Seminář Za branou: Proč roste počet žen ve vězení a kriminalita žen?

Thursday, 15 November

Seminář Za branou: Proč roste počet žen ve vězení a kriminalita žen?

Short url: 

https://squ.at/r/6dkm

Kriminalita celkově v současné době nenarůstá, dle některých ukazatelů dokonce klesá, kriminalita žen však stoupá. Čím to? Liší se metody zacházení se ženami  a muži ve výkonu trestu? Co je pro kriminalitu žen typické a odlišuje ji od kriminality mužů?

Nad těmito i dalšími souvisejícími otázkami se budou ve svých příspěvcích na semináři zamýšlet:

  • PhDr. Alena Marešová, PhD. Kriminoložka Policejní akademie
  • Mgr. Aleš Kocián, kaplan Věznice Světlá nad Sázavou
  • Mgr. Ludmila Nováková, sociální pracovnice VV Ruzyně, OVT Řepy - „Sociální práce u žen ve VTOS, příprava na podmíněné propuštění a návrat do společnosti, specifika OVT Řepy“.

Seminář se koná dne 15. 11. 2018 od 14 do 16:00 na adrese Krakovská 21, Praha 1, klubovna v přízemí. Vstupné dobrovolné.

Prosíme, přihlášky zasílejte na zabranou@gmail.com do 10. 11. 2018.

Date & Time: 

Thursday, 15 November, 2018 - 14:00 to 16:00

Category: 

  • discussion/presentation

Price: 

  • by donation
Krakovská 21
110 00 Prague
Czech Republic

Koncerty s přesahem. Jasně vyhraněné proti fašismu, rasismu, sexismu, homofobii, kapitalismu a jiným formám útlaku.

categories: 

  • music/concert / party / radio/tv