Romové v osidlech Romů - jak si už 20 let pomáháme

Tuesday, 17 April

Romové v osidlech Romů - jak si už 20 let pomáháme

Short url: 

https://squ.at/r/4odv

Reflektuje celý koncept emancipace a integrace Romů v ČR na vládní i lokální úrovni dostatečně potřeby chudých Romů v sociálně vyloučených lokalitách?
Je vytváření romských elit a podpora etnické emancipace odpovědí na chudobu Romů? Vydali jsme se správným směrem? Kritické shrnutí dosavadního vývoje začleňování Romů v ČR.
Zhodnocení postupů, platforem a politik užívaných v kontextu potřeb chudých Romů v sociálně vyloučených lokalitách.

Přednášející: Alexander Olah

Vystudoval bakalářský obor sociální péče na pedagogické fakultě v Plzni,
pracoval jako sociální pracovník v neziskových organizacích, poté ve vládní agentuře pro sociální začleňování,
kterou jako jeden z mnoha dalších zaměstnanců opustil v roce 2015. Je členem Institutu pro sociální inkluzi.

Date & Time: 

Tuesday, 17 April, 2018 - 19:00

Category: 

  • bar/cafe
  • discussion/presentation

Price: 

  • free
Cross Club
Plynární 23
17000 Prague
Czech Republic

Directions: 

Metro C "Nádraží Holešovice".

Anarchist iniciative cooking and serving food to everyone without difference etc., happy to see comrades, travellers and visitors. See you.

categories: 

  • action/protest/camp / advice/help/office hours / food / (free) shop/market / meeting

opening times: 

see on radar