Nieuws van squat.net

Wassenaar: De Gemeente negeert bezwarenprocedure tegen de ontruiming van Ivicke

Ons verzoek aan de gemeente Wassenaar, om de bezwaarprocedure af te wachten voordat ze tot ontruiming overgaan, is door het college van burgemeester en wethouders (B&W) afgewezen.

In de tweeënhalf jaar dat wij op Ivicke wonen hebben we altijd onze medewerking verleend aan de verzoeken van, en werkzaamheden door de gemeente Wassenaar.
Als bedankje heeft de bezwarencomissie van de gemeente het bezwaar tegen onze ontruiming doorgestuurd naar de rechtbank, waardoor alle kans op een behandeling daarvan vòòr de ontruimingsdatum van 19 november bekeken is. Het college van B&W eist nu ons vertrek zonder dat we onze belangen voor de rechter mogen vertegenwoordigen, en zonder dat er een plan voor de toekomst van Ivicke bestaat. Ons recht op bezwaar wordt ons dus ontnomen en het pand zal weer leeg komen te staan. Het college stelt zonder enige onderbouwing dat: “De belangen van de eigenaar, en het algemeen belang, zijn niet gediend met het opschorten van de begunstegingstermijn.” Met andere woorden, de (onomkeerbare) belangen van de bewoners van Ivicke, zijn het simpelweg niet waard om in overweging genomen te worden.

Even voor de duidelijkheid: Het bevel van ontruiming heeft niets met de werkzaamheden te maken – in ieder geval niet juridisch gezien. De aannemers van de gemeente zijn op dit moment het terrein aan het voorbereiden. Onze aanwezigheid belemmert de werkzaamheden dus niet.

Het gaat namelijk om een politieke beslissing die zich baseert op een absurde motie van de gemeente vorig jaar. Deze beslissing is zeker niet gebaseerd op de belangen van het pand. Het is ook helder dat de B&W zich niet met de belangen van de eigenaar bemoeit. Het is bovendien wreed en brutaal om het over het publieke belang te hebben en tegerlijkertijd mensen uit hun thuis te zetten, zodat het pand tijdens de pandemie en de winter leeg kan staan. [De gemeente is gemeen].

De gemeente strooit een heleboel geld over Ivicke uit (1 miljoen euro) en het blijft maar groeien), terwijl haar toekomstige bestemming noch woonruimte noch kantoor is. Het geld wordt geinvesteed in nog meer leegstand, want er is geen enkel plan voor na de herstelwerkzaamheden. De gemeente geeft zichzelf, met steun van de gewillige media een schouderklopje ‘Kijk! we hebben de eigenaar, Ronnie van de Putte, eindelijk aangepakt’ roept zij. Maar wat hebben ze eigenlijk bereikt? Tegen welke prijs? En op wiens kosten?

En als het rijksmonument opgeknapt is, wat dan? Zal er iets veranderen?

Nee, de VVD heeft bedacht dat zij, als interventie vanuit de staat, (symbolisch) de strijd tegen de zogenoemde “vrije” markt aanbinden door de beursgenoteerde eigenaar op het matje te roepen. Deze bekering tot een soort anti-capitalisme light is natuurlijk een losse flodder. Ze hebben immers geen enkel belang bij het aanpakken van de structurele problemen die door hun beleid zijn veroorzaakt. Hun vastgoed- en woningbeleid verbiedt kraken en stimuleert vastgoedmonsters zoals Ronnie van de Putte. In een moment van helderheid deed VVD-fractievoorzitter Laurens van Doeveren een “moreel appél” aan beleggers, om geen geld in de zak van Ronnie’s bedrijf, Bever Holding, te stoppen. Toen de schattige, naïeve Laurens erachter kwam dat de wereld niet op deze manier werkt, probeerde hij een nog de stoere jongen uit te hangen. Hij schreef een boze brief aan de baas van de Euronext beurs waarin hij haar vraagt het beruchte bedrijf van de beurs te halen. Deze brief zal vast en zeker genegeerd zijn, en direct in haar prullenbak beland zijn.

Toch zal de echte wereld haar gezicht laten zien. Financiële kapitalisten zullen Bever en zijn beleggers niet willen aanpakken, aangezien het niet het eerste, noch het laatste vastgoedbedrijf zal zijn dat sociale belangen negeert en/of uitbuit. Het is juist het kenmerk van speculanten dat zij financiële belangen boven sociale belangen stellen. Het enige verschil tussen Bever Holding en andere beursgenoteerde bedrijven is dat Bever Holding de sociale schade die zij aanricht niet ontkent.

Ondanks het gejammer van Laurens van Doeveren zal Ronnie van de Putte eigenaar van Bever Holding blijven, het bedrijf zal op de beurs blijven, en rijke mensen zullen in het bedrijf blijven investeren, omdat – deels dankzij de VVD – roofzuchtige vastgoedsspeculatie geld oplevert. Bovendien zal Ronnie van de Putte de eigenaar van Ivicke blijven.

Dus het antwoord op de vraag “wat dan? Zal er iets veranderen?” is best eenvoudig: meer leegstand, meer verwaarlozing, meer verkrotting. Nog meer dure, juridische gevechten, waarin de gemeente probeert de tonnen euro’s die zij uitgegeven hebben terug te krijgen. Terug te krijgen van een man die zijn rijkdom heeft opgebouwd door de afpersing van fondsen en ontwijking van financiële verplichtingen. De gemeente heeft dus een situatie gecreëerd waar Ivicke dreigt de “White Elephant” van Wassenaar te worden ten koste van de belastingbetalers waar de VVD zogenaamd zo veel om geeft.

Gefeliciteerd. En succes.

We hadden niet verwacht om altijd in Ivicke te verblijven, maar wel dat de gemeente de juiste procedures zou doorlopen en wij de kans zouden hebben om gehoord te worden door de bezwarencommissie of de rechtbank.. De gemeente heeft met een vies juridisch trucje ons dit recht ontnomen en toont zich daarme geen haar beter dan de speculant waartegen zij zeggen te strijden. Rot op B&W! Jullie weigeren ons het recht op een hoorzitting . Jullie creëren zowel dakloosheid en leegstand in een klap. Jullie weigeren ons deze fundamentele grondrechten, in de winter, tenmidden van de ernstigste pandemie in eeuwen!
Zo’n stap bedreigt niet alleen de woonrechten van krakers, maar ook die van iedereen met een laag inkomen en in precaire woonsituaties.

Geen hoorzitting? Geen plan? Geen ontruiming voor leegstand!

Huize Ivicke
Rust en Vreugdlaan 2
2243AS Wassenaar, Nederland
ivickeautonoom [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/64fv
https://huizeivicke.noblogs.org/

Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL

bron: Huize Ivicke Autonoom https://huizeivicke.noblogs.org/post/2020/11/13/de-gemeente-wassenaar-negeert-bezwarenprocedure-tegen-de-ontruiming-van-ivicke-nl-versie/

Brussel: Het Coucou puissant festival, 3de editie

Het Coucou puissant festival nodigt zich voor het derde achtereenvolgende jaar uit in Brussel van 8 oktober tot 1 november 2020. Er zijn talloze privé-, openbare of onbeschrijfelijke plaatsen tijdelijk bezet in onze grote stad. Dit festival is bedoeld om de alternatieve huisvesting, het verzet en de collectieve experimenten van bezettingen en creatieve ruimtes zichtbaar te maken die zich daar proberen te ontwikkelen. De Coucou puissant wilt zich autonoom en in eigen beheer. We zijn bewust van de diversiteit aan plekken en praktijken (kraakpanden, conventie…). Ook bewust dat er steeds minder kraakpanden in Brussel zijn ten voordele van van vooronderhandelde en overeengekomen bezettingen… We stellen ons in vraag en vragen ons af hoe we de dynamiek van kraakpanden bevestigen? In de huidige context van « post » confinement en de terugkeer van uitzettingen, willen we ook onze steun bevestigen met de zeer jonge « anti-expulsie front. » Het nomadische programma van het festival zal plaatsen in gevaar kunnen ondersteunen. Het festival is bedoeld als een ruimte van solidariteit, ontmoeting, debat, autonomie, feest en emancipatie.

Festival du Coucou Puissant
lecoucoupuissant [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/69yp
https://festivalcoucoupuissant.be/

Een paar kraakpanden in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE
Evenementen in België: https://radar.squat.net/nl/events/country/BE

Radar https://squ.at/r/81eg

Acties door heel Nederland na 10 jaar kraakverbod

Vandaag, 1 oktober 2020, is het tien jaar geleden dat de Wet Kraken en Leegstand is ingevoerd. Hoewel deze wet als doel heeft leegstand tegen te gaan, lijkt er na tien jaar weinig veranderd. Er staat ruim 30 miljoen vierkante meter vastgoedoppervlakte leeg in Nederland. De helft hiervan zijn woningen: 110.000 huizen staan leeg. Tegelijkertijd zijn op dit moment 263.000 woningen te weinig. Daarom wordt er door het hele land actie gevoerd om het huidige woningtekort aan te kaarten en te laten zien dat kraken een legitieme optie is.

De krakelaar: Uw kraak, onze zaak!

Afgelopen nacht zijn er onder andere in Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Ede-Wageningen en Groningen posters van ‘de Krakelaar’ op leegstaande gebouwen gehangen. De posters bevatten de tekst: ‘Te Kraak’, om aan te geven dat de woning gekraakt kan worden. Daarnaast zijn er op verschillende plekken in het land banners opgehangen waarop staat: ‘’Kraak de crisis’, ‘Je kunt niet wonen op een wachtlijst’ en ‘Kraakrechten zijn woonrechten’.

Een directe oplossing

Met deze ludieke actie proberen krakers en sympathisanten aandacht te vragen voor een alternatieve woongemeenschap die al decennialang wordt ontruimd voor leegstand. In plaats van te vertrouwen op de lokale, regionale of nationale instanties die de woningnood aan zouden moeten pakken is kraken volgens hen nog steeds een directe oplossing is, zonder dat er wachtlijsten aan te pas komen.

Daarnaast probeert de gemeenschap de problematiek omtrent anti-kraak aan te kaarten. Studenten en andere precair wonenden worden vaak een contract aangeboden waarin de kosten weliswaar laag zijn, maar waarin woon- en huurrechten significant ingeperkt zijn of zelfs afgenomen worden.

‘De kraakbeweging leeft nog steeds’

Anno 2020 is kraken nog steeds mogelijk. ‘We worden langzaam steeds verder de stad uit gedreven, maar de kraakbeweging leeft nog steeds’ aldus een van de actievoerders. ‘Het creëren van autonome en creatieve woon- en werkomgevingen is noodzakelijk zolang er elders geen plek is waar sociale, politieke en culturele initiatieven zich kunnen ontwikkelen.’

Kraakspreekuren in NL: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/topic/spreekuur-ksu

De Krakelaar op tour

Eigenzinnig leegstandsmanager ‘De Krakelaar’ is vanmiddag op tour gegaan om leegstaand vastgoed in het centrum van Utrecht aan te prijzen.

Met hun in het oog springende mobiele bakfietskantoor en zo’n 25 heringebruiknameconsulenten zochten ze onder het winkelend publiek geschikte partijen om leegstaande panden te betrekken en gaven ze gratis advies omtrent alle kraakzaken.

Hierbij werden ze ondersteund door de CoronaCurlingCrew om het evenement Coronaproof te maken.

Hoewel het concept van ‘gratis woonruimte’ sommige voorbijgangers het verstand te boven ging, juichten anderen het juist toe dat woonruimte voor het oprapen ligt.

Al met al was het een enerverende middag.

De Krakelaar
Uw kraak, onze zaak!

Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL

http://woningstrijd.org/
https://www.indymedia.nl/node/48412Burgemeester Reigerstraat, Utrecht

Bij station Ede-Wageningen

Notenbuurt, Den Haag

Wielewaal, Rotterdam

Enschede

Wassenaar: Huize Ivicke, nieuws van de laatste zes maanden

Bestemmingsplan, bouwwerkzaamheden, bodemprocedure: Verslag april tot september 2020

Er is in het afgelopen halfjaar veel gebeurd rondom Ivicke. In april is de eigenaar een bodemprocedure gestart om ons te ontruimen, en in mei kregen zowel de eigenaar Ronnie van de Putte en wij als bewoners een last onder bestuursdwang opgelegd door de gemeente Wassenaar. De gemeente wil hiermee de eigenaar dwingen om werkzaamheden uit te voeren, maar ook ons om het pand te verlaten; dit laatste op grond van het feit dat het bestemmingsplan van Ivicke niet “wonen” is, maar “kantoor”.

Als bewoners hebben we bezwaar gemaakt tegen de handhaving van het bestemmingsplan, waarover afgelopen 16 september een hoorzitting plaats zou vinden. De zaak is echter doorgestuurd naar de rechtbank, waardoor die hoorzitting niet doorging. We wachten nu op een datum voor een zitting in deze zaak. In de last onder bestuursdwang heeft de gemeente 19 november gegeven als datum waarop we moeten vertrekken. Het is echter al duidelijk dat er geen uitspraak in deze zaak zal zijn voor die datum, maar dat betekent niet dat de gemeente ons dan niet kan ontruimen. We hebben de gemeente dus verzocht om met het handhaven van de last onder bestuursdwang te wachten tot er een uitspraak van de rechtbank is over of die handhaving wel rechtmatig is.

De eigenaar heeft ook bezwaar aangetekend tegen de last onder bestuursdwang. Hij probeerde onder het doen van werkzaamheden uit te komen door een zaak te beginnen tegen de gemeente, maar die heeft hij verloren. Desondanks leek het er niet op dat hij aan werkzaamheden zou gaan beginnen, en de gemeente had besloten met noodwerkzaamheden aan de slag te gaan. Ze hebben zelfs alvast een bord neergezet om aan iedereen te laten zien dat ze Ivicke aan het opknappen zijn, handig genoeg voor het stoplicht van de Rust en Vreugdlaan. Toen gooide de eigenaar echter roet in het eten door plotseling alsnog zelf aan de werkzaamheden te beginnen.

Op 18 september kondigde de architect van de eigenaar aan op de 23e van start te willen gaan met het uitvoeren van werkzaamheden. En zo verrezen afgelopen woensdag twee steigers rondom Ivicke — maar de gemeente voelde er niets voor om een streep door hun eigen restauratieplannen te zetten, en legde de eigenaar op donderdag de 24e een bouwstop op. De grond hiervoor was dat de eigenaar geen vergunning voor de werkzaamheden had. Het gekke is dat, in de rechtszaak die de eigenaar tegen de gemeente heeft gevoerd, de gemeente meermaals zei dat de eigenaar geen vergunning voor herstelwerkzaamheden nodig heeft, omdat het om een last onder bestuursdwang gaat.[1]Maar de steigers zijn inmiddels weer afgebroken, en de gemeente heeft ons laten weten dat ze binnenkort zelf met werkzaamheden beginnen.

Intussen loopt ook nog de bodemprocedure die de eigenaar in april heeft gestart. Wij hebben onlangs ons verweer tegen de aanklacht? ingeleverd, en het is nu ook wachten op een datum voor een zitting in deze zaak. Het hoofdargument van de eigenaar, dat onze aanwezigheid in Ivicke het onmogelijk maakt om werkzaamheden uit te voeren, lijkt echter te zijn ontkracht door het feit dat hij wel degelijk aan werkzaamheden is begonnen.

In al deze verwikkelingen wordt nog steeds vaak beweerd dat wij werkzaamheden, of de bouwvakkers nu door eigenaar of gemeente worden betaald, in de weg zouden staan. Toen de gemeente houten platen over de trap heeft laten timmeren en een hoekje van de dakgoot heeft vastgemaakt werd dat direct toegejuicht in de media,[2] terwijl het feit dat wij heel veel reparaties aan Ivicke hebben uitgevoerd wordt afgedaan als een “rookgordijn”.[3]

De laatste tijd keert de media en politiek zich steeds meer tegen de eigenaar van Ivicke. De VVD heeft zelfs kamervragen gesteld over Ronnie van de Putte’s praktijken.[4] Zij zien hem echter als een rotte appel onder de beursgenoteerde bedrijven, terwijl hij onderdeel is van een veel groter probleem. De langdurige leegstand van panden als Ivicke is niet alleen het resultaat van de speculatie van Van de Putte’s BV’s, maar ook van neoliberaal beleid. De VVD is zelf meer verantwoordelijk voor de huidige wooncrisis dan een paar opportunistische speculanten.[5] In een maatschappij waar eigendomsrecht zwaarder weegt dan woonrecht, zullen wij blijven kraken om te vechten tegen leegstand, voor huisvesting, en voor de mogelijkheid om samen te leven zoals wij willen. Want wat heb je aan het restaureren van een monument, als het vervolgens leeg blijft staan, of er één of ander zielloos kantoor in komt?

Huize Ivicke
Rust en Vreugdlaan 2
2243AS Wassenaar, Nederland
ivickeautonoom [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/64fv
https://huizeivicke.noblogs.org/

Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL

bron: Huize Ivicke Autonoom https://huizeivicke.noblogs.org/post/2020/09/30/verslag-april-tot-september-2020/

[1] https://www.wassenaar.nl/portal-wassenaar/nieuws_297/item/gemeente-neemt-zelf-maatregelen-voor-behoud-ivicke_22516.html
[2] https://www.omroepwest.nl/nieuws/4079019/Wassenaar-zelf-begonnen-met-herstellen-Huize-Ivicke-omdat-de-eigenaar-het-niet-doet
[3] http://www.dewassenaarsekrant.nl/archieflijst-edities/4679/
[4] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z17085&did=2020D37081
[5] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z17085&did=2020D37081

Berlijn: Internationale oproep voor actie en discussiedagen

Internationale oproep voor actie en discussiedagen in Berlijn van 30 okt. t/m 1 nov. 2020
Internationale demonstratie in Berlijn op 31 okt. 2020

SAMEN STRIJDEN!
Verbonden Stedelijke Strijden – Verdedig Autonome Ruimtes

De afgelopen jaren hebben we een wereldwijde heropleving van reactionaire politiek gezien. Staat en kapitaal gebruiken, in een doorlopend proces van versterkende uitbuiting en zich uitbreidende repressie, de globale crisis van het afgelopen decennium als een kans om de macht in hun voordeel te herstructureren. Hun politieke antwoord heeft zich neergeslagen in een ruk naar rechts, met een politiek verbond van een neoliberaal economisch beleid met een sterk-nationalistische vertelling en een repressief beleid tegenover het verzet en progressieve bewegingen. Het nieuwe autoritarisme heeft een algehele aanval ingezet tegen die individuen die het als overbodig ziet en diegenen die ervoor kiezen zich te verenigen en zich verzetten tegen de vernietiging van hun levens. Momenteel gebruiken staten overal ter wereld de maatregelen tegen Covid-19 om hun repressie, correctie en monitoring van de samenleving uit te breiden. Dit terwijl tegelijkertijd het falende neoliberale gezondheidssysteem ertoe heeft tot vele doden geleid en tot een stijgende ongelijkheid in de toegang tot gezondheidszorg.

Dit alles leidde op verschillende plekken in de wereld tot massaal verzet op straat. Verschillende bewegingen met verschillende achtergronden kwamen in opstand, zoals in Argentinië, Bolivia, Chilé, of recentelijk in Frankrijk en de Verenigde Staten. De gemene deler van deze bewegingen is hun afstand tot de geïnstitutionaliseerde politiek en de keuze voor zelforganisatie en horizontalisme in hun strijd tegen de autoriteiten.

De beweging in Duitsland vecht in de buik van het monster tegen uitbuiting en onderdrukking. Sinds de climax die de [linksradicale] beweging bereikte met de mobilisatie tegen de G20-top in Hamburg in 2017, heeft de Duitse staat een breed arsenaal aan repressieve maatregelen tegen die beweging uitgerold om die te onderdrukken en isoleren. Dit vindt uitdrukking in een grote publieke klopjacht die doet denken aan die van de jaren 60 en 70, brengt preventieve arrestaties en niet rechterlijk bekrachtigde surveillances, verhoogde straffen voor vergrijpen tegen de politie en een verbod op de Duitse populaire Indymedia-website “linksunten”.

In Berlijn ligt de beweging de afgelopen jaren constant onder vuur en wordt diens infrastructuur bedreigt door ontruiming en gentrificatie waarmee gemarginaliseerden in de stad verdrongen en aanvallen worden. Stijgende huren maken bijv. het leven onbetaalbaar, met meer als 5000 gedwongen ontruimingen per jaar. Daarnaast nemen politiecontroles in de openbare ruimte toe en wordt de sociale samenstelling van de stad veranderd. Hierdoor worden de plekken die de beweging gebruikt om zichzelf te ondersteunen, kapot gemaakt. Door sterke politiecontrole en staatsrepressie wordt een subversieve levensstijl en politieke (zelf)organisatie in de openbare ruimte onmogelijk gemaakt. Daarentegen krijgt het kapitaal de vrije hand om in de stad te investeren en zo de winst te vergroten door vastgoed, privatiseringen en controlemaatregelen (camera’s, hekken, muren, de slimme stad en grote publiek-private partnerprojecten).

Dat is de situatie waarbinnen de strijd voor zelfgeorganiseerde ruimtes in Berlijn plaats vindt. De ontruiming van het kroegcollectief Syndikat afgelopen augustus en de brede mobilisatie tegen de ontruiming hiervan, waren slechts een begin voor de aanstaande strijd voor onze infrastructuur. Het anarcha-queer-feministische huisproject Liebig34, het autonome jongerencentrum Potse en het kroegcollectief Meuterei staan nu op de lijst en worden direct bedreigt met ontruiming. In juli was er een huisdoorzoeking bij de Rigaer94, waarbij eveneens geprobeerd werd om verschillende bezette woningen te ontruimen. Dit is echter niet gelukt door succesvol verzet en alle woning zijn behouden of teruggenomen. Deze golf van ontruimingen kan de grootste aanval op de autonome infrastructuur zijn in Berlijn sinds de jaren 90.

Deze collectieve ruimtes hebben besloten om op verschillende manieren terug te vechten. Hun strijd heeft in heel Duitsland de beweging bijeengebracht, omdat we hier allemaal een onderdeel van zijn: tegen privé-eigendom en kapitaal, tegen de verdringing van mensen uit hun huizen, tegen de gentrificatie van onze woonomgeving, tegen een patriarchaal en racistisch systeem dat diegenen die uitgebuit en als overbodig worden gezien marginaliseert, de mond snoert en onderdrukt. De projecten stellen hier zelforganisatie en solidariteit tegenover. Ze verwerpen eigendom, de confrontatie van de staat en sociale structuren als hetero-patriarchaat, nationalisme en individualisme.

We naderen nu een kritieke periode, zowel voor de samenleving als voor radicale bewegingen wereldwijd. Onder het mom van een dogma als “Law and Order” intensiveren staat en kapitaal hun aanvallen op de samenleving en proberen grip te krijgen op alle aspecten van het dagelijks leven. Ze proberen elke collectieve visie en claim, elk perspectief op verzet en strijd te belemmeren.

Wetende dat Berlijn de hoofdstad is van één van de meest dominante kapitalistische landen wereldwijd, richten wij ons er op om de strijd in de buik van het beest te intensiveren. We willen een duidelijk signaal geven en perspectieven ontwikkelen tegen één van de meest ondragelijke staten in de wereld. Duitsland fungeert als een model voor veel andere landen in de wereld en infiltreert met diens bureaucratie en machtsstructuren alle sferen van het leven en maakt zelforganisatie en anti-institutionele strijd onmogelijk. We laten met ons verzet iets na, niet alleen voor de lokale beweging, maar voor elke opstandige cel wereldwijd.

Eind oktober is de officiële ontruiming van de Liebig34 geplant (9 oktober). Wij zullen samenkomen om dit te voorkomen. Mocht het toch zover komen dat het ontruimd wordt, zullen we het pand terugnemen!

We hebben alle hulp nodig en roepen om voor steun om onze projecten te verdedigen. Grenzeloze solidariteit is één van onze sterkste wapens. We willen dit als een kans gebruiken om een anarchistisch perspectief zichtbaar te maken en onze ideeën, praktijk en strategieën naar voren schuiven. De dagen voor de demonstratie zullen er bijeenkomsten gehouden worden en discussiëren we over gemeenschappelijke doelen, strategieën en verzetsvormen.

We zien de demonstratie als een kans om samen te komen en hun plannen te verstoren. Een moment om onze woede, dynamische en militante ervaring in te zetten. Om uit de verdediging te komen en in plaats daarvan actief en offensief de straten te nemen. We hopen dat we deze dagen tot een doorlopend discours kunnen maken en niet nóg een op zichzelf staande gebeurtenis zonder navolging.

Hierom roepen we mensen op om de straat op te gaan en hun plannen voor de ontruiming te ruïneren. Hoewel we onze strijden op verschillende plekken in de wereld voeren en ze daardoor andere vormen aannemen, is grenzeloze solidariteit en het samenbrengen van onze strijden in het verleden ook gelukt en noodzakelijk voor de toekomst. Laten we voor confrontatie en verzet kiezen en hen in collectieve momenten opzoeken voorbij onze grenzen; laten we hun plannen tot een ramp maken.

Laten we onze woede verenigen!

Berlijn, 30-10-2020 tot 01-11-2020
Internationale demonstratie op 31-10-2020

Meer informatie op https://eninterkiezionale.noblogs.org en https://defendliebig34.noblogs.org

Groepen in Berlijn https://radar.squat.net/nl/groups/city/berlin
Evenementen in Berlijn https://radar.squat.net/nl/events/city/Berlin
Stressfaktor https://radar.squat.net/de/stressfaktor

Groepen in Duitsland https://radar.squat.net/nl/groups/country/DE
Evenementen in Duitsland https://radar.squat.net/nl/events/country/DE

Bron: Indymedia https://www.indymedia.nl/node/48377