Rave voor de Rafelranden

Rave voor de Rafelranden

Short url: 

https://squ.at/r/9e2r

In beleidsstukken van de gemeente wordt vaak over ons geschreven, de rafelranden van de stad. deze onmisbare rafelranden zijn de plekken die van onderop, uit eigen initiatief en uit passie door een gemeenschap worden opgezet en vormgegeven, zoals kraakpanden, woongemeenschappen en autonome creatieve broedplaatsen.

In de rafelranden doen eigenzinnige geesten aan onafhankelijke cultuurproductie, wars van de marktwerking die de rest van de stad in haar greep heeft, en waar menselijke waarden als inclusiviteit, solidariteit en collectiviteit centraal staan. Na de invoering van het kraakverbod in oktober 2010 en met het wegvallen van het Counterculture festival zijn veel van dit soort plekken van de kaart geveegd van het Utrechtse cultuurlandschap of door dreigende ontruimingen gedwongen meer ondergronds te gaan, waardoor wij als rafelranden vaak niet meer zichtbaar zijn bij een breed publiek. Wij hebben een deel van onze laagdrempeligheid verloren.

Die rafelranden waar al zó veel over gezegd is, dat zijn wij. We zijn mensen met een gezicht, we zijn mensen met een verhaal, we zijn mensen met een geschiedenis. We zijn net als anderen, maar toch voelen we ons niet thuis in de stad zoals hij nu is. Wij zijn wat een stad maakt. Wij zijn de mensen die je stad bouwen en onderhouden, de mensen die voor je oma zorgen als ze ziek is, die je gootsteen ontstoppen wanneer je die vol hebt gepropt met afval. Wij zijn de mensen die je muur verven als je toch wél een andere kleur wil. Wij zijn je kinderen, je vrienden, je familie, je collega’s, je buren.

Wij zijn de mensen die vanuit vrijheid kunnen creëren, die met afval plezier kunnen maken, die genieten zonder te consumeren. Wij zijn mensen met gevoel, met passie, mensen met dromen, mensen zoals jij! Wij zijn de ondergrondse stroming die de stad doet opwaaien.

Wij zijn de mensen!

Wij zijn er!

Wanneer wij niet kunnen zijn wie we willen zijn, worden wij boos! Onze woede zie je niet terug in geweld, in onze taal, of in onze ogen. Wanneer wij boos zijn eten wij uit je container, leren we welke planten eetbaar zijn, leren we hoe we kunnen leven zonder een riolering, dan kraken wij een pand. We tonen onze woede door niet mee te doen aan iets waar we geen deel van kunnen zijn.

De demonstratie is er voor iedereen die niet past in de eenheidsworst die Utrecht nu is. Voor iedereen die vindt dat creativiteit meer ruimte moet krijgen en inziet dat Utrecht steeds minder diversiteit heeft. We roepen je op om te komen, om je stem te laten horen om samen te demonstreren voor verandering!!

Onze Visie

Cultuur ontstaat in de rafelranden. Vernieuwing ontstaat buiten de gebaande paden, er moet ruimte zijn voor vrijheid. Koester ons! Maak ruim baan voor vrije kunst, radicale geluiden, tegenbewegingen. Kunst is er voor reflectie, goede kunst wordt vaak gemaakt van buiten het systeem, alleen van daaruit kun je de wereld beschouwen.

In de natuur is biodiversiteit de draaiende motor. Een tuin met een grote diversiteit aan verschillende groenten en bloemen is veel weerbaarder voor tegenslagen dan een tuin met monocultuur. De diverse planten en mycelia hebben elkaar nodig om een sterk geheel te vormen. Dit werkt op eenzelfde manier met mensen in de stad. Vrijplaatsen en laagdrempelige autonome creatieve broedplaatsen zijn essentieel in het behouden van een goede en gezonde stad. Een community kun je niet kopen, daar kun je geen kapitaal tegenaan smijten, een community moet worden opgebouwd door met elkaar samen te werken en elkaar het podium te bieden.

Een stad als Utrecht bloeit pas op, wanneer voor iedereen écht plek is. De rafelranden en hun creatievelingen horen niet geplaatst te worden op de plekken buiten het centrum, waar we onzichtbaar zijn, weggestopt en ondergewaardeerd. Het centrum van de stad moet toegankelijk zijn voor iedereen, maar op dit moment is het centrum er alleen voor mensen die genoeg verdienen om daar iets te kunnen doen. De weinige vrijplaatsen die Utrecht nog rijk is bevinden zich op industrieterreinen en andere buitengebieden. Het zou onze stad goed doen om ook in het centrum ruimte te bieden aan vrijplaatsen. De rafelranden gaan per definitie léven!

Het leven is mooi, maar het leven dat ontstaat in de rafelranden, wordt pas gezien en op waarde geschat wanneer er een community ontstaat. Wanneer er kunst en niet-commerciële cultuur ontstaat. Te vaak worden die plekken overgenomen door grootkapitaal. Voor dure woningen en voor commerciële doeleinden, omdat ze zien hoe waardevol wij zijn, omdat ze zien wat we brengen!

Utrecht’s trots TivoliVredenburg is ook ooit begonnen als kraakpand. Nu het is verpest door projectontwikkelaars wordt er, in schril contrast met wat het ooit was en wat het had moeten zijn, een focus gelegd op geld en is er van de originele community niets meer over. Juist vanuit de zelfkant van de maatschappij is er meer mogelijk dan binnen een gegeven stramien zoals bijvoorbeeld de TivoliVredenburg, dat nu verlies lijdt. Juist doordat er minder regels gelden, kunnen we vrijer zijn, is er meer mogelijk, is er minder geld nodig.

Utrecht is aan het veranderen, de rafelranden verdwijnen. De gemeente Utrecht zegt te werken aan een stad waar iedereen meetelt, toch lijkt de stad zich voornamelijk te richten op kapitaal en niet op de mensen in de marges. De vrijplaatsen die er zijn worden steeds schaarser en steeds verder weggestopt. De stad zou juist vanuit hun gedachte “iedereen telt mee” ruimte moeten bieden aan zijn rafelranden. We hebben ruimtes en platformen nodig waar mensen samen kunnen komen om hun ideeën, creativiteit, talent en kennis te uiten en te delen met anderen. plekken voor vrije kunst, radicale geluiden en tegenbewegingen. Waar het niet draait om geld verdienen en winst maken, maar om vrijplaatsen die van onderop, uit eigen initiatief en uit passie door een gemeenschap worden opgezet en vormgegeven, zoals kraakpanden, woongemeenschappen en autonome creatieve broedplaatsen. Plekken waar ruimte is voor spontaniteit en waar mensen spelenderwijs kunnen experimenteren met nieuwe vormen van samenwerken en samenleven. Plekken waar andersdenkenden worden gekoesterd, waar niets te gek is, en waar je geen kunstenaar hoeft te zijn om kunst te maken. Waar we als community het begin zijn van de groei en ontwikkeling van de stad.

Waar we voor strijden

Met deze demonstratie willen we de politiek in Utrecht laten weten, dat het tijd is om de stad weer van de bewoners te maken. We willen ervoor zorgen dat het duidelijk wordt, dat niet iedereen blij is met het paradepaardje van de Utrechtse cultuur TivoliVredenburg, en er meer nodig is in ons Utrecht om de diversiteit te kunnen blijven waarborgen. Het is tijd dat Utrecht de daad bij het woord voegt en haar eigen cultuurnota als leidraad neemt. Op papier is de gemeente de rafelranden goed gezind, maar het komt niet tot uiting in het kraakbeleid, vrijplaatsenbeleid, cultuurbeleid.

Al sinds 2018 onderschrijft Utrecht de code radicaliteit, een pleidooi voor vrije kunst en vrije vormen van expressie.

Laat ons los en mooie dingen ontstaan! Wat we vragen is vrijheid, tijd en ruimte. De stad Utrecht moet ons niet alleen gedogen, maar ook koesteren. De gemeente kan ons ondersteunen. Niet door bemoeienis of regulatie, maar door ons onze gang te laten gaan en te erkennen dat de stad wordt gemaakt door de mensen die er wonen. Wij staan op en demonstreren voor meer ruimte voor kunstenaars, vrijplaatsen en niet-commerciële (sub)cultuur die allen bijdragen aan een grotere diversiteit van mensen binnen Utrecht!

Waar we concreet voor demonstreren in heel Utrecht;

- Vrijplaatsen krijgen een permanente plek
- Er wordt ruim baan gemaakt voor nieuwe vrijplaatsen
- Vrijplaatsen worden zichtbaar en gedereguleerd
- Er is waardering voor de rafelranden
- Commercie wordt aan banden gelegd
- Het cultureel beleid wordt divers en inclusief
- Kraakverbod van 2010 wordt teruggedraaid
- Er wordt niet ontruimd voor leegstand

vrijplaatsen moeten gekoesterd worden. tijd en vrijheid komt met gekraakte en/of goedkope vrijplaatsen, weinig begrenzingen en passie. De gemeente moet ons koesteren, maar dan moet de gemeente wel weten waar en wie we zijn.

Met een feestelijke optocht door de stad maken we onszelf weer zichtbaar. We laten zien dat levendige rafelranden belangrijk zijn voor een bruisende stad en bieden een podium aan de vele kleurrijke initiatieven die uit verschillende subculturen zijn ontsprongen.

Wij zijn los!

Sta je ook achter onze kernwaardes? Steun de Rave voor de Rafelranden!
Steun de Rave voor de Rafelranden via een donatie om de demonstratie samen mogelijk te maken!
De Stadsjutters NL90 SNSB 0339 4327 72
Onder vermelding van: ravevdrafelranden

catégories: 

  • action/protest/camp

e-mail: 

Smakkelaarsveld
Pays-Bas

Directions: 

(next to Utrecht Central Station)
No upcoming events, or upcoming events don't have a location.
There are no upcoming events.