Iniciativa Ne rasismu

Iniciativa Ne rasismu

Short url: 

https://squ.at/r/160s

Iniciativa Ne rasismu je antifašistická skupina. Přestože ve své společensko-politické kritice vycházíme z radikálně levicových pozic, nechceme se omezovat a svazovat žádnou konkrétní ideologií. Svou činností se snažíme posouvat společnost směrem k její svobodnější, rovnostářštější a solidárnější podobě a jsme přesvědčeni, že toho lze dosáhnout jedině širokým, zdola organizovaným demokratickým hnutím. Chceme být proto otevřeni spolupráci s co nejširším spektrem skupin i jednotlivců. Odmítáme politiku, kde účel světí prostředky. Jsme naopak přesvědčeni, že prostředky musí odpovídat cíli. V tomto přístupu se odráží i způsob naší sebeorganizace, který vychází z naší představy o ideálním fungování společnosti. Snažíme se organizovat bez hierarchie, rozhodnutí přijímáme na základě shody čili konsensu a v našem kolektivu se snažíme vytvářet přívětivý prostor pro všechny.

Die Iniciativa Ne rasismu ist eine antifaschistische Gruppe. Obschon wir Gesellschaft und Politik von einer radikal linken Position heraus kritisieren, wollen wir uns nicht von einer bestimmte Ideologie einschränken lassen. Mit unseren Aktivitäten versuchen wir, die Gesellschaft freier, gleichberechtigter und solidarischer zu gestalten und sind davon überzeugt, dass dies nur mit einer breiten, basisdemokratisch organisierten Bewegung gelingen kann. Deswegen schätzen wir die Zusammenarbeit mit einem breiten Spektrum von Gruppen und Einzelpersonen. Wir lehnen jede Form von Politik ab, bei der der Zweck die Mittel heiligt. Diese Überzeugung wird auch in unserer inneren Struktur widergespiegelt: Wir versuchen uns so hierarchielos wie nur möglich zu organisieren, Entscheidungen treffen wir im Konsens und legen wert darauf, jedem und jeder in unserer Gruppe genügend Raum zu lassen.

email: 

There are no upcoming events.