Groups: action/protest/camp, oficina per l'okupació