F&Q Tábor

Friday 31 August to Sunday 2 September

F&Q Tábor

Short url: 

https://squ.at/r/604q

O co jde? Je to jednoduchý. Zveme vás na setkání queer lidí a těch, kdo sympatizují s queer tématikou. Na setkání všech, kdo žerou feminismus, i těch, kdo se nebojí stát u táboráku s feministkama a žvejkat s nima veganský buřty.

Aspoň na chvíli společně budeme tvořit svět, jaký bychom chtěli_y v každodenním životě. Zatímco tam k tomu vede ještě dlouhá cesta (kterou nevzdáváme), na táboře v Táboře na Cestě zkusíme vytvořit bezpečný a tvůrčí prostor pro lidi, kteří si nemusí ve všem stoprocentně rozumět, ale navzájem se budou respektovat.

Kdo se nebojí pohybu, přemýšlení o svém těle, o svých hranicích a hranicích jiných, kdo dokáže respektovat jiné lidi… PŘIJĎTE! Těšit se můžete na víkend plný workshopů, diskuzí, cvičení, kreativity (či alespoň pokusů o ní), koncertů a párty s pivem, limem, koktejlem, sbírání bobříků, táborový karneval a bojovku.

F&Q sexismu! Fuck rasismu! Fuck puritánství! F&Q heteronormativitě! Fuck patriarchátu!

STAY QUEER AND REBEL!

Příspěvek (na program, ubytování ve vlastním spacáku ve společné místnosti a epesní veganská snídaně + večeře):
700,- (2 noci) / 350,- (1 noc)
*bez ubytování 300,- (2 noci) /150,- (1 noc)

http://www.faqtabor.cz/

-------- ENGLISH ---------

F&Q Feminist & Queer Camp in Tabor?

What’s all this about!?

We invite you to a camp for queers and queer allies. This meeting is for whomever calls themselves a feminist as well as those who aren’t afraid to stand around the campfire with a bunch of feminists and chew on vegan hotdogs.

At least for a little while, we will attempt to design the world we wish our everyday life could resemble. Even though the path to such a daily reality is long (and we’re not giving up!), our camp at CESTA in Tabor intends to create a safe and inspiring space for those who may not understand each other completely, but will surely respect each other, regardless of their sexual orientation or gender identity.

If you are not afraid of movement, thinking about your body, your limits and those of others; if you can respect others and aren’t afraid to dip your face in the mud, you are welcome! It will be a weekend of workshops, discussions, exercise, creativity, concerts and partying - with a smoothie, beer or a cocktail. Get ready to collect your activity tokens and enjoy a camp carnival and a forest treasure hunt!

F&Q sexism, racism and puritanism! Fuck the patriarchy! F&Q hetero- and homo-normativity! Stay Queer and Rebel!

Entrance (includes a sleeping space in a shared room- being your sleeping bag + vegan breakfast + dinner):
700,-CZK (2 nights) / 350,-CZK (1 night)
*daily entrance: 300,-CZK (2 days) /150,-CZK (1 day)

http://www.faqtabor.cz/ [l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.faqtabor.cz%2F&h=AT3dh8Iel3AyMPiZG9acM_JxAf4hvVLaJiIzffjU6PJIe2dGD0UvqUnAVRHgtdkdPAQNkcD5xhLwBTmekDAvH21RG7BbQ5lEf3wuXHLSqOuV6CkjyYkn6hvtXzDt]

Date & Time: 

Friday, 31 August, 2018 (All day) to Sunday, 2 September, 2018 (All day)

Callout: 

  • national callout

Category: 

  • action/protest/camp
  • bar/cafe
  • course/workshop
  • meeting
  • music/concert
  • theater

Price: 

  • more than 5 €

email: 

Bike_Jesus
Orebitská 5
13000 Praha
Czech Republic

Jsme volné uskupení feministicky a queer orientovaných osob. Čas od času nás to popadne a zorganizujeme nějakou akci. Jako třeba v roce 2017 oslavu MDŽ s tématem feministického cirkusu, nebo v dávné historii Queer Kabinet či různé Gender Fuck Festy.

categories: 

  • action/protest/camp / course/workshop / discussion/presentation / music/concert / party / theater

opening times: 

nepravidelné