Varis

Varis

Short url: 

https://squ.at/r/8o23

Varis on koko Suomen kattava verkosto, jonka tavoitteena on tuhota järjestäytynyt fasismi ja poistaa sen yhteiskunnallinen kasvualusta. Vastustamme fasismia kaikissa muodoissaan poliittisesti, ideologisesti ja fyysisesti. Verkosto koostuu riippumattomista ja itsenäisistä ryhmistä, jotka päättävät itse tavoitteistaan ja toimintaperiaatteistaan. Kaikki päätöksenteko ryhmien välillä ja sisällä tapahtuu tasavertaisesti.
Varis kannattaa tasa-arvoon, vapauteen ja keskinäiseen avunantoon perustuvaa yhteiskuntaa, jossa ihmisiä ei ajeta kilpailemaan keskenään. Työskentelemme kaikkia syrjinnän muotoja vastaan niin yhteiskunnassa kuin omassa verkostossammekin. Ihanteemme ovat leppymätön vastakohta kaikelle sille kapitalismin ihmisvastaisuudelle, joka täydellisimmin ruumiillistuu fasismissa.

categories: 

  • action/protest/camp

email: 

No upcoming events, or upcoming events don't have a location.
There are no upcoming events.