Κοινωνικό Κέντρο Πάτρας Social Center Patras

Κοινωνικό Κέντρο Πάτρας Social Center Patras

Short url: 

https://squ.at/r/43w0

Οι ομάδες και οι πρωτοβουλίες που συμμετέχουν σήμερα στο χώρο συμφωνούν στα παρακάτω σημεία σε σχέση με το τρόπο λειτουργίας του:

  • Βάση λειτουργίας του χώρου είναι η οριζόντια αμεσοδημοκρατική συνέλευση. Στη συνέλευση συμμετέχουν οι ομάδες και οι πρωτοβουλίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Η συνέλευση γίνεται με τακτικό τρόπο και μπορούν να παρευρεθούν, εκτός των ομάδων που συμμετέχουν, ομάδες και άτομα που θέλουν είτε να συμμετέχουν στο μέλλον είτε να ενημερώσουν για δράσεις είτε να φιλοξενήσουν δράσεις τους στο χώρο. Όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στο χώρο διατηρούν την πλήρη αυτονομία τους ως προς τις δράσεις τους στο χώρο. Η συνέλευση αποφασίζει σε πνεύμα συντροφικότητας και αλληλοβοήθεια τη διευθέτηση του χρόνου των δράσεων και γενικότερα του προγράμματος. Αν μια νέα ομάδα ή πρωτοβουλία επιθυμεί να συμμετέχει στο χώρο ή να φιλοξενηθεί δράση της απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των ομάδων.
  • Αντιιεραρχική / αντισυγκεντρωτική λειτουργία χώρου αλλά και των ομάδων του. Τόσο η λειτουργία του χώρου όσο και η λειτουργία των ομάδων βασίζεται στην πλήρη ισότητα των μελών και των πλήρη οριζοντιότητα των διαδικασιών. Η αρχή αυτή αφορά και τις ομάδες, πρωτοβουλίες ή διαδικασίες που θέλουν να φιλοξενηθούν στο χώρο. Ο χώρος φιλοξενεί και προωθεί μόνο αυτοοργανωμένα αντιιεραρχικά εγχειρήματα και ομάδες.
  • Πλήρης ανεξαρτησία από θεσμικούς φορείς και εμπορικές εταιρίες. Όλες οι εκδηλώσεις και δράσεις που γίνονται στο χώρο οφείλουν να διασφαλίζουν πλήρη ανεξαρτησία απέναντι σε θεσμικούς (κρατικούς ή ιδιωτικούς) φορείς και ιδιωτικές εταιρίες. Οι χώρος δεν δέχεται κρατικές ή ιδιωτικές χορηγίες πέρα από τη ελεύθερη συνεισφορά των μελών και των φίλων του.
  • Αντιεμπορευματικότητα. Ο χώρος χρηματοδοτείται από την ελεύθερη συνεισφορά ομάδων και φίλων. Όλες οι δραστηριότητες που γίνονται στο χώρο είναι ανοιχτές και η όποια συνεισφορά/συμμετοχή παραμένει εθελοντική. Ο χώρος μπορεί να διαθέτει προϊόντα πολιτισμού (όπως π.χ. Βιβλία κ.τ.λ) που προωθούν ιδέες συμβατές με τις δικές τους είτε προϊόντα αναδιοργανωμένων εγχειρημάτων πάντα χωρίς κανένα χρηματικό όφελος για τον ίδιο το χώρο.
  • Ο χώρος είναι ανοιχτός σε άτομα και ομάδες που θέλουν να δράσουν σε αυτό μετά από σύμφωνη γνώμη όλων των ομάδων. Στο χώρο δεν είναι επιθυμητή η παρουσία ατόμων ή οργανωμένων ομάδων που είναι φορείς εθνικιστικών, ρατσιστικών, ομοφοβικών, σεξιστικών αντιλήψεων καθώς και η είσοδος ηλεκτρονικών μέσων καταγραφής (κάμερες, μικρόφωνα) χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της συνέλευσης.

catégories: 

  • action/protest/camp
  • course/workshop
  • discussion/presentation
  • meeting
Κοινωνικό Κέντρο Πάτρας Social Center Patras
Κορίνθου 139
Grèce
There are no upcoming events.