Přednáška a diskuse o prospešnosti a škodlivosti genetiky pre Rómov

Tuesday 20 March

Přednáška a diskuse o prospešnosti a škodlivosti genetiky pre Rómov

Short url: 

https://squ.at/r/4gsf

O prospešnosti a škodlivosti genetiky pre Rómov

Výskum génov u Rómov má mnoho zástancov i odporcov. Vo svojom príspevku a nadväzujúcej diskusii
sa predovšetkým pokúsim polopate vysvetliť, akú podporu a aký odpor si zaslúži aký genetický výskum Rómov,
ak sa skúmaním génov nemá nikomu ubližovať. Prišelci môžu zároveň očakávať stručný a názorný prehľad toho,
čo sa o génoch Rómov v Európe vedecky vie.

Přednášející: Mgr. Andrej Belák, M. Sc. 
LF Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach / LF Groningenská univerzita

Date & Time: 

Tuesday, 20 March, 2018 - 19:00

Category: 

  • bar/cafe
  • discussion/presentation
Cross Club
Plynární 23
17000 Prague
Czech Republic

Directions: 

Metro C "Nádraží Holešovice".

Koncerty s přesahem. Jasně vyhraněné proti fašismu, rasismu, sexismu, homofobii, kapitalismu a jiným formám útlaku.

categories: 

  • music / party / radio/tv