Přítomní nepřítomní – palestinští občané Izraele

Thursday, 5 May

Přítomní nepřítomní – palestinští občané Izraele

Short url: 

https://squ.at/r/1m1i

Přednáška palestinsko-slovenského lidskoprávního aktivisty a blogera Kamila Kandalafta o situaci palestinských občanů Izraele a následná debata.

čtvrtek 5. května od 19:00 | Tranzitdisplay | Dittrichova 9, Praha 2

Při zakládání Izraele v roce 1948 utrpěli Palestinci tzv. Nakbu – sérii masakrů, v jejímž důsledku byla více než polovina obyvatelstva vyhnaná za hranice své vlasti. Menší část z nich zůstala na území, které obsadil Izrael a posléze se stala jeho občany.

Palestinští občané Izraele jsou součástí palestinského národa. I když nežijí pod natolik represivním režimem jako Palestinci na okupovaných územích, i oni zažívají diskriminaci, rasismus a násilí. Po dobu 68 let zažili vyhánění z domovů, ničení svých vesnic, vojenský režim, konfiskaci majetku, opakující se masakry a zabíjení a i dnes jsou vystaveni každodenní diskriminaci v oblasti školství, zaměstnání, bydlení či rozvoje obcí a měst. Doposud čelí velká část z nich hrozbě ničení svých domovů a vesnic. Navzdory tomu jsou podporovateli Izraele prezentováni jako důkaz izraelské demokracie. Jsou přítomní ve své vlasti, ale ne jako rovnocenní občané. A jsou nepřítomní v povědomí světa,” uvádí Kamil Kandalaft.

Přednáška proběhne ve slovenštině, vstup zdarma.

Večer je součástí série akcí věnovaných upomínce na palestinskou Nakbu (15. 5.) a Den půdy (30. 3.). V této sérii již proběhlo promítání filmu Věčné kořeny o pokračující kolonizaci palestinského území a roli Židovského národního fondu, v půlce května se bude konat promítání historického dokumentu televize Al Jazeera Al Nakba.

Akci pořádá ISM ČR (ism-czech.org) ve spolupráci s galerií Tranzitdisplay a Iniciatívou za spravodlivý mier na Blízkom východe (ismbv.sk).

Pozvánka na webu ISM ČR:
http://ism-czech.org/2016/04/24/pozvanka-na-prednasku-kamil-kandalaft-pritomni-nepritomni-palestinsti-obcane-izraele-ctvrtek-5-kvetna-v-1900-praha/

Související informace:

Blogy Kamila Kandalafta:
http://kandalaft.blog.pravda.sk/
http://kandalaft.blog.sme.sk/

Přednáška Kamila Kandalafta „O původu a příčinách izraelsko-palestinského konfliktu“ (2013): https://www.youtube.com/watch?v=-Ewn86Q-udE

Date & Time: 

Thursday, 5 May, 2016 - 19:00 to 21:30

Category: 

  • discussion/presentation

Price: 

  • free

email: 

Tranzitdisplay
Dittrichova 9
12000 Prague
Czech Republic

Directions: 

5 mins from Karlovo náměstí

International Solidarity Movement Česká republika

 

 

categories: 

  • action/protest/camp / course/workshop / discussion/presentation / film / meeting