordelijkheid volledig bij haar gelegd: dakloosheid is ‘haar eigen keuze’. Dat is een absurde voorstelling van zaken: niemand kiest voor dakloosheid. Wat er in feite gebeurt, is dat zij na bijna anderhalf jaar opvang en juridische screening weggestuurd wordt zonder dat ze een steek is opgeschoten

De argumenten van de advocaat van betrokkene zijn volledig terzijde geschoven. In zijn pleitnota stelt deze dat de stakeholders in de LVV niet gedaan hebben wat ze vooraf wel toegezegd hebben te gaan doen. In het LVV-convenant dat partijen ondertekend hebben staat namelijk dat zij serieus op zoek zullen gaan naar een oplossing voor mensen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst, maar hier ook niet mogen blijven. Zij kunnen niet aan de hoge bewijslast van de IND voldoen, simpelweg omdat ze niet over de juiste documenten beschikken – zij verkeren in ‘bewijsnood’- maar zij kunnen om diezelfde reden het land niet verlaten, want zij worden door geen ander land erkend. Nederland heeft de plicht om mensen die in zo’n uitzichtloze situatie terecht zijn gekomen, perspectief te bieden. Mensen eindeloos in een perspectiefloze situatie houden waar ze nooit en te nimmer uit kunnen komen kan alleen wanneer de menselijke maat volkomen uit het oog is verloren. Regels worden zonder oog voor de ontwrichtende consequenties toegepast, zoals wij dat onlangs ook hebben zien gebeuren bij andere uitvoeringsorganisaties als de belastingdienst.

Het staat de gemeente en de opvanglocaties nu vrij om dit vonnis uit te voeren en over te gaan tot ontruiming. Aan de andere kant heeft GroenLinks de keuze haar partijprogramma uit te voeren en ontruiming tegen te houden. Als er wel wordt overgegaan tot ontruiming kiest de gemeente er bewust voor om door de humanitaire ondergrens te zakken door mensen opnieuw dakloos te maken. Dit midden in de winter en te midden van een pandemie. Ook wordt hierdoor opnieuw meegewerkt aan het illegaliseren van mensen en worden hun wederom basisrechten als onderdak en toegang tot de arbeidsmarkt, onderwijs en zorg ontzegd. Kennelijk meent de gemeente Amsterdam dat zij niet gehouden is aan de elementaire mensenrechten zoals die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

In totaal worden op dit moment in de LVV in Amsterdam 15 mensen bedreigd met ontruiming. Een aantal van hen hebben, onder de noemer We Are Still Here, afgelopen 23 oktober een demonstratie georganiseerd met de oproep: Geen tijdelijke oplossingen, maar permanente verblijfsvergunningen. Maar gedupeerden worden niet gehoord en niet beschermd, en de kritiek rondom deze LVV-pilot blijkt telkens aan dovemans oren gericht.

Groepen die banden hebben met vluchtelingen https://radar.squat.net/nl/groups/topic/sans-papiers
Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL

Wij Zijn Hier http://wijzijnhier.org/gemeente-amsterdam-wil-lvv-bewoners-ontruimen-rechtbank-wijst-dit-in-een-meedogenloos-vonnis-toe/

Amsterdam: Hotel Mokum is dood, lang leve Hotel Mokum

Lieve vrienden,

Laten we beginnen met dankjewel. De steun en solidariteit die wij de afgelopen zes weken, maar vooral dit weekend, hebben ontvangen was overweldigend. Op zaterdag zijn we hardhandig ontruimd, met politiegeweld en veel machtsvertoon. Later meer hierover, maar voor nu: zoveel liefde voor iedereen die daar stond met ons. En vooral zoveel liefde voor de mensen die zich vrijwillig hebben blootgesteld aan staatsgeweld, gerechtelijke vervolging en heel letterlijk fysiek geweld door de politie. Heel erg veel dank aan Extinction Rebellion en Kameraad Twingo zonder wie de ontruiming een stuk makkelijker was geweest voor de politie. Bedankt aan iedereen die ons heeft geholpen ervoor te zorgen dat Hotel Mokum niet stilletjes weggeveegd kon worden. Maar ook bedankt aan iedereen die ons op een andere manier heeft gesteund, dit weekend en de afgelopen zes weken. Jullie zijn allemaal zo geweldig en zo fucking dapper en we hadden dit niet zonder jullie gekund.

De enorme steun die we in zo’n korte periode hebben ontvangen, zegt iets over de grootte van het probleem. Plekken als Hotel Mokum zijn broodnodig. Wat we dit weekend hebben ervaren was een blijk van de kracht van de beweging en de gemeenschap, van oude en nieuwe supporters. Het overdreven machtsvertoon van politie en gemeente laat zien dat de woonstrijd en de kraakbeweging een serieuze bedreiging vormen voor het systeem. Laten we niet vergeten dat wat er dit weekend is gebeurd, een aanval is op vrije ruimtes en alternatieve cultuur overal, dat het aantoont dat de gemeente prioriteit geeft aan de rechten van vastgoedeigenaren boven de rechten van mensen om te wonen en te leven, dat dit onaanvaardbaar is, dat we moeten blijven vechten en laten we vooral niet vergeten dat we FUCKING BOOS zijn!

Hotel Mokum was ons thuis en onze plek in een stad waarvan wordt gezegd dat ze geen plek meer over heeft. We hebben laten zien wat er mogelijk is met 6 leegstaande verdiepingen naast het Leidseplein. We organiseerden screenings, politiek café’s, een schaaktoernooi, een burendag en een driedaagse tentoonstelling met werk van meer dan 70 kunstenaars. Nu zijn we dat kwijt — onze plek, waar we zoveel opgebouwd hadden. We zijn verdrietig en verslagen, maar ook hoopvol en strijdlustig. We zijn blij en trots dat het allemaal is gebeurd. We hebben iets verloren maar we hebben ook zoveel gewonnen. We zijn ons pand kwijt, maar niet onze vechtlust en onze woede en onze gemeenschap.

Dit is absoluut niet het laatste wat jullie van ons horen. We gaan door. De enorme knal waarmee Hotel Mokum is ontruimd geeft ons nieuwe energie. Het afgelopen weekend hebben we meer geluid gemaakt dan ooit tevoren en zelfs het landelijk nieuws gehaald. Dit betekent dat we nog meer mensen hebben bereikt en dus ook dat onze beweging alleen maar blijft groeien.

Als je net zoveel van Hotel Mokum hield als wij dat deden, willen we je vragen: hou dit vast. Zet die liefde om in vechtlust. Kraken is een broodnodige tactiek die niet mag worden uitgedoofd. We zetten de strijd voort, tegen de wooncrisis, tegen de verziekte markt en het verrotte beleid, tegen de commercialisering van de stad, tegen monocultuur, tegen leegstand en voor de vrijplaats, voor vrijheid, voor onze stad, voor Amsterdam.

Steun je lokale kraakspreekuur. Spring op de fiets en ga op zoek naar dichtgetimmerde deuren. Help een handje, bezet een pandje! We houden onze ruggen recht en onze vuisten gebald, want: WET OF GEEN WET, KRAKEN GAAT DOOR!

Shoutout naar Kinderen van Mokum <3, naar Joe’s Garage <3, naar Croeselaan en Ringdijk en de Bowling en alle andere kraakpanden, naar ADEV en BIJ1 en Woonprotest en Extinction Rebellion, naar al onze kameraden. Love u xoxo

HOTEL MOKUM FOREVER

Hotel Mokum
https://squ.at/r/8g9h

Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NLWageningen: Studenten kraken slooppand

Wageningen – Een groep studenten heeft vandaag bekend gemaakt dat ze een pand in het centrum van de stad hebben gekraakt. Tijdens de huizencrisis willen ze er niet alleen wonen, maar ook een culturele plek creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Het pand is van Zideris, een gezondheidsorganisatie die het al 5 jaar leeg heeft staan. In tijden van groeiende woningnood en stijgende huizenprijzen vinden de studenten het niet te verkroppen dat bruikbare woonruimtes zo lang niet worden gebruikt. Zeker in Wageningen, waar de universiteit maar blijft uitbreiden en bedrijven aan blijft trekken, worden onvoldoende oplossingen geboden voor al die woningzoekenden. “Het kraken van gebouwen kan écht een oplossing zijn voor de wooncrisis” aldus een ​​​​​​​van de studenten. “Het is raar dat veel panden jaren leegstaan terwijl veel mensen geen huis kunnen vinden.”

Slecht onderhouden

Het pand van Zideris staat vanwege de 5 jaar leegstand al lang te verkrotten. Door het te gaan bewonen willen de studenten ervoor zorgen dat het pand er beter uit komt te zien. Daarmee willen ze het gebouw ook voor de buurt aangenamer maken, legt een nieuwe inwoner van het pand uit. “We zijn van plan het pand op te knappen en vooral ook de verwaarloosde tuin onder handen te nemen. Uiteindelijk willen we daar zelfs onze eigen groenten gaan verbouwen​​​​​​​.”

Goed contact

De studenten vinden goed contact met de buurt en de eigenaar belangrijk. Zij hebben de eigenaar en politie ingelicht van de kraak, en hopen op een bruikleenovereenkomst met de eigenaar. Ook willen ze – mits de coronamaatregelen dat toelaten – een ruimte bieden waar gemeenschapsactiviteiten kunnen worden gehouden. Kraakpanden bieden daarmee vaak een zogenaamde “culturele vrijplaats”: een ruimte waar nieuwe vormen van samenzijn met elkaar en de omgeving uitgeprobeerd kunnen worden. De studenten roepen buurtbewoners dan ook op langs te komen met ideeën voor het pand.

Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL

Indymedia https://indymedia.nl/node/50983

Ghent: Woondemo, Steunbetoging voor het Pand

Woondemo, maandag 6 december 2021

Het doek en de maskers zijn gevallen. Dinsdag 24 november herhaalde de geschiedenis zich. De bezetters van het pand moeten eruit. De stad en haar paraplu’s overhandigen het vonnis: op 7 december dienen de Pandemisten en Gentenaren hun oord te verlaten.

We laten ons niet doen, kom allemaal mee op straat op 6 december in verzet tegen de uitzetting van de Pandemisten pal voor de winter.

Het vonnis keert zich niet alleen tegen oppositie, tegen verzet maar tegen iedereen die het pand betreedt. Op dit moment kan het vonnis in gang gezet worden om elk van ons van publiek domein te verwijderen. Juridisch, politiek en bestuurlijk wordt het pand klaargestoomd voor haar neoliberaal lot, valorisatie, verkoop, vervreemding aan de hoogste bieder. Aan de Fernand Hutsen en de gelddutsen. Zodat de rijke z’n magazine kan lezen in penthouse met panorama.

Als de Pandemisten eruit vliegen, heerste er weer ‘orde’, maar die orde is op zand gebouwd.

De beweging voor het recht op wonen, zal zich morgen met luidere stem verheffen, tot de schrik van de machthebbers: Ik was, ik ben en ik zal zijn!

‘t Pand, Lange Steenstraat 16, 9000 Ghent
pandemisten [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/8bey

Een paar kraakpanden in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE
Evenementen in België: https://radar.squat.net/nl/events/country/BE

Radar https://squ.at/r/8hmd

Ghent: ‘t Spande voort in het stadhuis

Demo, maandag 22 november 2021
Pandez-vous!

Het Pand wordt vervreemd. Net als 40 jaar geleden. Toen ontstond het Pandinistisch verblijvingsfront, het verzet tegen de verkoop van het pand. Het verzet heeft 20 jaar lang betaalbaar wonen in het pand gegarandeerd. 20 jaar betaalbaar wonen op de schop.
Het besluit is terminaal, finaal, paternaal. Het pand moet en zal haar rol in het gemeen moeten afstaan. Het pand moet haar diensten verkopen aan de hoogste bieder. Maar wederom is er verzet. De Pandemisten, de Jan met de pet, de sanerings nomaden, de burgers, de stroppendragers, gij en ik. De al dan niet zo gegoede Gentenaar.

Voor het Caermersklooster houden de stad Gent en de provincie twijfelachtige plannen achter de hand. Het pand wordt verkocht en dat aan de hoogste bieder.
De stad moet worden gegeven aan wie geld heeft en er ten koste van de leefbaarheid nog meer wil verdienen. De nu al over bekende tactiek wordt gevolgd. Sinds jaren laat men publiek patrimonium verkrotten tot het uiteindelijk alleen maar goed is om te verkopen of af te breken. De private markt maakt van het gemeengoed met lage huren, een winstmachine van. Het verhuurt of verkoopt voor dubbel de prijs. De Gentenaar is slachtoffer van dit eenvoudige rekensommetje. De stad verkoopt haar tuin om haar keuken te renoveren.

Net daarom willen wij een fundamenteel debat over wonen, gemeengoed en investeren hierin. Geen stadsdebat dat zich tot 1 dossier beperkt.

Terwijl de democratie meer in meer in de achterkamers verdwijnt van een politieke klasse, is het niet aan de bevolking om haar te richten tot haar besturen.
Nochtans hoort de stem van de Gentse burgers te weergalmen waar het telt, in de gemeenteraad.

We verwachten, laat dit het strijdpunt zijn voor 2024, een pak meer van onze instituties die voor onze democratie garant staan.

Als het bestuur niet dichter bij de burger komt, dan komt de burger dichter bij het bestuur.
Niet bevoegd, mondje toe.

Daarom komen we op straat! Om ons te verzetten, tegen immobiliën, tegen hoge huren, tegen wonen als markt en niet als recht! Lieve mensen roep het stil, roep het luid. Het Pand in onze hand! Het Pand in onze hand. Het Pand in onze hand!

‘t Pand, Lange Steenstraat 16, 9000 Ghent
pandemisten [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/8bey

Een paar kraakpanden in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE
Evenementen in België: https://radar.squat.net/nl/events/country/BE

Radar https://squ.at/r/8hbl

Utrecht: Kraakpand aan de Croeselaan onthuld tijdens Woonprotest

Op vrijdag 19 november is een leegstaande woning aan de Croeselaan gekraakt. De krakers maakten dat bekend tijdens het Utrechtse Woonprotest van zondag 21 november. De kraak van de woning is onderdeel van het landelijke woonprotest dat zich tegen de huidige huizencrisis uitspreekt. De krakers eisen dat er direct actie wordt ondernomen en wensen niet te wachten op de loze beloften van politieke partijen en woningcorporaties

De krakers nodigden de demonstranten op het Jaarbeursplein tijdens de demonstratie uit om koffie en thee te komen drinken bij het zojuist onthulde kraakpand. De woning aan de Croeselaan stond al lange tijd leeg, terwijl de blokken met sociale huur-woningen ernaast op de nominatie staan om gesloopt te worden.

De krakers vinden het schrijnend dat de lokale politieke partijen pleiten voor de sloop van sociale huurwoningen, terwijl er verderop in de straat panden onnodig leeg staan. Tegelijkertijd is er sprake van een ongekende huizencrisis, waardoor woningzoekenden op wachtlijsten staan, naast een huis grijpen omdat beleggers ze overbieden en, als ze wél een huis weten te bemachtigen, zich kapot moeten werken om de huur te kunnen betalen.

Volgens een van de krakers is kraken anno 2021 nog steeds een legitieme optie in het bestrijden van de huidige wooncrisis: “Hoewel kraken sinds het kraakverbod in 2010 is gecriminaliseerd, is kraken nog steeds mogelijk. Het is een legitieme vorm van directe actie die de leegstand van woningen aankaart en deze leegstand direct omzet in huisvesting.” Naast huisvesting willen de krakers de ruimte ook gebruiken voor het organiseren van sociale, culturele en politieke evenementen.

Hoewel er plannen voor het leegstaande gebouw zijn, is het pand verre van bewoonbaar. “Dit toont aan hoe vastgoedinvesteerders winst belangrijker vinden dan het creëren van voldoende en waardige huisvesting. De macht van investeerders en speculanten moet gebroken worden. Huizen zijn voor mensen, niet voor winst,” aldus een van de krakers.

Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL

Indymedia https://indymedia.nl/node/50922Amsterdam: Ringdijk 8 herkraakt

Sinds enige tijd verblijven wij, de Anarcha Feministische Groep Amsterdam, aan de Ringdijk 8. We hebben besloten om dit gebouw in gebruik te nemen omdat we het belachelijk vinden dat huizen voor meerdere jaren leegstaan terwijl we in het midden van een woningcrisis zitten. In de afgelopen 10 jaar is de dakloosheid verdubbeld en is het aantal mensen dat in een preciaire woningsituatie zit buitenproportioneel toegenomen.

Tijdens onze vorige acties hebben we ons vizier gericht op grote speculanten zoals Blackstone, maar ook hebben we in solidariteit met sekswerkers panden gekraakt. Verder hebben we ons verzet tegen de gentrificatie, het kolonialisme en greenwashing van de NV Zeedijk door een pand te kraken op de Wallen.

Vandaag doen we een autonome actie als onderdeel van de huidige woningprotesten. Het is niet genoeg om alleen te demonstreren en te hopen dat de overheid naar ons luistert. De overheid heeft al eerder antwoord gegeven op de eisen van de woonbeweging. Het antwoord was luid en duidelijk: ze hebben geen oplossingen gegeven, maar hebben agenten gestuurd om ons neer te slaan, zwarte lijsten te maken met onze namen en ons te arresteren.

We moeten ongelijkheid aanpakken wanneer we het zien. Daarom nemen wij vandaag actie tegen woningcorporatie Eigen Haard. Dit gebouw op de Ringdijk 8 is al eerder gekraakt en staat nog steeds weg te rotten.

Hoewel woning corporaties er zogenaamd zijn om voor betaalbare huisvesting voor hen die het nodig hebben te zorgen, zoals migranten en de werkende klasse, exploiteren zij in werkelijkheid juist vaak de mensen die hen zo hard nodig hebben. Woningcorporaties verkopen stelselmatig sociale huur aan hipster en yuppies en huurders die wel proberen om deze exploitatie aan de kaak te stellen hebben vaak niet de tijd en energie om dit gevecht aan te gaan, of hebben moeite met bureacratische taal.

De staat zorgt niet voor kwaliteitszorg maar denkt louter aan kwantiteit door mensen net genoeg geld te geven om te overleven, maar wat er wel voor zorgt dat ze gedwongen zijn in deze omstandigheden te leven.

Eigen Haard heeft gesteld dat zij van plan zijn dit gebouw te slopen en hier sociale huur te bouwen. Dit plan ligt echter al jaren op tafel, en tot nu toe is er niets gebeurd. Hoewel het bouwen van sociale huur initieel een goed plan lijkt te zijn, is het pijnlijk duidelijk dat Eigen Haards niet genoeg om sociale huur geeft om deze gebouwen daadwerkelijk te verbouwen tot sociale huur. Dat alles terwijl we midden in een woningcrisis zitten en de wachtlijsten voor sociale huur in Amsterdam meer dan 10 jaar lang zijn en ook de vrije sector onbetaalbaar is. Intussen kiest Eigen Haar er bewust voor om woonruimte leeg te laten staan.

Eigen Haard behandelt haar huurders als jaren als vuil. In veel van de renovatie projecten van Eigen Haard worden mensen gedwongen om in onmenselijke omstandigheden te leven, in sommige gevallen zelfs zonder water, elektriciteit en gas, zoals recentelijk voorkwam bij een renovatie project in Amsterdam Noord. Een aantal jaar geleden “renoveerde” Eigen Haard panden in de Wegener Sleeswijk in Geuzenveld, waar zij de huurders forceerden om in het pand te blijven wonen tijdens de renovatie. Een bizarre situatie. In dit project kwam de ware aard van Eigen Haard wederom naar voren. De renovaties in Geuzenveld werden zo goedkoop als mogelijk gedaan en in veel gevallen waren de huurders na de renovatie slechter af dan ervoor. Huurders beschreven muizen die uit de “gerenoveerde” muren kwamen, en balkons werden kleiner gemaakt omdat Eigen Haard in haar zogenaamde duurzaamheidsproject niet de moeite had genomen om de buitenmuur daadwerkelijk te vervangen of te verstevigen, maar voor de goedkope oplossing had gekozen om een extra muur bovenop de oude te plaatsen.

Zoals de bovenstaande voorbeelden aantonen geven woningcorporaties als Eigen Haard niets om hun huurders of het toegankelijk maken van de huizenmarkt voor mensen die het nodig hebben. Het enige waar ze om geven is geld verdienen en hun huurders exploiteren. De afgelopen jaren zijn er talloze sociale huurwoningen verkocht, en die trend zet alleen maar door. Intussen worden huurders gedwongen tot het betalen van belachelijke hoge “service kosten” voor service die ze nooit zien.

Het is dus nodig om actie te nemen tegen dit soort woningcorporaties en hun malafide praktjken. Wij gaan daarom door met het doen van directe actie tegen hen die ons bestaan aanvallen. Echte verandering komt van onder. Vrijheid wordt niet gegeven, maar wordt genomen. Vandaag staan wij in solidariteit met onze kameraden van de Bond Precaire Woonvormen die al jaren praktische en juriidsche hulp aan huurders verstrekken. Daarnaaast staan we in solidariteit met onze kameraden van Niet te Koop die ook al jaren actie nemen om de verkoop van sociale huurwoningen tegen te gaan. Wij verklaren ons solidair met een ieder die geen woning kan vinden, en met een ieder die vecht voor een wereld zonder politie, detentie en privebezit.

Vluchtelingen en migranten welkom, yuppen en toeristen weg!

Anarcha Feministische Groep Amsterdam
anarchafemsterdam [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/88jf

Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL

Ghent: ‘t Pand spreekt! Demonstratie 25 oktober

Meer dan 1800 burgers willen dat wij tussenkomen op de gemeenteraad, maar wij werden de mond gesnoerd. De stad noemt zichzelf niet verantwoordelijk voor de wooncrisis. Wij hebben het mandaat gekregen van deze 1800 burgers om de gemeenteraad te vragen zich uit te spreken tegen de privatisering van het Pand.

Wij zijn niet van plan te zwijgen. Als participatie en democratie geen loze begrippen zijn, moeten we nu onze stem laten horen. Kom met ons mee naar de gemeenteraad. Samen nemen we het woord en vragen :
– Pak de wooncrisis aan: geen privatisering van het pand en gemeengoed in het algemeen
– Geef via cocreatie en participatie een publieke invulling voor het Pand
– Onderzoek andere financieringsmogelijkheden voor gemeengoed dan de uitverkoop van publiek patrimonium.

We verzamelen in het Pand, Lange Steenstraat 16, om 18:00 en zetten dan aan richting ons bestuur, het stadhuis.

‘t Pand, Lange Steenstraat 16, 9000 Ghent
pandemisten [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/8bey

Een paar kraakpanden in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE
Evenementen in België: https://radar.squat.net/nl/events/country/BE

Radar https://squ.at/r/8fuh

Amsterdam: Pak Mokum Terug! Hotel Marnix gekraakt tijdens ADEV

Tijdens de ADEV-demonstratie op 16 oktober 2021 werd voormalig Hotel Marnix gekraakt aan de Marnixstraat 382. Verklaring van de Pak Mokum Terug! actiegroep:

Amsterdam verkeert in crisis. Woonruimte is onbetaalbaar. Mensen met lage en middeninkomens worden de stad uit gejaagd. Voor jonge mensen is er geen plek. De commercialisering van het centrum heeft massa’s toeristen aangetrokken die de stad onleefbaar maken, terwijl pandjesbazen, beleggers en grote bedrijven zich eindeloos verrijken. Voor alternatieve cultuur is geen ruimte meer. Amsterdam verliest haar ziel.

Wij, collectief Pak Mokum Terug, zijn jonge Amsterdammers die er genoeg van hebben. We willen ons niet langer neerleggen bij de trend dat onze stad alleen nog voor de rijken bewoonbaar is. Dat economische en commerciële belangen allesbepalend zijn. Dat we niet zelf kunnen vormgeven aan onze stad, aan haar cultuur, aan de manier waarop we leven. We claimen daarom de stad, we eisen de ruimte op voor de Amsterdammers zelf, we pakken Mokum terug.

We kraken daarom het voormalige Marnix Hotel en stichten daar een nieuwe vrijplaats: Hotel Mokum. Het Marnix Hotel, al jaren leegstaand en ernstig verwaarloosd, staat voor alles wat er in de afgelopen jaren verkeerd is gegaan in Amsterdam. Het historische pand is in handen van buitenlandse beleggers, onttrok als budgethotel woonruimte aan de Amsterdammers omwille van het toerisme, en is jarenlang zo slecht onderhouden dat het volkomen verkrot is geraakt. Nu is het niks meer dan een object voor speculatie, terwijl er voor jonge mensen, werkers, kunstenaars en mensen zonder bezit geen woning meer te vinden is.

Het is tijd voor drastische maatregelen om de wooncrisis te bestrijden en om de ziel van de stad te behouden. Hotel Mokum wordt een nieuw cultureel centrum voor kunst, muziek, plezier, activisme, goedkope cultuur en vrijheid, en zal ook woonruimte bieden. Hotel Mokum staat vanaf nu open voor iedereen die ons ideaal deelt dat vrijplaatsen onontbeerlijk zijn voor een levende stad: ons ideaal van een open, vrije en rebelse stad die haar inwoners zelf vormgeven. Want het zijn de Amsterdammers die Amsterdam maken, niet de speculanten en de multinationals die economisch van haar profiteren.

Wij willen het tij keren. Wij geloven dat vrijplaatsen, geworteld in de buurt, open voor bewoners en hun behoeften en initiatieven, de stad versterken. We kunnen alleen niet wachten tot de gemeente dat inziet. We kraken omdat de nood te hoog is. We kraken omdat we niet langer kunnen toezien hoe commercialisering en gentrificatie de stad uiteen trekken. We kraken omdat wonen een recht is, geen privilege.

Hotel Mokum wordt een plek voor de Amsterdammers zelf. Open en toegankelijk, publiek en anti-commercieel, waar we levendige, originele, verrassende, onthutsende, strijdbare, creatieve en vernieuwende programma’s zullen opvoeren. Hotel Mokum staat open: voor buurtbewoners, geïnteresseerden, en medestrijders.

Pak Mokum Terug!
https://www.pakmokumterug.nl/

Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL

Ghent: PANDPaRaDe, demonstratie op 12 oktober

Rechters, stad en provincie willen de pandemisten uit het pand om het te verlappen aan rijke investeerders.
Dit zonder enige inspraak van de oudbewoners en zonder gehoor naar de burgers van Gent zelf. Het recht op eigendom is opnieuw belangrijker dan het recht op een degelijk en betaalbaar dak boven het hoofd.
We krijgen van de rechter 8 dagen om het pand te ontruimen. Ze kunnen de bezetting misschien wel saboteren maar de strijd is daarmee niet ten einde.
Meer dan 1800 burgers willen dat wij tussenkomen op de gemeenteraad en ook hier werden wij de mond gesnoerd. De stad noemt zichzelf niet verantwoordelijk voor de wooncrisis. Daarom roepen wij iedereen op om met jullie potten en pannen op straat te komen, dan maken we samen van onze tak voor:
– pak de wooncrisis aan: geen privatisering van het pand en gemeengoed in het algemeen
– geen uitdrijving van de pandemisten
– inspraak van burgers over ons gemeengoed, ook op de gemeenteraad

We verzamelen op dinsdag 12 oktober aan het pand, Lange Steenstraat 16, om 18 uur!

Info over route en andere praktische details volgt nog.

Zondag 10 october 2021, ‘t Pand gaat uit haar dak! om 17 uur.

Squat de Stad, de gentse kraakbeweging https://squ.at/r/8als

‘t Pand, Lange Steenstraat 16, 9000 Ghent
pandemisten [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/8bey

Een paar kraakpanden in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE
Evenementen in België: https://radar.squat.net/nl/events/country/BE

Radar https://squ.at/r/8fau

Berlijn: Rigaer94 – Eerste verklaring over de razzia van 6 oktober 2021

Vanmorgen 6 oktober 2021 om 7.00 uur bestormden Berlijnse smeris onze politieke structuur en leefruimte Rigaer94; gewapend, maar met de sporen van ons verzet van 17 juni op hun vuile uniformen en borden. Opnieuw vervullen de dienaren van de staat hun orders om het kapitaal te gehoorzamen. De staat dient dus de handhaving van de kapitalistische orde met als doel nog meer winst uit de mensen en hun leefruimte te persen en zijn macht over alle leven uit te breiden. Met het doel ieder individu te onderdrukken dat niet past in hun plannen van een kapitalistische, racistische en patriarchale maatschappij, en ieder politiek idee dat zich tegen dit systeem verzet. Het is duidelijk dat de Berlijnse smeris blijft samenwerken met de dubieuze lege vennootschap Lafone Investments Ltd. om de bevelen af te dwingen Rigaer94 te verwijderen en gentrificatie in Friedrichshain’s Nordkiez door te drukken – nadat ze zich in juni van dit jaar zonder succes hadden moeten terugtrekken.

Ze vielen onze ruimte, het gebouw, binnen door een raam op de eerste verdieping van de zijvleugel in te slaan. Opnieuw werden onze deuren vernield. In een gebarricadeerde flat op de 4e verdieping van het voorgebouw, hadden ze geen andere keus dan het pleisterwerk eraf te slaan en de hele deur eruit te rukken. Zij brachten het belachelijke papier mee, het zogenaamde “huiszoekingsbevel”, volgens hetwelk alle personen die zich op dat ogenblik in het huis bevonden, moesten worden geïdentificeerd. Bovendien werden opnieuw tekeningen van plattegronden gemaakt en werd gezocht naar structurele veranderingen. Het besluit is gebaseerd op het ASOG (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz). Deze wet heeft het de smeris jarenlang gemakkelijker gemaakt om politieke structuren en personen te bestormen en te intimideren wanneer het hun uitkomt. Volgens het besluit heeft de huiszoeking tot doel uitzettingsmaatregelen voor te bereiden tegen alle bewoonde ruimten of appartementen die aan de achterkant van het huis zijn gehuurd.

Het lijdt echter geen twijfel dat de zoektocht de opstandige structuren een week voor de ontruiming van de Köpi Wagenplatz zal verzwakken. Opstandige structuren die zich verenigen en zich verzetten tegen de staat en het kapitaal en de oprukkende gentrificatie in onze buurten. We kennen het nog uit 2020: enkele maanden voordat de Liebig34 werd ontruimd, overvielen en belegerden de smeris Rigaer94 gedurende enkele weken. Het doel van deze tactiek is ons te verscheuren en te isoleren, ons verzet en onze solidariteit met elkaar te breken.

Wij laten ons niet intimideren en wij zullen niet ophouden met en voor elkaar te vechten: ongeacht of het Dag-X is, ervoor of erna. Wij staan achter de politieke, sociale en emotionele beslissing om onze ruimten en ideeën te verdedigen. Wij blijven ons inzetten om ons te organiseren en te ondersteunen door middel van zelfgeorganiseerde ruimten en anti-hiërarchische verhoudingen in onze structuren, onze buurten en onze straten.

Gisteren zijn alle stakende werkers van Gorillaz ontslagen en vandaag staan ze op straat. Wij staan achter de werkers die strijden tegen kapitalisme en macht. Het is een dag-X wanneer onze structuren en ideeën worden aangevallen, maar het kan ons niet schelen of het een razzia in Riga 94 is of de strijd van de Gorillaz-werkers die gisteren werden ontslagen. Samen vechten we tegen het kapitalisme en alle macht. Laten we vandaag, 6 oktober, om 13.00 uur de straat opgaan, Schönhauser Allee 180.

Wij roepen op om de traditie van open bijeenkomsten in verband met aanvallen op onze structuren nieuw leven in te blazen en daarom vandaag om 18.00 uur naar Bethanien, New Yorck te komen.

Ook openen we vanavond om 20:00 uur de deuren van Ka(d)terschmiede om samen te komen en elkaar bij te praten.

Wij blijven elke dag strijden zoals gepland, vooral in de komende dagen van de strijd voor Köpiplatz en alle andere bedreigde projecten en ideeën.

Demo: United in Anger – 09.10., 18:00 vanaf het dorpsplein voor Liebig34, dat een jaar geleden werd ontruimd, naar Köpi-Wagenplatz.

Steun de oproep van Köpiplatz voor gedecentraliseerde acties en de Tag-X demo van de Interkiezionale op 15.10. – aanvang 20:00 vanaf Zickenplatz, Kreuzberg.

Verenigd vechten wij – wij blijven onregeerbaar!

In woede,

Rigaer94
Rigaerstrasse 94, Berlin
https://squ.at/r/49pd
https://squ.at/r/5fm
https://rigaer94.squat.net/

Groepen in Berlijn https://radar.squat.net/nl/groups/city/berlin
Evenementen in Berlijn https://radar.squat.net/nl/events/city/Berlin
Stressfaktor https://radar.squat.net/de/stressfaktor

Groepen in Duitsland https://radar.squat.net/nl/groups/country/DE
Evenementen in Duitsland https://radar.squat.net/nl/events/country/DE

bron: Rigaer94 https://rigaer94.squat.net/2021/10/06/rigaer-94-erstes-statement-zur-razzia-vom-06-oktober-2021/
Indymedia https://indymedia.nl/node/50576

Utrecht: Panden aan de Archimedeslaan opnieuw gekraakt

Op 1 oktober 2021, precies 11 jaar na het in werking treden van de wet Kraken en Leegstand, zijn de panden aan de Archimedeslaan 16 opnieuw gekraakt. Hiermee protesteren de krakers tegen de voortdurende leegstand van de voormalig studentenwoningen. Hoewel de wet leegstand tegen zou moeten gaan, is de leegstand sindsdien alleen maar toegenomen. Dat terwijl kraken en de kraakbeweging zijn gecriminaliseerd en vervolgd.

De krakers willen hiermee aantonen dat kraken nog steeds een legitieme optie is in het aankaarten en bestrijden van de huizencrisis en dakloosheid. Kraken dient namelijk nog steeds als een effectief middel tegen speculanten en wooncorporaties die huizen gebruiken als instrumenten om winst te maken. De krakers vragen zich hardop af waarom het ontwikkelen van woningen, in tijden van een heuse wooncrisis, wordt uitbesteed aan instanties die gericht zijn op het maken van winst.

In Utrecht alleen staan al meer dan 7000 panden leeg en duurt het minimaal negen jaar voor men aan de beurt komt voor een sociale huurwoning. De krakers hopen met deze actie mensen aan te sporen: “Op een wachtlijst kun je niet wonen. We hopen hiermee mensen aan te sporen het heft in eigen handen te nemen en hun recht op wonen op te eisen. Het hebben van een dak boven je hoofd is namelijk een eerst levensbehoefte, terwijl eigendom dat niet is.”

Meer dan twee jaar geleden, in juli 2019, moesten 400 studenten plaatsmaken voor de sloop van de gebouwen. De toenmalige eigenaar, Aprisco, zou het pand slopen maar verkocht het in plaats daarvan aan de ontwikkelaar en belegger Kondor Wessels Projecten (KWP), die de panden sindsdien leeg heeft laten staan. Het is niet de eerste keer dat KWP zich niet aan de afspraken houdt. Bij de bouw van de huizen in de Merwedekanaalzone besloot KWP de huren, tegen de afspraken met de Gemeente Utrecht in, plots omhoog te gooien. KWP heeft aan de Gemeente laten weten ‘zich niet gebonden te voelen aan de destijds gecommuniceerde huurprijzen’.

De ontwikkeling van de Archimedeslaan hangt samen met de ontwikkeling van de nieuwe geluidswal langs de A12, die door de stikstofcrisis nog altijd geen concreet vervolg heeft gehad. Omdat de leegstand voortduurt en de vergunningen nog niet zijn afgegeven, willen de krakers de panden weer in gebruik nemen en beschikbaar maken voor huisvesting.

Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL

bron: Indymedia https://indymedia.nl/node/50565