Otevřená diskuze na téma „Anarchismus a náboženství“

Wednesday, 8 November

Otevřená diskuze na téma „Anarchismus a náboženství“

Short url: 

https://squ.at/r/3gev

Problematika vztahu anarchismu a náboženství je velice vyostřená otázka. Většina názorových proudů anarchismu si osvojuje své vlastní stanovisko jako to ideově nejčistší. Odmítá jakékoliv diskuze k tomuto tématu. Naopak mnoho zastánců “víry”, rádo zaměňuje náboženství s církví, nebo naopak nekriticky glorifikuje sekundární myšlenky. To jsou jen některé oblasti kdy se jen málokdy podaří najít shodu.

Hledání adekvátního vztahu mezi nepopiratelným právem každého jednotlivce na ideovou svobodu je mnohdy zaměňováno s nekritičností. Přivítáme vaše názory a postřehy v této oblasti. Pro nás jako anarchisty/tky je velice důležité snažit se hledat alespoň “rámcový konsensus”.

Přijďte se s námi podělit o své názory a postoje. Otevřená diskuze je vhodným místem k společnému hledání nových alternativ a optimalizování stávajících. Nebude chybět ani něco dobrého k zakousnutí.

Date & Time: 

Wednesday, 8 November, 2017 - 18:30

Category: 

  • book shop/info shop/library
  • discussion/presentation
  • food
  • meeting

Price: 

  • free
Salé
Orebitská 14
Czech Republic

Salé is an anarchist infocentrum in Prague, Czech Republic. We offer a space for anti-authoritarian collectives and individuals. In case you want to organise some program, use our email sale(at)riseup.net or just come by.  All dishes in Salé are strictly vegan. Check the program for events.

categories: 

  • advice/help/office hours / bar/cafe / book shop/info shop/library / course/workshop / discussion/presentation / exhibition / film / food / (free) shop/market / meeting / work space/diy

opening times: 

Check on website
 

VAP se hlásí se k ideám anarchismu a antiautoritářství. Nemá žádná pevně daná názorová „minima“ a veškeré ideologické základy jsou vytvářeny názorovými průsečíky svých členů a spolupracovníků. Odmítá násilí jako programový prostředek společenské změny.