Žádný člověk není ilegální

Sabato, 5 Dicembre

Žádný člověk není ilegální

Short url: 

https://squ.at/r/1611

Solidární demonstrace “Žádný člověk není ilegální” před detečním centrem v Drahonicích [Deutsche Version unten]

FB event: [www.facebook.com/events/787400944739257/]
Doprava: vlastní/ autobus z Prahy, cena max 150 Kč, je třeba se přihlásit na mail: ne_detencim@riseup.net

Transport: individual/ there´s a bus going from Prague, it costs 150 czech crowns maximum, if you want to go by bus let us know at: ne_detencim@riseup.net


V tzv. detenčním zařízení v Drahonicích jsou svévolně zadržovány desítky lidí. Mnozí z nich, byli nuceni strávit v českých detenčních centrech bezdůvodně již několik měsíců. V minulých týdnech v něm proběhla protestní hladovka a někteří uprchlíci se dokonce pokusili o sebevraždu. Kritika detenčních zařízení zaznívá v českém veřejném prostoru jen slabě a sporadicky. Je čas to změnit.

Chceme poukázat na absurdnost situace, kdy český stát bezdůvodně upírá základní lidská práva lidem, kteří jsou již tak zoufalí a hledají bezpečí. Za nepřijatelné zacházení se zadržovanými lidmi zodpovědný „socialistický“ ministr Chovanec jde svým počínáním populisticky na ruku konzervativní části společnosti, jež – naplněna strachem – volá po tvrdém přístupu k uprchlíkům, zavírání a militarizaci hranic. Právo na volný pohyb je základním lidským právem, které by mělo náležet všem, nehledě na národnost, etnicitu nebo vyznání. Chceme se za toto právo zasadit jasně a nahlas. A to nikoliv z povýšené pozice, ale jako obyčejní lidé, které od migrujících odlišuje jen jejich příslušnost k určitému národnímu státu.

Abychom vyjádřili svůj nesouhlas s (nejen) českou nehumánní detenční praxí a hranic v jakékoli podobě, svoláváme na sobotu 5. prosince 2015 demonstraci do Libyně u Lubence, abychom se následně vydali k bývalé věznici, dnes detenčnímu centru v Drahonicích. Na místě poté uspořádáme tiskovou konferenci, která dá zadrženým příležitost říct své vlastní příběhy, stejně jako důvody a požadavky svého protestu. Demonstrace začne v Libyni ve 14.00!

Žádný člověk není ilegální!

#nedetencim [www.facebook.com/hashtag/nedetencim] #drahonice0512 [www.facebook.com/hashtag/drahonice0512] #zadnyclovekneniilegalni [www.facebook.com/hashtag/zadnyclovekneniilegalni]


------------------------------------------------------------------------------------
[Deutsche Version]

Soli-Demonstration “Kein Mensch ist illegal” vor dem Internierungszentrum in Drahonice

Im sogenannten Internierungszentrum in Drahonice werden Dutzende Menschen gegen ihren Willen festgehalten. Viele von ihnen werden gezwungen, sich bereits seit Monaten ohne jeden Grund in tschechischen Internierungszentren aufzuhalten. Trotz des Hungerstreiks der vergangenen Wochen, sogar trotz der Selbstmordversuche einiger Flüchtlinge ist die Kritik an den Internierungslagern in der tschechischen Öffentlichkeit nur schwach und sporadisch vernehmbar. Es ist an der Zeit, das zu ändern.

Wir wollen die Absurdität der Situation aufzeigen, in der der tschechische Staat verzweifelten Menschen, die nichts als Sicherheit suchen, die grundlegendsten Menschenrechte verwehrt. Aus dem feindseligen Umgang mit eingesperrten Menschen erhofft sich der „sozialistische“ Innenminister Chovanec einen populistischen Erfolg im Lager des konservativen Teils der Gesellschaft, der – voller Angst – nach einem harten Umgang mit den Flüchtlingen schreit, nach der Schließung und Militarisierung der Grenzen. Das Recht auf Bewegungsfreiheit ist ein grundlegendes Menschenrecht, das allen zusteht, unabhängig von ihrer Nationalität, ihrer Ethnizität oder ihrer Religion. Wir wollen dieses Recht einfordern, für alle, klar und deutlich. Nicht aus einer paternalistischen Position, aber wie ganz normale Menschen, die sich von Migrant_innen durch ihre privilegierte Position unterscheiden, die sie aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einem bestimmten Nationalstaat innehaben. Es ist an der Zeit, unsere Position in diesem rassistischen System zu reflektieren.

Um unserer Ablehnung der unmenschlichen (und nicht nur) tschechischen Internierungspraxis Ausdruck zu verleihen, rufen wir für Samstag, den 05. Dezember 2015 zu einer Demonstration in Libyně bei Lubenec auf. Nach der Demonstration werden wir zum ehemaligen Gefängnis ziehen, in dem sich heute das Internierungszentrum in Drahonice befindet. Dort werden wir eine Pressekonferenz abhalten, die den Gefangenen Gelegenheit bieten wird, ihre eigene Geschichte zu erzählen, ihre Gründe für Flucht und Protest zu nennen und ihre Forderungen zu äußern. Die Demonstration beginnt um 14 Uhr in Libyně.

Kein Mensch ist illegal!

Data e Orario: 

Sabato, 5 Dicembre, 2015 - 14:00

Categoria: 

  • action/protest/camp

Prezzo: 

  • free
- max 150 Kč for bus from Prague

email: 

Iniciativa Ne rasismu je antifašistická skupina. Přestože ve své společensko-politické kritice vycházíme z radikálně levicových pozic, nechceme se omezovat a svazovat žádnou konkrétní ideologií.