[FULLY BOOKED!] PLAN B - Movie Night

Friday, 3 July

[FULLY BOOKED!] PLAN B - Movie Night

Short url: 

https://squ.at/r/7w1t

[Dutch] (English below)
Filmvertoning van de Plan B-filmavond in Vondelbunker. Wil je weten welke obscure film? Abonneer je dan op onze mailinglist: https://lists.ghserv.net/mailman/listinfo/planbvondelbunker.
Reserveren is verplicht, lees hieronder verder hoe je kunt reserveren. ==> RESERVERINGEN ZITTEN VOL, RESERVEREN IS NIET MEER MOGELIJK
Deuren gaan open om 20:00, de film start om 20:30.
Film is in het Engels gesproken en niet ondertiteld.
Trigger warning: onnodig politiegeweld tegen een pop.
Toegang is gratis.
N.B. Er kan in de Vondelbunker alleen met CASH worden betaald, niet met PIN. Donaties worden gewaardeerd.
Maatregelen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen:
Stap 1: Reserveren is verplicht: stuur een email naar plan_b@vondelbunker.nl met daarin:
– Naam van het evenement: Plan B 3 juli
– Het aantal personen waarvoor je wilt reserveren (max 2 per reservering) en de namen van de betreffende personen.
Stap 2: Je ontvangt via email een bevestiging van je reservering. Let op: dit gaat niet automatisch dus het kan even duren maar waarschijnlijk binnen 24 uur.
Stap 3: Je naam en e-mailadres zullen tijdelijk worden bewaard door de Vondelbunker. Dat is nodig mocht de situatie zich voordoen dat een bezoeker besmet blijkt te zijn geweest. De gegevens zullen nooit met derden worden gedeeld.
Stap 4: Op de avond van de filmvertoning:
– Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt en laat ons via email weten dat je niet kunt komen.
– Wacht bij de ingang totdat een Vondelbunker-vrijwilliger je komt ophalen. Voordat je naar binnen kunt gaan zul je eerst enkele vragen m.b.t. tot je gezondheid moeten beantwoorden.
– Wees voorzichtig en hou binnen en buiten altijd 1,5 meter afstand. Onze vrijwillers staan klaar om te helpen.
– Was bij binnenkomst grondig je handen.
– Was na het toiletbezoek grondig je handen.
Richtlijnen:
Geen seksisme, racisme, classificeren, homofobie, xenofobie, transfobie etc. etc. etc.
Haat in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd. Als we dit zien, zal je daar op worden aangesproken en gevraagd worden om te vertrekken.
————————————————–
[English]
Movie screening of the Plan B movie night in Vondelbunker. Do you want to know which movie? Then subscribe to our mailing list: https://lists.ghserv.net/mailman/listinfo/planbvondelbunker.
Reserveration is required, read below how to make a reservation. ===> RESERVATIONS ARE FULLY BOOKED, NOT POSSIBLE TO MAKE RESERVATION!
Doors open at 20:00, start movie 20:30.
The movie is in English and not subtitled.
Trigger warning: unnecessary police violence against a doll.
Entrance is free.
Note: In Vondelbunker you can only pay with CASH, not by PIN/card. Donations are appriciated
Measures to prevent the spread of COVID-19:
Step 1: Reservations are required: send an email to plan_b@vondelbunker.nl containing:
– Name of the event: Plan B 3rd of July
– The number of people for which you want to make the reservation (max. 2 per reservation) and the names of these persons.
Step 2: You will receive a confirmation email of your reservation. Note: this is not automated so it can take some time but presumably within 24 hours.
Step 3: Your name and email address will be temporarily stored by the Vondelbunker. This is necessary if the situation arises that a visitor appears to have been infected. The data will not be shared with third parties.
Step 4: On the evening of the film screening:
– Stay at home if you have a cold or flu symptoms and notify us via email that you will not come to the screening.
– Wait at the entrance for a Vondelbunker volunteer to pick you up. Before you can enter you will have to answer a few questions about your health.
– Be careful and always keep a distance of 1.5 meters indoors and outdoors. The Vondelbunker volunteers are ready to help.
– Wash your hands thoroughly upon entry.
– Wash your hands thoroughly after using the toilet.
Guidlines:
No sexism, racism, classism, homophobia, xenophobia, transphobia etc. etc. etc.
Hatefulness of any kind is not tolerated, and if we see this, you will immediately be asked to leave.

Date & Time: 

Friday, 3 July, 2020 - 20:00 to 22:00
Vondelbunker
Vondelpark 8a
Netherlands

Directions: 

We are in the bridge, under the trams!

Welcome to the Vondelbunker!

The Vondelbunker is an autonomous cultural center run by volunteers who share the conviction that space is political. The bunker in its current form has been open since June 2011, hosting an unruly and dynamic cultural programme.

categories: 

  • action/protest/camp / advice/help/office hours / bar/cafe / book shop/info shop/library / children's activity / course/workshop / discussion/presentation / exhibition / film / (free) shop/market / meeting / music/concert / party / theater / work space/diy