Romové v osidlech Romů - jak si už 20 let pomáháme

Tuesday 17 April

Romové v osidlech Romů - jak si už 20 let pomáháme

Short url: 

https://squ.at/r/4odq

Reflektuje celý koncept emancipace a integrace Romů v ČR na vládní i lokální úrovni dostatečně potřeby chudých Romů v sociálně vyloučených lokalitách?
Je vytváření romských elit a podpora etnické emancipace odpovědí na chudobu Romů? Vydali jsme se správným směrem? Kritické shrnutí dosavadního vývoje začleňování Romů v ČR.
Zhodnocení postupů, platforem a politik užívaných v kontextu potřeb chudých Romů v sociálně vyloučených lokalitách.

Přednášející: Alexander Olah

Vystudoval bakalářský obor sociální péče na pedagogické fakultě v Plzni,
pracoval jako sociální pracovník v neziskových organizacích, poté ve vládní agentuře pro sociální začleňování,
kterou jako jeden z mnoha dalších zaměstnanců opustil v roce 2015. Je členem Institutu pro sociální inkluzi.

Date & Time: 

Tuesday, 17 April, 2018 - 19:00

Category: 

  • bar/cafe
  • discussion/presentation

Price: 

  • free
Nádraží Holešovice
Czech Republic
Salé
Orebitská 14
Czech Republic

Anarchist iniciative cooking and serving food to everyone without difference etc., happy to see comrades, travellers and visitors. See you.

categories: 

  • action/protest/camp / advice/help/office hours / food / (free) shop/market / meeting

opening times: 

see on radar