Balkan Anarchist Bookfair 2023

péntek, 7 július - vasárnap, 9 július

Balkan Anarchist Bookfair 2023

Short url: 

https://squ.at/r/94zn

Első felhívás részvételre a nemzetközi anarchista mozgalomhoz a 2023-as Balkáni Anarchista Könyvásáron

20 éves a Balkán Anarchista Könyvvásár: A nacionalizmus és a háború falain túl!

Izgatottan jelentjük be, hogy a következő Balkán Anarchista Könyvvásár (BAK) 2023. július 7-9. között kerül megrendezésre Ljubljanában (Szlovénia). Ezt a döntés a 2022. június 24-26. között Kolozsvárott (Románia) megrendezett legutóbbi BAK közgyűlése hozta meg (a gyűlés teljes nyilatkozatát itt olvashatjátok).

Ez lesz a 15. BAK, s egyben a 20. évfordulója is, hiszen 2003-ban Ljublajában került sor az első BAK-ra. Ezt követően körbejárta az egész Balkánt (földrajzilag Horvátországot, Szerbiát, Bulgáriát, Bosznia-Hercegovinát, Macedóniát, Görögországot, Romániát), és most 2013 után ismét visszatér városunkba.

Fel kívánjuk használni az évforduló jelentette alkalmat, hogy egy komoly nemzetközi anarchista találkozót szervezzünk, ahol korunk fontos kérdéseivel közösen foglalkozhatunk a jövőbeli szerveződések és harcok perspektíváján keresztül. A BAK koncepciója számunkra sohasem csak a könyvekről szólt. Mindig eszközként használtuk ezt csoportjaink, szervezeteink, kapcsolataink és hálózataink erősítéséhez helyi, regionális és nemzetközi szinten. Egy olyan térként tekintettünk rá, ahol eszmét, elemzéseket, nézőpontokat cserélünk egymással és szembe állítjuk gyakorlatainkat, szerveződési modelljeinket és harci tapasztalatainkat csakúgy, mint társadalmi mozgalmakban való részvételünkre és eszméinkre gyakorolt hatásának tapasztalatait. Mindezt azzal a szándékkal, hogy értelmes javaslatokat fogalmazzunk meg a jövőbeli lépésekhez, amelyek segíthetnek abban, hogy megbirkózzunk a mozgalmaink és társadalmaink előtt álló kihívásokkal a politikai, gazdasági és szociális realitások, valamint a forradalmi lehetőségeink összefüggésében.

A jelenlegi globális helyzet igazolja múltbeli elemzéseinket, és a jövőre nézve még sürgetőbbé teszi a radikális társadalmi változásokra irányuló politikai programunkat. Egyértelmű, hogy a kapitalista rendszer – amely rabszolgaságon, kizsákmányoláson, uralmon és más jellegű elnyomáson (úgy, mint rasszizmus,nacionalizmus, patriarchátus és szexizmus) alapul – tönkreteszi életünket, társadalmainkat és a környezetet. A közelmúlt összes válsága, a tőke népi osztályok elleni támadásának állandósult fokozódása, a rendőri elnyomás és az állami erőszak radikalizálódása, végül pedig a militarizáció és a háború igazolja azt a megállapításunkat, hogy a kapitalizmus: válság. Világos, hogy az uralkodó osztályok kiváltságai, a közvagyon önkényes elosztása, a fennálló hierarchiák és maga a rendszer csak a nyers erő és erőszak uralmával képes fennmaradni és újratermelődni. Ebből kiindulva könnyen kiterjeszthetjük korábbi megállapításunkat arra, hogy a kapitalizmus:háború.

A Balkán ebben a tekintetben a maga sajátos történelmével nem jelent kivételt. Az egykori Jugoszláviában megtapasztalta a háború, a nacionalizmus és a kapitalista gazdaságra való áttérés minden brutalitását, kénytelen volt a neoliberális politika laboratóriumává válni (amit legnyilvánvalóbban Görögországban tapasztaltak meg a 2008 és 2012 közötti gazdasági válság idején), tanúja az európai határrendszer és migrációs politika halálos eredményeinek, továbbá a társadalom szétesését éli át az elidegenedés és az individualizáció legszélsőségesebb kifejeződében, a társadalmi kannibalizmusban.

Láthatjuk a nép ezen valóságra adott különféle reakcióit: a populista, nacionalista, fasiszta szélsőjobboldali reakcióktól kezdve a világ minden részén folyamatosan kirobbanó zavargásokon, a politikai képviselettel és az állami intézményekkel szembeni teljes bizalmatlanságból táplálkozó, artikulálatlan és diffúz utcai megmozdulásokon át az olyan progresszív forradalmi pillanatokig, mint az Iránban zajló felkelés vagy a kurdisztáni társadalmi forradalom folyamata. Az anarchista mozgalom nemcsak a kapitalista válságokra adott fent említett népi reakciókba próbál beavatkozni, hanem általában a társadalmi valóságba is. Saját elemzéseink és következtetéseink képezik politikai mozgósításunk és tevékenységünk alapjait azokon a helyeken, ahol kizsákmányolnak és elnyomnak minket – iskoláinkban, munkahelyeinken és lakóhelyeinken. Részt veszünk olyan társadalmi mozgalmakban, ahol megpróbáljuk megvalósítani tekintélyellenes elveinket és forradalmi álláspontunkat, de új mozgalmakat, harci és szolidaritási struktúrákat, valamint közösségi és autonóm tereket is építünk, ahol a szerveződés és az élet alternatív gyakorlatait alakítjuk ki. De vajon eleget teszünk-e, és sikeresek vagyunk-e a valódi változáshoz szükséges ellenhatalom kiépítésében? Hisszük, hogy az anarchizmus, mint a kizsákmányoltak és elnyomottak érdekeinek politikai kifejeződése sok válasszal szolgálhat korunk kérdéseire, de azt is látjuk, hogy a mozgalomnak nincs alapvető befolyása a történelem mechanizmusaira. Szeretnénk a BAK találkozót arra használni, hogy ezen és más témákon elmélkedjünk, hogy olyan stratégiákat dolgozzunk ki, amelyek segíthetik tevékenységeinket, és új energiát adhatnak jövőbeli szervezőmunkánkhoz és mozgósításainkhoz.

Mindezt szem előtt tartva meghívjuk a nemzetközi anarchista és tekintélyellenes mozgalom minden képviselőjét a Balkán, Európa és más kontinensek régióiból, hogy csatlakozzanak hozzánk az esemény szervezésének folyamatában minden szinten, és kezdjék el tervezni a részvételüket. Mivel 2023 júliusában lesz egy másik nagy nemzetközi anarchista találkozó St-Imier-ben, szeretnénk szerves kapcsolatot teremteni a kettő között. Kifejezetten szeretnénk meghívni a többi kontinensről érkező elvtársakat, akik tervezik, hogy részt vesznek a St-Imier-i találkozón, hogy fontolják meg a meghívásunkat, és vegyenek részt a ljubljanai BAK találkozón is.

A következő hónapokban folyamatosan tájékoztatni fogunk benneteket a fejleményelről, részleteket közölve a rendezvény programkeretéről. Kérünk titeket, hogy fordítsátok le ezt a felhívást a saját nyelvetekre, tegyétek közzé médiátokban és osszátok meg kommunikációs csatornáitokon keresztül.

További információkért, kérdésekért és javaslatokért forduljatok hozzánk a bab2023 (at) riseup (dot) net e-mail címen, vagy látogassatok el a bab2023.avtonomija.org weboldalra.

A nacionalizmus és a háború falain túl!

Szolidaritást és ellenállást építve!

A 2023-as Balkán Anarchista Könyvvásár szervező közgyűlése

Ljubljana, 2022. november 27.

*A volt Jugoszlávia anarchista mozgalmának jelszava, amelyet az 1990-es évek háborúival szembeni háború- és nacionalizmusellenes mozgósítások során használtak, és amely egyben a volt Jugoszlávia különböző országaiból származó elvtársak által akkoriban kiadott anarchista lap neve is volt.

Dátum & Idő: 

péntek, 7 július, 2023 - 09:00 - vasárnap, 9 július, 2023 - 23:50

Is this a callout or mobilisation?: 

  • international callout

Kategória: 

  • action/protest/camp
  • book shop/info shop/library
  • beszélgetés / előadás
  • találkozó
  • zene/koncert
  • work space/diy

Fórumtémák: 

  • Bookfair

Ár: 

  • ingyenes

email: 

Športna dvorana Tabor
Tabor 13
Szlovénia

The Balkan Anarchist Bookfair was first incepted in 2003 in Ljubljana, Slovenija and has since then been organised all around the Balkans - in geographies of Croatia, Serbia, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Greece and Romania. The concept of BAB was never only about the books.

kategóriák: 

  • action/protest/camp / book shop/info shop/library / beszélgetés / előadás / találkozó