Studentenkraakspreekuur (SKSU)

Studentenkraakspreekuur (SKSU)

Short url: 

https://squ.at/r/8j7

Wat is een 'SKSU' precies?

SKSU is een afkorting van 'studentenkraakspreekuur'. We zijn een collectief dat advies geeft over kraken. We bieden hulp bij het vinden van leegstaande gebouwen en bij het onderzoeken van deze gebouwen. We ondersteunen mensen in het bezetten van leegstaande gebouwen zodat ze gebruik kunnen maken van deze plekken. Dat kan door er te gaan wonen, er een sociaal centrum in te maken, de ruimte te gebruiken voor artistieke doeleinden of een burgerlijke ongehoorzaamheidsactie en nog veel meer.

We geven advies over juridische zaken waar je mee te maken kunt krijgen en we geven praktische tips over het onderzoeken & verkennen van leegstaande gebouwen en het maken van je plan. Ook niet-studenten zijn welkom!

Waarom Kraken?

Het vinden van woonruimte in Amsterdam is erg lastig en daarnaast is het duur. Wachtlijsten zijn ongelofelijk lang en huurprijzen zijn buitensporig hoog... Maar iedereen die in amsterdam rondloopt zal zien dat er veel gebouwen leeg staan.

Kraken is een oplossing

Als je een adres hebt om te onderzoeken, vragen wilt stellen om meer te leren over kraken of als je een ander soort advies wil: we helpen je graag!

Je bent elke donderdag tussen 19:00 en 20:30 welkom om langs te komen.

Stuur een email naar studenten@squat.net als je vragen hebt over het inloopspreekuur.

________________________________________________________________________

What even is an 'SKSU'?

SKSU is an acronym for 'Studentenkraakspreekuur' (in English, "Student squatting assistance hour")

We are a collective that offers advice and support in the identifying, doing background research upon, and eventual squatting of vacant buildings. We support people in occupying derelict property for a variety of projects, for housing, social spaces, artistic endeavors, civil disobedience, and much more.

We offer legal advice, as well as practical tips for investigation, scouting, and advice upon practicalities of your plan. Non-students are also welcome!

Why squatting?

Finding houses in Amsterdam is notoriously tricky and expensive business. Waiting lists are unbelievably long and rents are extortionately pricey... However, anyone walking the streets of Amsterdam will notice that much of the houses are empty.

Squatting is a solution.

If you have addresses to research, want to ask questions and find out about squatting, or need some other advice or service, we would love to see you!

You are welcome to stop by every thursday between the hours 19:00 - 20:30.

Send an email to studenten@squat.net if you have any questions about the walk in hour.

opening times: 

Donderdag van 19:00 tot 20:30 / Thursday from 19:00 to 20:30

categories: 

  • advice/help/office hours

additional tags: 

  • spreekuur (KSU)

email: 

Vrankrijk
Spuistraat 216
1012 VT Amsterdam
Netherlands

Squat: 

Former squat, now legalised

Thursday, 8 June

Thursday, 15 June

Thursday, 22 June