Národ a třída. Ambivalence vztahu komunistů a nacionalismu v podmínkách poválečného Československa (1945 – 1960)

Martedì, 25 Ottobre

Národ a třída. Ambivalence vztahu komunistů a nacionalismu v podmínkách poválečného Československa (1945 – 1960)

Short url: 

https://squ.at/r/2cxf

3. přednáška z cyklu "Nacionalismus bolí dodnes: Kritické reflexe (českého) nacionalismu".

Přednášející: Matěj Spurný

Anotace: Karel Marx považoval nacionalismus za buržoazní ideologii a prorokoval, že v rámci směřování k beztřídní společnosti upadne do bezvýznamnosti. Čeští komunisté se ale na jeho vlnách do velké míry dostali k moci. Těsně po válce měli dokonce nemalý podíl na rozdmýchávání nacionálních vášní provázejících největší etnickou očistu v historii českých zemí. A dodnes jsou nositeli poválečného českého nacionalismu v jeho asi nejryzejší podobě. Jejich poměr k nacionalismu a “těm druhým”, tedy k nedominantním etnickým či etnosociálním skupinám, ale přitom nebyl ani v poválečných letech jednoznačný. To se ukázalo zejména poté, kdy si zajistili veškerou politickou moc v zemi a kdy postupně vrátili zůstavším Němcům základní občanská práva či se pokusili do většinové společnosti začlenit Romy. Přednáška bude zaměřena právě na tyto a další rozpory a proměny poměru KSČ k národu, nacionalismu a menšinám v prvních patnácti letech po válce.
Info k celému cyklu (včetně termínů a anotací přednášek) najdete na našem webu.

Data e Orario: 

Martedì, 25 Ottobre, 2016 - 19:30

Categoria: 

  • discussion/presentation

Prezzo: 

  • free
Autonomní sociální centrum Klinika
Jeseniova 60
13000 Prague
Repubblica Ceca

Indicazioni: 

tram stop Biskupcova

Squat: 

Presently squatted

Iniciativa Ne rasismu je antifašistická skupina. Přestože ve své společensko-politické kritice vycházíme z radikálně levicových pozic, nechceme se omezovat a svazovat žádnou konkrétní ideologií.