Nieuws van squat.net

Utrecht: Biltstraat 31 gekraakt en ontruimd

De demo Rave voor de Rafelranden vond dit jaar plaats op 11 mei. Het pand aan de Biltstraat was gekraakt voor de demo. Dezelfde nacht ontruimt de politie het kraakpand en arresteert 5 mensen.

Op zaterdag middag is bekend gemaakt dat het pand aan de Biltstraat 31 in Utrecht gekraakt is.
Het oude hotel staat al sinds 2020 leeg en wacht op nieuwe vergunningen die gewijgerd zijn door de gemeente.
De krakers hebben er voor gekozen om de actie vandaag bekend te maken, aangezien er vandaag aandacht werd gevraagd voor de rafelranden van de stad door middel van een streetrave door het centrum..
Met deze actie willen de krakers graag een culturele vrijplaats aan de stad toevoegen.

Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL

Indymedia https://indymedia.nl/node/54744

Amsterdam: Pand gekraakt voor Woningsdag. Gravenstraat 26 herkraakt

GEEN WONING GEEN KONING

Op 27 April kwamen we samen om Woningsdag te vieren, niet Koningsdag. In plaats van de monarchie te vieren, vieren we het verzet en de moed van gewone mensen. Koningsdag is een dag van hypocrisie, waarop we oranje plastic kronen dragen om te doen alsof we een koning zijn, terwijl we om de andere dag worstelen om rond te komen. Terwijl de koninklijke familie baadt in luxe, lukt het ons nauwlijks om te betalen voor basisbehoeften zoals voedsel, energie en huisvesting. Nationalisme en de vieringen van de monarchie die we vandaag de dag zien, werkt mee aan het creeeren van een oneerlijke verdeling. Het trekt kunstmatige grenzen over land en verdeelt ons, het doorbreekt de natuurlijke neiging tot solidariteit tussen mensen en leert ons in plaats daarvan dat we bang voor elkaar moeten zijn.

Het is tijd om te leren en na te denken over onze geschiedenis. Het wordt tijd dat we weigeren het gif van het nationalisme te drinken en ons afvragen wat we eigenlijk vieren als we de verjaardag van de koning vieren. Koningsdag is een dag van moedwillige onwetendheid: waarop we de wandaden van de koninklijke familie vergeten, onze problemen en onze dagelijkse zoektocht naar stabiliteit vergeten en onnadenkendheid en dronken uitspattingen vieren. Maar vandaag zijn we hier om een dag van herdenking te creëren, die dient om ons te herinneren aan de bloedige geschiedenis van de Nederlandse staat en de medeplichtigheid van de monarchie aan kolonialisme en genocide. We zijn hier om de solidariteit van gewone mensen en hun verzet tegen onderdrukking te vieren. We zijn hier om het begin van het einde van de monarchie te vieren. We zijn hier om Woningsdag te vieren, niet Koningsdag.
Om Koningsdag af te trappen hebben we dit gebouw gekraakt. Dit gebouw is een keer eerder gekraakt tijdens de Woon demonstratie “Woonprotest” in september 2021 en werd door de politie ontruimd met 61 arrestaties tot gevolg. We hebben dit gebouw nu gekraakt als reactie op deze gebeurtenis en de alsmaar stijgende kosten van huisvesting.
Gravenstraat 26 stond minstens vier jaar leeg en is eigendom van de CEO van YoungCapital; Rogier André Leon Thewessen en vastgoedspeculant; Jerôme Anzola. Beiden verdienen hun rijkdom door middle van uitbuiting van mensen uit de arbeidersklasse en gebruiken hun rijkdom om gebouwen leeg te laten staan midden in een huizencrisis.
Het is onze taak om hier terug te vechten, om thuis een revolutionaire beweging op te bouwen en de infrastructuur van oorlog en kapitaal aan te vallen. Met dat doel openen we vandaag dit gebouw. Op deze dag weigeren we deze betekenisloze nationalistische feestdag te vieren. We weigeren een monarchie te vieren die ons belastinggeld aftroggelt om hun lege villa’s te financieren. We weigeren een staat te vieren die oorlogen en genociden financiert. Voor de bevrijding van iedereen, tegen de parasitaire heersende klasse.

Gravenstraat 26-28
Amsterdam, Nederland

Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL