Nieuws van squat.net

Brussel: de stad kiest voor repressie en leugens in plaats van solidariteit

Persbericht – Campagne voor Solidaire Opvorderingen

Vrijdag 26 februari wilden we het oude Pacheco Groot Godshuis in het centrum van de stad opvorderen. Onze actie viel duidelijk niet in de smaak bij de politici van de stad Brussel – Khalid Zian, voorzitter van de OCMW en Philippe Close, burgemeester – die kozen voor gewelddadige repressie in plaats van onderhandelingen. We werden ’s avonds door de politie aangevallen. 38 mensen werden enkele uren vastgehouden en zullen worden beboet. Mensen werden tegen het hoofd geschopt en verbaal mishandeld. Wij vragen ons af waar zo’n felle reactie vandaan komt tegen een solidariteitsactie die de afgelopen weken in andere gemeenten en door de regio vrij goed is ontvangen. Waarom wil de stad Brussel niet toestaan dat een OCMW-gebouw dat al 4 jaar leegstaat, wordt gebruikt om mensen in moeilijkheden te huisvesten ?

Het OCMW rechtvaardigt de ontruiming met het feit dat momenteel een tijdelijke bezetting wordt overwogen en dat binnenkort een openbare aanbesteding zal worden uitgeschreven. Khalid Zian, de voorzitter van het OCMW, gaat zelfs zo ver dat hij ten onrechte beweert dat een bezetting voor noodopvang mogelijk zou zijn geweest “op voorwaarde dat daarop behoorlijk toezicht wordt uitgeoefend en dat daarover vooraf overeenstemming wordt bereikt”. Het gemeentebestuur is echter meermaals over dit gebouw benaderd (twee jaar geleden door de “la Voix des Sans Papiers“, deze winter door het Gewest voor noodhuisvesting) en heeft telkens geweigerd het gebouw ter beschikking te stellen.

Ook beweert het OCMW “dat het geen overeenkomst tot tijdelijke bewoning zou sluiten met personen die verantwoordelijk zijn voor een inbraak in zijn gebouwen”. Dankzij de acties van de campagne, die aan het begin van de winter van start is gegaan, konden echter meer dan 350 personen worden ondergebracht, terwijl de overheidsinstanties daartoe niet in staat waren. Het is duidelijk ook voor sommige overheidsinstanties een goede zaak om burgercollectieven hun werk voor hen te laten doen*.

Het is een politieke keuze om dergelijke ruimtes vier jaar lang leeg te laten staan en een fortuin uit te geven aan 24u op 24 bewaking, terwijl veel mensen dakloos zijn of slecht gehuisvest zijn. Het zou perfect mogelijk zijn geweest om dit archituraal erfgoed te behouden – slechts een deel van het gebouw staat op de lijst van monumenten – en het tegelijkertijd zijn oorspronkelijke bestemming terug te geven, de bestemming waarvoor het was ontworpen : opvang voor de meest kwetsbaren. Door zich te verschuilen achter de belofte van een toekomstige tijdelijke bezetting, wil het OCMW voorkomen dat zijn gebouw wordt bezet door mensen in nood. Een problematische keuze, die de ambivalentie – of zelfs de onwil – van de overheid aantoont als het erom gaat het recht op huisvesting voor allen te garanderen.

De strijd rond leegstand woedt in Brussel volop. Terwijl kraken een misdaad is geworden, neemt tijdelijk gebruik door kunstenaars of jonge ondernemers in aantal toe en worden ze geïnstitutionaliseerd. Door leegstand op te lossen door middel projectoproepen wordt een verraderlijke politieke keuze gemaakt. Er wordt gekozen voor de opwaardering van het imago van de wijk en het gebouw, een uitstekend instrument voor onroerendgoedspeculatie. Bij een onderhandeling met een eigenaar (zelfs wanneer dit de overheid is) over het tijdelijk gebruik van een gebouw zijn niet alle actoren gelijk. Sommige doelgroepen zijn meer “sexy” dan anderen. En de minst begeerlijke acteurs en actrices zijn, natuurlijk, de armen en mensen zonder papieren. Is het trouwens niet aan de overheid zelf om hun leegstaande gebouwen te gebruiken om oplossingen te bieden daar waar de nood het hoogst is, in plaats van burgers hierover te laten concurreren ?

Het stadsbestuur geeft dus de voorkeur aan repressie en het zoeken naar manieren om hun gebouw niet te gebruiken als een antwoord op dringende sociale problemen. De politieke visie lijkt niet gericht te zijn op steun aan de armen, daklozen en precairen. Er wordt integendeel nog steeds een project gepland dat gericht is op ontspanning. Is dit echt wat onze overheidsinstanties geacht worden te doen ?

Een paar kraakpanden in Brussels: https://radar.squat.net/nl/groups/city/bruxelles/country/BE/squated/squat
Een paar kraakpanden in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE
Evenementen in België: https://radar.squat.net/nl/events/country/BE

bron: Brussel Indymedia https://bxl.indymedia.org/La-commune-de-Bruxelles-choisit-la-repression-et-le-mensonge-plutot-que-la-solidarite

Berlijn: Rigaer94 roept op tot internationale solidariteit ‒ verwoesting van onze ruimte dreigt

Na de ontruiming op 9 oktober 2020 van het anarcha-queer-feministische huisproject Liebig34 is het offensief van staat en kapitaal tegen zelfgeorganiseerde structuren in het noordelijke deel van Friedrichshain en andere delen van de stad niet opgehouden. De Liebig34 staat sindsdien onder toezicht van de eigenaar en de aanwezigheid van zijn bende had ook een invloed op het lokale leven.

De zogenaamde Dorfplatz (“dorpsplein”) dat direct voor het huis ligt, werd de laatste maanden minder gebruikt door bewoners en bezoekers als gemeenschappelijke ruimte en kende enkele kleine confrontaties met indringers. Nu een van de strategische punten in het gebied is ingenomen en tegelijkertijd een politiek obstakel uit de weg is geruimd, kunnen staat en kapitaal zich richten op de Rigaer94, dat slechts enkele meters verwijderd is van de Dorfplatz en het afgelopen jaar voortdurend in de media is geweest.

Een paar dagen geleden hebben smeris en graafmachines een nederzetting van daklozen vernield in de Rummels Bucht, een paar kilometer hier vandaan. Het voorwendsel was hier de extreme vorst, in werkelijkheid is het er ook om de winst van investeerders te kunnen dienen. In de komende weken wordt ook de ontruiming van het Potse Jeugdcentrum verwacht – de stad is bezig elke opstandige plaats te verwijderen.

Wat begon met belachelijke klachten van de parlementaire oppositie over de brandveiligheid in het huis, werd een van de centrale kwesties van de ordehandhavers. Al diegenen die jarenlang hun energie staken in het depolitiseren van Rigaer94 als een huis vol brute gangsters, begonnen nu te spreken over hun zorgen dat de bewoners tragisch zouden kunnen omkomen in een brand. Hun retoriek is zeer doorzichtig, omdat zij voornamelijk gebaseerd was op het feit dat het huis verschillende mechanismen heeft om de hoofdingangen snel te barricaderen. Deze barricades zijn in feite een centraal onderdeel van de veiligheid van de bewoners.

Para-statelijke troepen
Niet alleen de sociale media staan vol met fascistische dreigementen om het huis aan te vallen, maar ook de politie heeft de afgelopen jaren bewezen dat zij niet alleen in staat is om zeer gewelddadige legaal ondersteunde acties te lanceren, maar ook om openlijk te coördineren met para-statelijke troepen, namelijk georganiseerde fascisten en de maffiose structuur van de onroerendgoed-industrie. De eigenaar van Liebig34 bijvoorbeeld, maar ook andere bedrijven, staan in Berlijn bekend om het ontruimen van huizen door ze in brand te steken. De boodschap achter de nep-discussie over onze veiligheid was niets anders dan een directe bedreiging en een oproep aan para-statelijke troepen om ons gebouw in brand te steken. Tegelijkertijd was het de bedoeling de publieke opinie mee te krijgen en een juridische basis te creëren om de huisconstructie te vernietigen zonder een ontruimingsbevel te hoeven krijgen.

“Brandveiligheid”
Het juridische obstakel naar een ontruimingstitel kwam in 2016, toen de Rigaer94 een drie weken durende grote politieactie afsloegen. Onder druk van de publieke opinie had een rechtbank de inval in het huis illegaal verklaard en de advocaten van de eigenaar, die overigens een Britse brievenbusfirma is, niet erkend. Recente ontwikkelingen veranderden deze toestand van voor af aan. Begin februari heeft een rechtbank besloten dat de politie deze brievenbusfirma moet steunen om de zogenaamde brandveiligheid in Rigaer94 te garanderen. Door deze beslissing is de eigenaar officieel erkend en zal hij nu binnenkort proberen het huis binnen te komen in gezelschap van een staatsdeskundige op het gebied van brandveiligheid en, uiteraard, enorme politie-eenheden. Bij soortgelijke invallen in Rigaer94 hebben binnentredende speciale politie-eenheden en bouwvakkers zware schade toegebracht aan het gebouw. Het was altijd hun doel om het huis onbewoonbaar te maken voordat het kon worden ontruimd voor een luxe-renovatie.

Wij verwachten dat het smoesje van de brandveiligheid niet alleen zal worden gebruikt om onze barricades te verwijderen, maar om legaal het hele gebouw binnen te vallen en flatbewoners uit te zetten om zo permanente bases te creëren voor de eigenaarsbende die het huis van binnenuit zal gaan vernielen. Zoals gepland wordt de brandveiligheid nu gebruikt als instrument om opstandige structuren te terroriseren die meer dan dertig jaar geleden het huis in gebruik namen en betrokken waren bij veel verschillende sociale strijden, alsook bij de verdediging van het gebied tegen staat en kapitaal. In het algemeen menen wij dat het belang van een strijdbare gemeenschap in combinatie met een bezet gebied niet kan worden onderschat. De Rigaer94 met zijn autonome jeugdclub en de zelfgeorganiseerde, niet-commerciële ruimte Kadterschmiede is een convergentieplaats voor politieke en buurtorganisatie, die niet alleen onderdak biedt aan strijdende mensen, maar ook de erfenis van de vroegere kraakbeweging en de voortdurende beweging tegen gentrificatie en elke vorm van anarchistisch gedachtegoed. Talrijke demonstraties, politieke en culturele manifestaties vonden hun oorsprong in het huis en, niet te vergeten, talrijke confrontaties met de staatsmacht in de buurt werden ondersteund door het bestaan van dit bolwerk.

Virus van macht, uitbuiting en onderdrukking
Het is om deze politieke identiteit dat de Rigaer94 en hulpverlenende opstandige structuren en netwerken generaties van agenten en politici traumatiseert en zo het hoofddoel is geworden van hun agressie tegen degenen die zich verzetten. Op het moment dat de laatste niet-commerciële, zelf-georganiseerde plekken in Berlijn worden uitgezet, op het moment dat de pandemie wordt gebruikt om het virus van macht, uitbuiting en onderdrukking te verspreiden, moeten we de dreiging van een zeer mogelijke poging om ons uit te zetten in de komende dagen of weken serieus nemen en daarom kiezen we ervoor om ons te blijven organiseren door middel van collectieve procedures om onze ideologieën en politieke ruimtes te verdedigen. Het is echter van politiek belang om ook buiten dit huis te blijven strijden voor al onze sociale strijden van de revolutionaire beweging en niet toe te laten dat de dat de machthebbers zich bemoeien met onze politieke agenda’s en ons verzet.

Rigaer94 verdedigen
Ze kunnen ons ontruimen, maar onze ideeën ontruim je niet. Om deze ideeën levend te houden en te versterken nodigen we iedereen uit naar Berlijn te komen om de stad van de rijken de chaos te brengen. We roepen nu op om elke vorm van steun die ons kan helpen om de verwoesting van Rigaer94 te voorkomen. Maar als we deze plek verliezen, zijn we bereid een situatie te creëren waarbij er geen winnaars zijn.

Rigaer94
Rigaerstrasse 94, Berlin
https://squ.at/r/49pd
https://squ.at/r/5fm
https://rigaer94.squat.net/

Groepen in Berlijn https://radar.squat.net/nl/groups/city/berlin
Evenementen in Berlijn https://radar.squat.net/nl/events/city/Berlin
Stressfaktor https://radar.squat.net/de/stressfaktor

Groepen in Duitsland https://radar.squat.net/nl/groups/country/DE
Evenementen in Duitsland https://radar.squat.net/nl/events/country/DE

bron: Indymedia https://indymedia.nl/node/49077

Rotterdam: pand gekraakt in Delfshaven

Een aantal Rotterdammers heeft een pand gekraakt in Delfshaven. Zij willen een statement maken richting de gemeenteraad. Rotterdam duwt mensen op het minimum al jaren de stad uit. De actievoerders trekken nu een grens en willen een hoger minimumloon en betaalbare woningen.
De ongelijkheid in Rotterdam wordt steeds groter en zichtbaarder. Overal in de stad worden sociale huurwoningen slecht onderhouden en gesloopt om plaats te maken voor dure woningen. De huurprijzen blijven maar stijgen in onze stad en het inkomen van Rotterdammers met een minimumloom of een uitkering blijft achter. Ook is er steeds minder ruimte voor hun sociale activiteiten en initiatieven. Zij worden onze stad uit geduwd. Er lijkt geen plek meer voor hen te zijn.
Wij accepteren dit niet. Daarom steunen wij de Rotterdammers die zijn ingetrokken in het pand aan de Havenstraat in 231. Zij claimen een stukje Rotterdam terug om aandacht te vragen voor de strijd van vele Rotterdammers. Met hen willen wij dat de rijkdom en de ruimte in onze stad eerlijker worden verdeeld. Alleen dan kan iedere Rotterdammer meedoen en een plekje hebben. Dit kan door het minimumloon in 2022 naar 14 euro per uur te verhogen en door sociale huurwoningen goed te onderhouden en te renoveren.
Onze gemeenteraad wilde eerder niet luisteren. Nogmaals roepen wij hen op ervoor te zorgen dat iedere Rotterdammer betaalbaar kan wonen en een fatsoenlijk inkomen heeft. Wij roepen Gemeente Rotterdam op te kiezen voor ons.
Wij willen een bloeiende, kleurrijke stad waarin iedereen kan wonen en leven in plaats van overleven.

Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL

bron: Indymedia https://indymedia.nl/node/48976

Brussel: nieuwe bezetting van leegstaand gebouw

Deze vrijdag 15 januari is de 6.936 vierkante meter grote voormalige Opel-garage in Molenbeek (Gentsesteenweg 552 ) bezet om een deel van de 200 mensen te huisvesten die op het punt staan uit het kraakpand in Jette te worden gezet. De opening van deze nieuwe bezetting in Molenbeek volgt op de opening van de Hospitalière, een voormalige kliniek in Sint Gillis die sinds 18 december 80 personen huisvest. Deze actie kondigt de lancering aan van een campagne voor “solidaire opvorderingen.

“Als collectieven en verenigingen van mensen met en zonder papieren, actoren van het recht op huisvesting, inwoners van Brussel, organiseren we ons opnieuw om het recht op huisvesting af te dwingen en de regularisatie van mensen zonder papieren te eisen.

We zullen doorgaan met het openen en in gebruik nemen van leegstaande gebouwen zolang de overheid onvoldoende structurele antwoorden geeft op de sociale en gezondheidscrisis. Door een campagne voor sociale opvordering te lanceren, laten we zien dat we vastbesloten zijn ons te organiseren tegen de absurditeit van duizenden leegstaande gebouwen, terwijl honderden mensen in onze stad buiten slapen. Het kraken van een dozijn panden in het voorjaar van 2020 heeft het mogelijk gemaakt om honderden mensen te huisvesten tijdens de eerste lockdown. Vandaag laten we wederom zien dat burgers zelf een oplossing voor dit probleem kunnen organiseren maar willen ook duidelijk maken dat dit geen structurele oplossing is. Het is aan de overheid om er een prioriteit van te maken.

Wij eisen dat er een einde komt aan de criminalisering van kraken, dat er een einde komt aan de leegstand, dat er een einde komt aan de uitzettingen en vooral dat de overheid de verantwoordelijkheid neemt om iedereen een waardige huisvesting te garanderen. Wij pleite voor een versnelling van de bouw van sociale woningen en een beheersing van de huurprijzen op de particuliere markt, aangezien deze laatste onbetaalbaar zijn geworden voor de inwoners van Brussel. Het recht op waardigheid moet voorrang krijgen, huisvesting is een fundamenteel recht”.

We stellen het huidige migratiebeleid aan de kaak, dat medeverantwoordelijk is voor de onzekerheid van veel mensen, ongedocumenteerden en migranten op doorreis. Naast de Covid-crisis hebben deze mensen te maken met wachtperiodes van enkele jaren als gevolg van de behandeling van dossiers en de Dublin-verordening, die mensen van de ene op de andere dag uit hun gastland deporteert en de toegang tot medische zorg belemmert. Dit onmenselijk migratiebeleid beïnvloed de levens van meer dan 2 miljoen mensen in Europa. Er is een beleidswijziging nodig zodat hun fundamentele rechten gerespecteerd worden : regularisatie van mensen zonder papieren, het openstellen van de grenzen, vrij verkeer, het sluiten van gesloten centra en het creëren van veilige en legale migratieroutes.

De campagne voor solidaire opvordering roept op tot bewustwording en mobilisatie van alle mensen. Solidariteit is vandaag de dag meer dan ooit onmisbaar. Laten we in 2021 het heft in eigen handen nemen !

Een paar kraakpanden in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE
Evenementen in België: https://radar.squat.net/nl/events/country/BE

Indymedia Bruxsel https://bxl.indymedia.org/Campagne-de-Requisitions-Solidaires.html?lang=fr

Wassenaar: Vleermuizen in Ivicke

Gemeente negeert bouwstop, verstoort mogelijke overwinteringsplaats en brengt ernstige schade toe aan pand.
De gemeente Wassenaar heeft de dakgoot van Ivicke verwijderd, ondanks orders van de Omgevingsdienst Zuid-Holland om alle werkzaamheden aan het gebouw onmiddellijk te staken. Deze orders werden gegeven vanwege de waarschijnlijke aanwezigheid van vleermuizen in het pand. Het verwijderen van de goot was door de gemeente zelf nog niet gepland voor dit stadium van de werkzaamheden; dit betekent dat Ivicke nu ernstig risico loopt op waterschade.

De omgevingsdienst (OD) van Zuid-Holland heeft de gemeente Wassenaar op dinsdag 24 november bevolen de werkzaamheden aan Ivicke stil te leggen, omdat het hoogst waarschijnlijk is dat er vleermuizen winterslaap houden in en om het pand. De gemeente heeft hier geen enkel onderzoek naar gedaan. Sterker nog, de gemeente heeft geen vergunningen voor de werkzaamheden aangevraagd, ondanks dat dit de reden was om de eigenaar, Ronnie van de Putte, een aantal maanden geleden een bouwstop op te leggen. De bouwvakkers zijn dinsdag voor het einde van de werkdag vertrokken, in afwachting van de resultaten van de inspectie van de OD.

(In deze fase van de werkzaamheden van de gemeente, vier weken na aanvang, staan er steigers om het hele gebouw tot ongeveer de hoogte van de inmiddels verwijderde dakgoot, maar nog niet volledig opgebouwd. Vóór het stilleggen van de werkzaamheden zou de steiger op 30 november klaar zijn, volgens het plan dat ze ons hebben voorgelegd.)

Vertegenwoordigers van de OD kwamen woensdag de 25e ’s ochtends langs, en hun oordeel was duidelijk. Alle werkzaamheden aan Ivicke moeten onmiddellijk stilgelegd worden. Bovendien gaven ze aan dat het noodzakelijk was om het gedrag van de vleermuizen rond Ivicke eerst te observeren, misschien wel een jaar lang, zodat ze indien nodig veilig herplaatst kunnen worden. Daarna pas zouden de werkzaamheden kunnen worden hervat. Deze conclusies zijn onmiddellijk doorgegeven aan de gemeente, de architect en de voorman van het bouwterrein.

Op donderdag de 26e rond 7 uur ’s ochtends hebben de voorman en een bouwvakker de dakgoot van Ivicke echter aan drie zijden van het gebouw verwijderd. De muren van Ivicke zijn nu blootgesteld aan regen. Tweeënhalf jaar nadat wij tussenbeide gekomen zijn en Ivicke waterdicht en droog hebben gemaakt, heeft de gemeente onze inspanningen gesaboteerd en ons huidige thuis onder water gezet.

Later diezelfde ochtend kwam de architect langs, en vertelde ons dat hij dacht dat dit werk toegestaan was aangezien ze geen vibraties veroorzaakten. De gemeente vertelde ons hetzelfde verhaal per email. We hebben deze claim gecheckt bij een vertegenwoordiger van de OD, en hij zei dat dit het verwijderen van de dakgoot niet legaal maakt, en herhaalde dat de noodzaak om alle werkzaamheden te staken al op dinsdag de 24e was doorgegeven. Cruciaal is dat de gemeente de vertegenwoordiger van de OD onjuist had geïnformeerd dat de dakgoot al op dinsdag de 24e verwijderd zou zijn, voor zijn bezoek op woensdag de 25e.

Op donderdag de 26e, een paar uur nadat de dakgoot verwijderd was, vroegen we de architect waarom de voorman en de bouwvakker de goot nu verwijderd hadden, terwijl dat niet gepland was vóór het volledig oprichten van de steigers (met een overkapping tegen de regen) in december. Hij had hier geen antwoord op, aangezien er geen enkele reden is om dit te doen zonder het gebouw eerst tegen de regen te beschermen. Toen we later de gemeente contacteerden, herhaalden zij het verhaal van de architect en vertelden ons dat ze in overleg waren over een oplossing voor dit “probleem” met de OD. De twee instanties hebben een meeting gepland op dinsdag de 26e.

Wat er eigenlijk gebeurt is, is glashelder. De gemeente heeft een serieuze fout gemaakt in haar plannen voor de renovatie van Ivicke. Ze is niet zorgvuldig te werk gegaan, en nu deze kwestie opgebracht is, dreigt er een enorme financiële strop, om niet te spreken van ernstig gezichtsverlies. Om deze tegenslagen in te perken probeert de gemeente groter spoedeisend belang te creëren bij de renovatie van Ivicke, door het gebouw actief te beschadigen en in gevaar te brengen. Hierdoor hoopt de gemeente te forceren dat de werkzaamheden toch verder kunnen gaan volgens haar gebrekkige plan.

De gemeente heeft niet alleen de wet gebroken die gaat over de bescherming van vleermuizen, maar verbazingwekkend genoeg waarschijnlijk ook de wet die gaat over de bescherming van nationale monumenten. Hiermee gijzelen ze Ivicke voor hun eigen financiële interesses. Dat doet ons aan iemand anders denken… Maar dit is geen helemaal eerlijke vergelijking. Tenslotte heeft Ronnie van de Putte in verband met Ivicke slechts één wet gebroken.

Kortom: de gemeente Wassenaar is afgezonken tot brute gootpolitiek om onder haar blunders uit te komen.

Huize Ivicke
Rust en Vreugdlaan 2
2243AS Wassenaar, Nederland
ivickeautonoom [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/64fv
https://huizeivicke.noblogs.org/

Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL

bron: Huize Ivicke Autonoom https://huizeivicke.noblogs.org/post/2020/11/30/vleermuizen-in-ivicke-gemeente-negeert-bouwstop-verstoort-mogelijke-overwinteringsplaats-en-pand-brengt-ernstige-schade-toe-aan-pand/

Wassenaar: De Gemeente negeert bezwarenprocedure tegen de ontruiming van Ivicke

Ons verzoek aan de gemeente Wassenaar, om de bezwaarprocedure af te wachten voordat ze tot ontruiming overgaan, is door het college van burgemeester en wethouders (B&W) afgewezen.

In de tweeënhalf jaar dat wij op Ivicke wonen hebben we altijd onze medewerking verleend aan de verzoeken van, en werkzaamheden door de gemeente Wassenaar.
Als bedankje heeft de bezwarencomissie van de gemeente het bezwaar tegen onze ontruiming doorgestuurd naar de rechtbank, waardoor alle kans op een behandeling daarvan vòòr de ontruimingsdatum van 19 november bekeken is. Het college van B&W eist nu ons vertrek zonder dat we onze belangen voor de rechter mogen vertegenwoordigen, en zonder dat er een plan voor de toekomst van Ivicke bestaat. Ons recht op bezwaar wordt ons dus ontnomen en het pand zal weer leeg komen te staan. Het college stelt zonder enige onderbouwing dat: “De belangen van de eigenaar, en het algemeen belang, zijn niet gediend met het opschorten van de begunstegingstermijn.” Met andere woorden, de (onomkeerbare) belangen van de bewoners van Ivicke, zijn het simpelweg niet waard om in overweging genomen te worden.

Even voor de duidelijkheid: Het bevel van ontruiming heeft niets met de werkzaamheden te maken – in ieder geval niet juridisch gezien. De aannemers van de gemeente zijn op dit moment het terrein aan het voorbereiden. Onze aanwezigheid belemmert de werkzaamheden dus niet.

Het gaat namelijk om een politieke beslissing die zich baseert op een absurde motie van de gemeente vorig jaar. Deze beslissing is zeker niet gebaseerd op de belangen van het pand. Het is ook helder dat de B&W zich niet met de belangen van de eigenaar bemoeit. Het is bovendien wreed en brutaal om het over het publieke belang te hebben en tegerlijkertijd mensen uit hun thuis te zetten, zodat het pand tijdens de pandemie en de winter leeg kan staan. [De gemeente is gemeen].

De gemeente strooit een heleboel geld over Ivicke uit (1 miljoen euro) en het blijft maar groeien), terwijl haar toekomstige bestemming noch woonruimte noch kantoor is. Het geld wordt geinvesteed in nog meer leegstand, want er is geen enkel plan voor na de herstelwerkzaamheden. De gemeente geeft zichzelf, met steun van de gewillige media een schouderklopje ‘Kijk! we hebben de eigenaar, Ronnie van de Putte, eindelijk aangepakt’ roept zij. Maar wat hebben ze eigenlijk bereikt? Tegen welke prijs? En op wiens kosten?

En als het rijksmonument opgeknapt is, wat dan? Zal er iets veranderen?

Nee, de VVD heeft bedacht dat zij, als interventie vanuit de staat, (symbolisch) de strijd tegen de zogenoemde “vrije” markt aanbinden door de beursgenoteerde eigenaar op het matje te roepen. Deze bekering tot een soort anti-capitalisme light is natuurlijk een losse flodder. Ze hebben immers geen enkel belang bij het aanpakken van de structurele problemen die door hun beleid zijn veroorzaakt. Hun vastgoed- en woningbeleid verbiedt kraken en stimuleert vastgoedmonsters zoals Ronnie van de Putte. In een moment van helderheid deed VVD-fractievoorzitter Laurens van Doeveren een “moreel appél” aan beleggers, om geen geld in de zak van Ronnie’s bedrijf, Bever Holding, te stoppen. Toen de schattige, naïeve Laurens erachter kwam dat de wereld niet op deze manier werkt, probeerde hij een nog de stoere jongen uit te hangen. Hij schreef een boze brief aan de baas van de Euronext beurs waarin hij haar vraagt het beruchte bedrijf van de beurs te halen. Deze brief zal vast en zeker genegeerd zijn, en direct in haar prullenbak beland zijn.

Toch zal de echte wereld haar gezicht laten zien. Financiële kapitalisten zullen Bever en zijn beleggers niet willen aanpakken, aangezien het niet het eerste, noch het laatste vastgoedbedrijf zal zijn dat sociale belangen negeert en/of uitbuit. Het is juist het kenmerk van speculanten dat zij financiële belangen boven sociale belangen stellen. Het enige verschil tussen Bever Holding en andere beursgenoteerde bedrijven is dat Bever Holding de sociale schade die zij aanricht niet ontkent.

Ondanks het gejammer van Laurens van Doeveren zal Ronnie van de Putte eigenaar van Bever Holding blijven, het bedrijf zal op de beurs blijven, en rijke mensen zullen in het bedrijf blijven investeren, omdat – deels dankzij de VVD – roofzuchtige vastgoedsspeculatie geld oplevert. Bovendien zal Ronnie van de Putte de eigenaar van Ivicke blijven.

Dus het antwoord op de vraag “wat dan? Zal er iets veranderen?” is best eenvoudig: meer leegstand, meer verwaarlozing, meer verkrotting. Nog meer dure, juridische gevechten, waarin de gemeente probeert de tonnen euro’s die zij uitgegeven hebben terug te krijgen. Terug te krijgen van een man die zijn rijkdom heeft opgebouwd door de afpersing van fondsen en ontwijking van financiële verplichtingen. De gemeente heeft dus een situatie gecreëerd waar Ivicke dreigt de “White Elephant” van Wassenaar te worden ten koste van de belastingbetalers waar de VVD zogenaamd zo veel om geeft.

Gefeliciteerd. En succes.

We hadden niet verwacht om altijd in Ivicke te verblijven, maar wel dat de gemeente de juiste procedures zou doorlopen en wij de kans zouden hebben om gehoord te worden door de bezwarencommissie of de rechtbank.. De gemeente heeft met een vies juridisch trucje ons dit recht ontnomen en toont zich daarme geen haar beter dan de speculant waartegen zij zeggen te strijden. Rot op B&W! Jullie weigeren ons het recht op een hoorzitting . Jullie creëren zowel dakloosheid en leegstand in een klap. Jullie weigeren ons deze fundamentele grondrechten, in de winter, tenmidden van de ernstigste pandemie in eeuwen!
Zo’n stap bedreigt niet alleen de woonrechten van krakers, maar ook die van iedereen met een laag inkomen en in precaire woonsituaties.

Geen hoorzitting? Geen plan? Geen ontruiming voor leegstand!

Huize Ivicke
Rust en Vreugdlaan 2
2243AS Wassenaar, Nederland
ivickeautonoom [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/64fv
https://huizeivicke.noblogs.org/

Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL

bron: Huize Ivicke Autonoom https://huizeivicke.noblogs.org/post/2020/11/13/de-gemeente-wassenaar-negeert-bezwarenprocedure-tegen-de-ontruiming-van-ivicke-nl-versie/