Ελευθεριακός χώρος Sabot

Ελευθεριακός χώρος Sabot

Short url: 

https://squ.at/r/7u77

Sabot library / Kinematic Bookstore
We are waiting for you every Sunday from 13:00-17:00 at the Sabot Libertarian Space (4 Garpola Street, Bit Pazar Pedestrian Street) to read, borrow or buy a book or just to communicate our thoughts, ideas, desires and dreams.
During the hours the library/bookstore is open, a self-managed coffee shop will also be open.
Feel welcome to donate books to the library.

opening times: 

sunday 13:00-17:00

categories: 

  • bar/cafe
  • book shop/info shop/library
  • discussion/presentation
  • meeting

email: 

Ελευθεριακός χώρος Sabot
Γκαρμπολά 4, Μπιτ Παζάρ
Greece
There are no upcoming events.