Nieuws van squat.net

Ghent: PANDPaRaDe, demonstratie op 12 oktober

Rechters, stad en provincie willen de pandemisten uit het pand om het te verlappen aan rijke investeerders.
Dit zonder enige inspraak van de oudbewoners en zonder gehoor naar de burgers van Gent zelf. Het recht op eigendom is opnieuw belangrijker dan het recht op een degelijk en betaalbaar dak boven het hoofd.
We krijgen van de rechter 8 dagen om het pand te ontruimen. Ze kunnen de bezetting misschien wel saboteren maar de strijd is daarmee niet ten einde.
Meer dan 1800 burgers willen dat wij tussenkomen op de gemeenteraad en ook hier werden wij de mond gesnoerd. De stad noemt zichzelf niet verantwoordelijk voor de wooncrisis. Daarom roepen wij iedereen op om met jullie potten en pannen op straat te komen, dan maken we samen van onze tak voor:
– pak de wooncrisis aan: geen privatisering van het pand en gemeengoed in het algemeen
– geen uitdrijving van de pandemisten
– inspraak van burgers over ons gemeengoed, ook op de gemeenteraad

We verzamelen op dinsdag 12 oktober aan het pand, Lange Steenstraat 16, om 18 uur!

Info over route en andere praktische details volgt nog.

Zondag 10 october 2021, ‘t Pand gaat uit haar dak! om 17 uur.

Squat de Stad, de gentse kraakbeweging https://squ.at/r/8als

‘t Pand, Lange Steenstraat 16, 9000 Ghent
pandemisten [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/8bey

Een paar kraakpanden in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE
Evenementen in België: https://radar.squat.net/nl/events/country/BE

Radar https://squ.at/r/8fau

Berlijn: Rigaer94 – Eerste verklaring over de razzia van 6 oktober 2021

Vanmorgen 6 oktober 2021 om 7.00 uur bestormden Berlijnse smeris onze politieke structuur en leefruimte Rigaer94; gewapend, maar met de sporen van ons verzet van 17 juni op hun vuile uniformen en borden. Opnieuw vervullen de dienaren van de staat hun orders om het kapitaal te gehoorzamen. De staat dient dus de handhaving van de kapitalistische orde met als doel nog meer winst uit de mensen en hun leefruimte te persen en zijn macht over alle leven uit te breiden. Met het doel ieder individu te onderdrukken dat niet past in hun plannen van een kapitalistische, racistische en patriarchale maatschappij, en ieder politiek idee dat zich tegen dit systeem verzet. Het is duidelijk dat de Berlijnse smeris blijft samenwerken met de dubieuze lege vennootschap Lafone Investments Ltd. om de bevelen af te dwingen Rigaer94 te verwijderen en gentrificatie in Friedrichshain’s Nordkiez door te drukken – nadat ze zich in juni van dit jaar zonder succes hadden moeten terugtrekken.

Ze vielen onze ruimte, het gebouw, binnen door een raam op de eerste verdieping van de zijvleugel in te slaan. Opnieuw werden onze deuren vernield. In een gebarricadeerde flat op de 4e verdieping van het voorgebouw, hadden ze geen andere keus dan het pleisterwerk eraf te slaan en de hele deur eruit te rukken. Zij brachten het belachelijke papier mee, het zogenaamde “huiszoekingsbevel”, volgens hetwelk alle personen die zich op dat ogenblik in het huis bevonden, moesten worden geïdentificeerd. Bovendien werden opnieuw tekeningen van plattegronden gemaakt en werd gezocht naar structurele veranderingen. Het besluit is gebaseerd op het ASOG (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz). Deze wet heeft het de smeris jarenlang gemakkelijker gemaakt om politieke structuren en personen te bestormen en te intimideren wanneer het hun uitkomt. Volgens het besluit heeft de huiszoeking tot doel uitzettingsmaatregelen voor te bereiden tegen alle bewoonde ruimten of appartementen die aan de achterkant van het huis zijn gehuurd.

Het lijdt echter geen twijfel dat de zoektocht de opstandige structuren een week voor de ontruiming van de Köpi Wagenplatz zal verzwakken. Opstandige structuren die zich verenigen en zich verzetten tegen de staat en het kapitaal en de oprukkende gentrificatie in onze buurten. We kennen het nog uit 2020: enkele maanden voordat de Liebig34 werd ontruimd, overvielen en belegerden de smeris Rigaer94 gedurende enkele weken. Het doel van deze tactiek is ons te verscheuren en te isoleren, ons verzet en onze solidariteit met elkaar te breken.

Wij laten ons niet intimideren en wij zullen niet ophouden met en voor elkaar te vechten: ongeacht of het Dag-X is, ervoor of erna. Wij staan achter de politieke, sociale en emotionele beslissing om onze ruimten en ideeën te verdedigen. Wij blijven ons inzetten om ons te organiseren en te ondersteunen door middel van zelfgeorganiseerde ruimten en anti-hiërarchische verhoudingen in onze structuren, onze buurten en onze straten.

Gisteren zijn alle stakende werkers van Gorillaz ontslagen en vandaag staan ze op straat. Wij staan achter de werkers die strijden tegen kapitalisme en macht. Het is een dag-X wanneer onze structuren en ideeën worden aangevallen, maar het kan ons niet schelen of het een razzia in Riga 94 is of de strijd van de Gorillaz-werkers die gisteren werden ontslagen. Samen vechten we tegen het kapitalisme en alle macht. Laten we vandaag, 6 oktober, om 13.00 uur de straat opgaan, Schönhauser Allee 180.

Wij roepen op om de traditie van open bijeenkomsten in verband met aanvallen op onze structuren nieuw leven in te blazen en daarom vandaag om 18.00 uur naar Bethanien, New Yorck te komen.

Ook openen we vanavond om 20:00 uur de deuren van Ka(d)terschmiede om samen te komen en elkaar bij te praten.

Wij blijven elke dag strijden zoals gepland, vooral in de komende dagen van de strijd voor Köpiplatz en alle andere bedreigde projecten en ideeën.

Demo: United in Anger – 09.10., 18:00 vanaf het dorpsplein voor Liebig34, dat een jaar geleden werd ontruimd, naar Köpi-Wagenplatz.

Steun de oproep van Köpiplatz voor gedecentraliseerde acties en de Tag-X demo van de Interkiezionale op 15.10. – aanvang 20:00 vanaf Zickenplatz, Kreuzberg.

Verenigd vechten wij – wij blijven onregeerbaar!

In woede,

Rigaer94
Rigaerstrasse 94, Berlin
https://squ.at/r/49pd
https://squ.at/r/5fm
https://rigaer94.squat.net/

Groepen in Berlijn https://radar.squat.net/nl/groups/city/berlin
Evenementen in Berlijn https://radar.squat.net/nl/events/city/Berlin
Stressfaktor https://radar.squat.net/de/stressfaktor

Groepen in Duitsland https://radar.squat.net/nl/groups/country/DE
Evenementen in Duitsland https://radar.squat.net/nl/events/country/DE

bron: Rigaer94 https://rigaer94.squat.net/2021/10/06/rigaer-94-erstes-statement-zur-razzia-vom-06-oktober-2021/
Indymedia https://indymedia.nl/node/50576

Utrecht: Panden aan de Archimedeslaan opnieuw gekraakt

Op 1 oktober 2021, precies 11 jaar na het in werking treden van de wet Kraken en Leegstand, zijn de panden aan de Archimedeslaan 16 opnieuw gekraakt. Hiermee protesteren de krakers tegen de voortdurende leegstand van de voormalig studentenwoningen. Hoewel de wet leegstand tegen zou moeten gaan, is de leegstand sindsdien alleen maar toegenomen. Dat terwijl kraken en de kraakbeweging zijn gecriminaliseerd en vervolgd.

De krakers willen hiermee aantonen dat kraken nog steeds een legitieme optie is in het aankaarten en bestrijden van de huizencrisis en dakloosheid. Kraken dient namelijk nog steeds als een effectief middel tegen speculanten en wooncorporaties die huizen gebruiken als instrumenten om winst te maken. De krakers vragen zich hardop af waarom het ontwikkelen van woningen, in tijden van een heuse wooncrisis, wordt uitbesteed aan instanties die gericht zijn op het maken van winst.

In Utrecht alleen staan al meer dan 7000 panden leeg en duurt het minimaal negen jaar voor men aan de beurt komt voor een sociale huurwoning. De krakers hopen met deze actie mensen aan te sporen: “Op een wachtlijst kun je niet wonen. We hopen hiermee mensen aan te sporen het heft in eigen handen te nemen en hun recht op wonen op te eisen. Het hebben van een dak boven je hoofd is namelijk een eerst levensbehoefte, terwijl eigendom dat niet is.”

Meer dan twee jaar geleden, in juli 2019, moesten 400 studenten plaatsmaken voor de sloop van de gebouwen. De toenmalige eigenaar, Aprisco, zou het pand slopen maar verkocht het in plaats daarvan aan de ontwikkelaar en belegger Kondor Wessels Projecten (KWP), die de panden sindsdien leeg heeft laten staan. Het is niet de eerste keer dat KWP zich niet aan de afspraken houdt. Bij de bouw van de huizen in de Merwedekanaalzone besloot KWP de huren, tegen de afspraken met de Gemeente Utrecht in, plots omhoog te gooien. KWP heeft aan de Gemeente laten weten ‘zich niet gebonden te voelen aan de destijds gecommuniceerde huurprijzen’.

De ontwikkeling van de Archimedeslaan hangt samen met de ontwikkeling van de nieuwe geluidswal langs de A12, die door de stikstofcrisis nog altijd geen concreet vervolg heeft gehad. Omdat de leegstand voortduurt en de vergunningen nog niet zijn afgegeven, willen de krakers de panden weer in gebruik nemen en beschikbaar maken voor huisvesting.

Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL

bron: Indymedia https://indymedia.nl/node/50565

Amsterdam: Kraakpoging Gravenstraat en politiegeweld

Vandaag 12 september is er geprobeerd de panden aan Gravenstraat 26-28 te kraken op de dag van het Woonprotest. Duizenden mensen waren op de been om te demonstreren tegen de zogenaamde wooncrisis – de schaarste en uitbuiting op de woningmarkt, het tekort aan betaalbare woonruimte en de disproportionele stijging van huurprijzen.

De politie heeft buitensporig geweld gebruikt om ons weg te slaan van de plek die ons nieuwe thuis zou worden. Vanaf het moment dat wij aankwamen op de demonstratie werden bepaalde activisten overdreven in de gaten gehouden door de politie en zelfs opgepakt voor het dragen van een anti-nazi symbool. De politie was er vanaf het begin op uit om activisten te onderdrukken en te pakken. Het politiegeweld escaleerde zodra wij aankwamen bij de Dam. Wij werden in elkaar geslagen, uit de menigte gesleurd door stille agenten en sommigen van ons werden zelfs tot bloedens toe op de grond geslagen en over gerend door agenten. De politie koos er bewust voor om te escaleren en we hoorden hen zelfs zeggen dat ze er bewust “vol tegenaan gingen”.

Kraken IS woonprotest en wij waren vandaag actieve deelnemers aan de demonstratie. Het valse statement wat door de politie de wereld is ingebracht dat wij losstaan van de grotere groep demonstranten is belachelijk. Het protest stond voor dezelfde waarden als wij. Kraken is van oudsher een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste, onderdeel van het aanpakken van de woningcrisis. Wonen is een eerste levensbehoefte en als dit niet aan ons gegeven wordt door de staat en de samenleving, dan nemen wij het. Vandaag heeft de politie en de staat laten zien dat zij geen fuck geven om betaalbare en goede huisvesting maar dat zij liever mensen arresteren en in elkaar slaan.

We wonen in een stad waar elk huis nodig is. In plaats daarvan wordt aan speculanten als Rogier Thewassen toegestaan om huizen te laten verrotten in plaats van er mensen in te huisvesten. Wij geloven dat kraken een meer dan legitieme manier is om de wooncrisis te bestrijden. Juist op de dag van het Woonprotest moeten we het heft in eigen handen nemen. Woonruimte is een eerste levensbehoefte en moet beschikbaar zijn voor iedereen. En als we het niet krijgen, dan nemen we het!

De panden aan de Gravenstraat zijn in het bezit van speculant Rogier Thewassen die CEO van uitzendbureau Young Capital is en 116 panden in zijn bezit heeft. De huizen staan al meer dan twee jaar leeg en zijn dichtgetimmerd. Wij vinden het onacceptabel dat huizen leegstaan terwijl wij dakloos zijn en zoeken naar betaalbare woonruimte. Wij worden gearresteerd en weggeslagen terwijl speculanten als Rogier Thewassen wegkomen met hun vieze speculatie spelletjes.

Groenlinks Burgemeester Femke Halsema kiest stelselmatig de kant van de speculant en heeft de afgelopen jaren talloze panden laten ontruimen voor leegstand. Eigenaren worden ondertussen nauwelijks aangepakt en kunnen verder met speculeren door, naast de Wet Kraken en Leegstand, ook precaire contracten aan te bieden via winstgevende bedrijven die aan zogenaamd ‘leegstandsbeheer’ doen. Deze contracten zijn ontkleed van alle huurrechten. Beleid zoals Goed Verhuurderschap is daardoor een wassen neus. Ook vandaag is wederom bewezen dat de gemeente Amsterdam altijd de kant van de speculant kiest en het repressieve politieapparaat inzet om ons tot bloedens toe te verhinderen een nieuw huis te vinden.

Maar woningnood breekt wet! Kraken zal doorgaan. Kraken gaat door omdat jongeren en andere woningzoekenden anders nog meer speelbal worden van huiseigenaren, woningcorporaties en antikraakbureau’s. Kraken gaat door omdat je een recht moet nemen wanneer je het niet krijgt. Kraken gaat door omdat eigendom geen eerste levensbehoefte is, maar een dak boven je hoofd wel. Tegen speculanten,beleidsmakers en wolven in schaapskleren moet de boodschap altijd helder blijven: als we het niet krijgen, dan nemen we het! Kraken gaat door!

Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL

bron: Indymedia https://indymedia.nl/node/50400

Amsterdam: Joe’s Garage, sweet sixteen and still angry! Protestmanifestatie

Joe’s Garage is 16 jaar geleden gekraakt. De kraakgroep Oost is nu zo’n 20 jaar aktief in de Transvaalbuurt, vanaf de kraak van Pretoriussstraat 28 in 2001. We zijn wekelijks open voor de buurt met de weggeefwinkel, het kraakspreekuur, de films en de volkskeuken.
Naast de aktviteiten als kraakgroep met panden als Het Blijvertje en de Valreep hebben we mede aan de wieg gestaan van initiatieven in Oost als Bajesdorp in het Amstelkwartier, de Nieuwland in de Dapperbuurt en binnenkort de Nieuwe Meent aan het Archimedesplantsoen waarbij we panden in collectief eigendom hebben verworven en dat gaan combineren met activiteiten voor en in de buurt.

Ondanks dit alles staat in Amsterdam-Oost/de Transvaalbuurt de sociale verhuur en ander betaalbare woonruimte onder grote druk van speculatie op de woningmarkt, waarbij steeds meer mensen financieel in de knel komen. Steeds meer onzekerheid van je huisvesting vanwege tijdelijkheid en/of betaalbaarheid maken mensen wanhopig.

Goede betaalbare en zekere huisvesting is geen luxe artikel, maar een noodzaak voor een ieder!

We willen onze vejaardag gebruiken om een oproep te doen om aan te sluiten bij het nationale woonprotest.
We willen een einde aan de uitverkoop van Oost, te beginnen in de Transvaalbuurt.
We steunen Het Wonen Protest, en de demonstratie tegen de wooncrisis op 12 september vanaf het Westerpark om 14:00.

Kom spandoeken maken we op het Steve Bikoplein. We organiseren op 11 september een protestmanifestatie tegen de totale uitverkoop van de Transvaalbuurt. Je kan van 14:00 tot 19:00 op het Steve Bikoplein terecht voor de manifestatie, heel veel flyers en leeswek, eten op donatie en muziek.
Tot dan!

Joe’s Garage
Pretoriusstraat 43, Amsterdam
https://squ.at/r/15
https://joesgarage.nl

Juli 2021 – New Squatting Law – Squat Wars IV, Return of the squatting ban. https://joesgarage.nl/archives/15443
Mei 2020 – Nieuw Amsterdams Beleid: Geen ontruiming voor leegstand https://joesgarage.nl/archives/15181#geen_ontruiming_voor_leegstand

Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL

Joe’s Garage https://joesgarage.nl/archives/15522

Uithuizen: Huize Tocama gekraakt

Sinds afgelopen weekend wordt huize Tocama weer bewoond; Bezorgde burgers hebben het rijksmonumentale pand aan de dingeweg in Uithuizen, met bijhorend land, bezet.

Activist Jan over de redenen de boerderij te bezetten:
’’De boerderij is aangekocht door de Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen (SWAG). Swag is voor de volle 100 procent eigendom van de Nederlandse staat en wordt gefinancierd door het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties en wordt ingezet als koopinstrument voor de verschillende opkoopregelingen. Volgens hun eigen website handelen ze uit algemeen belang en zonder winstoogmerk, hebben ze specifiek aandacht voor de leefbaarheid in het gebied en beheren ze de aangekochte panden om leegstand, verloedering, kraak en vandalisme te voorkomen. Helaas blijft het bij deze algemene visie, want de praktijk laat een heel ander beeld zien”

Op dit moment bezit de stichting 35 objecten. Van die panden worden er 3 als wisselwoning gebruikt en zijn er 8 door middel van leegstandsbeheer in gebruik. Van de overige 24 panden is er geen gebruik, bestemming of toekomstvisie terug te vinden in de overzichten van de stichting.

Jan; ”Kijk naar de geertsemaheerd in slochteren, al jaren terug aangekocht, staat nu te koop voor een schamele 425 000 euro. Al de koperen dakgoten en bliksemafleiders zijn er af gepikt en de bewoning door antikrakers heeft het verval alleen maar verergerd. Wat ooit, nog niet zo lang geleden, beschreven werd als een statig rijksmonument staat nu te wachten tot de een of andere private handelaar zijn kans ziet en er allemaal studentenhokjes in bouwt. Weg grandeur. Het gebrek aan een concrete visie met betrekking tot weder ingebruikname is hier de schuld van. Deze vaak prachtige panden verdienen een echte kans om her ontwikkeld te worden. Naar onze mening zou daarbij de wens van de inwoners centraal moeten staan en zouden deze panden met de plaatselijke kennis en kunde in de loop der jaren opgebouwd hier in groningen, een goede nieuwe toekomst tegemoet moeten zien.”

Juist het ontbreken van enigerlei visie over de toekomst van de aangekochte objecten, heeft de activisten doen bewegen dit pand te bezetten.

Jan: “ Niet alleen hopen we het verdere verval en de diefstal van de koperen bliksemafleiders e.d. een halt toe te roepen, bovenal willen we het onderwerp aan de kaak stellen en willen we samen met inwoners, bedrijfsleven en de opleidingsinstituten in de provincie kijken wat er gezamenlijk mogelijk is en hiermee de dialoog aan gaan met de stichting.
Als de corona maatregelen en de veiligheid het toe laten willen we op korte termijn in het museumdeel een ruimte inrichten wat als ware een groot prikbord moet worden waarop een ieder die een idee heeft, iets kan, iets wil leren, iets wil bijdragen of wat dan ook, dat hier op papier laten zetten. We moeten zoeken naar de kansen en mogelijkheden die deze panden kunnen bieden aan de inwoners, het bedrijfsleven en de opleidingsinstituten. Niet meer wachten tot het verrot en niks meer waard is. Koesteren die parels!”

De bezetters hopen zsm met de stichting in gesprek te kunnen.

###einde persbericht####

Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL

Bron: Indymedia https://indymedia.nl/node/50139