Groups: book shop/info shop/library, Basque, oficina de okupación